Hyppää sisältöön

Vinassi ja klopyralidi Kekkilän lannoitteissa

Vinassia sisältävät luomulannoitteet ja niiden mahdollisesti aiheuttamat kasvuhäiriöt tomaatin taimille ovat puhuttaneet kotipuutarhureita ja nostaneet keskustelua somevaikuttajien keskuudessa ja medioissa.

Tuotteidemme käytettävyys, turvallisuus ja laatu on meille ensisijaisen tärkeää ja haluamme, että tuotteidemme avulla kasveista huolehtiminen on helppoa. Noudatamme kaikkia EU:n ja Ruokaviraston ohjeita sekä säännöksiä.

Tietoomme on tullut kolmannen tahon teettämä tutkimus, jonka mukaan Kekkilän luonnonmukaisesta Kasviravinteesta olisi löytynyt torjunta-ainejäämiä, jotka ovat saattaneet aiheuttaa tomaatintaimien vaurioitumista. Tämä testitulos on ristiriidassa Kekkilän aikaisemmin teettämien laboratoriotutkimusten kanssa.

Suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti ja teemme parhaillaan jatkotutkimuksia varmistaaksemme Kasviravinteemme korkean laadun ja käytettävyyden.

Luonnonmukaisissa tuotteissa ainesosien pitoisuuksien pieni vaihtelu on normaalia. Laboratoriotestien avulla tarkkailemme tuotteidemme ainesosien pitoisuuksia varmistaaksemme tasaisen laadun.

Tuotteen ohjeiden mukainen käyttö on täysin turvallista.

Vinassi lannoitteen raaka- aineena – mistä on kyse?

Vinassit eli fermentoidut sokeri- ja käymisteollisuuden sivutuotteet ovat yleisnimitys kasvipohjaisille materiaaleille, joita syntyy eri teollisuudenaloilta normaalin valmistuksen yhteydessä. Esimerkiksi sokeri- ja hiivateollisuudesta syntyy vinasseja, jotka ovat jo vuosia olleet yleisesti käytettyjä raaka-aineita lannoitteissa niiden arvokkaan ravinnepitoisuuden ansiosta.

Vinassi lannoitteessa ei sinänsä ole ongelmallinen. Mutta jos se on syntynyt raaka-aineesta, kuten esimerkiksi sokerijuurikkaasta tai -ruo’osta, jonka viljelyssä on käytetty torjunta-aineita, on mahdollista, että niiden jäänteitä lopulta päätyy myös lopputuotteeseen. Tähän ongelmaan lannoitevalmistajat ovat viime aikoina heränneet. Joistakin markkinoilla olevista tuotteissa on löytynyt jäämiä torjunta-aineista, mm. aminopyralidia ja klopyralidia. Ne ovat molemmat hyväksyttyjä tehoaineita leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa ja Suomessakin yleisesti käytössä esimerkiksi rypsi- ja rapsiviljelmillä.

Mitä ovat aminopyralidi ja klopyralidi?

Ne ovat tavanomaisessa viljelyssä yleisesti hyödynnettyjä leveälehtisten rikkakasvien (mm. ohdake, saunakukka) torjunta-aineita, jota on käytetty jo vuosikymmeniä. Niitä käytetään esimerkiksi sokerijuurikkaan ja rypsin viljelyssä. Elintarviketeollisuuden sivuvirtoihin on saattanut jäädä pieniä määriä klopyralidia ja pieniä jäämiä on mahdollisesti voinut päätyä sitä kautta myös sivuvirroista tehtyyn lannoiteraaka-aineeseen.

Jotkut kasvit, esimerkiksi tietyt tomaattilajikkeet, ovat erityisen herkkiä pienillekin pitoisuuksille torjunta-ainejäämiä ja ne voivat reagoida niihin. Tuotteiden ohjeiden mukainen käyttö on täysin turvallista ihmisille.

Mitä riskejä kiertotalousraaka-aineissa on ja mitä tuotteiden turvallisuuden eteen tehdään?

Kiertotalous on välttämätöntä maapallon kestävyyden kannalta. Sitä meidän tulee ehdottomasti edistää, mutta samalla kyetä ennakoimaan ja kehittämään tutkimusmenetelmiä riskien poissulkemiseksi, jotta valmistettavat tuotteet ovat turvallisia ja toimivia erilaisille käyttäjille. Läpinäkyvyys ja selkeät tuotantoketjut ovat tässä avainasemassa.

Kekkilän lannoitteet ovat turvallisia

Kekkilän kaikki lannoitetuotteet ovat oikein annosteltuina käyttötarkoitukseensa sopivia ja turvallisia. Taataksemme tämän myös tulevaisuudessa, kehitämme testimenetelmiä, joilla pystymme sulkemaan pois erilaiset kiertotalousraaka-aineisiin liittyvät riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi raaka-aine-erien säännönmukainen laboratoriotestaus sekä erilaiset kasvatuskokeet. Emme voi taata, että tuotteissa ei ole lainkaan haitta-ainejäämiä, takaamme kuitenkin sen, että kaikki lannoitteemme ovat lannoitelain mukaisia ja oikein annosteltuina käyttötarkoitukseensa sopivia. Riskejä minimoimme myös valitsemalla huolellisesti lannoitteen raaka-aineiden toimittajat ja tuotantomaat. Esimerkiksi Kekkilän Kanankakan glyfosaattijäämät olemme saaneet minimoitua vaihtamalla käyttämämme raaka-aine GMO- vapaalla rehulla ruokittujen kanojen lannaksi.

Tutkimme ja seuraamme laatua

Analysoimme säännönmukaisesti kaikki luonnonmukaisten lannoitenesteiden erät, joissa raaka-aineena on vinassi. Tutkimme ulkopuolisessa, torjunta-ainejäämien analysointiin erikoistuneessa laboratoriossa tuotteidemme turvallisuutta laajalla testausmetodilla, jossa mitataan 200 erilaisen kemikaalin pitoisuudet. Tutkimustemme mukaan analyysitulokset ovat olleet alle 0,01 mg/kg tiivistetystä nesteestä. Uusi, kolmannen tahon teettämä tutkimus on antanut näistä poikkeavia tuloksia. Suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti ja teemme parhaillaan jatkotutkimuksia

Käytettäessä esimerkiksi Kekkilä Luonnonmukaista Kasviravinnetta, se laimennetaan suhteessa 10 ml tiivistettä 1 litra vettä. Näin ollen lannoitteen käyttöliuos on 100-kertainen laimennos, jolloin lähtöliuoksen pitoisuudet laimenevat sadasosaan. Tämä tarkoittaa, että tutkimustasomme kattaa mainittujen torjunta-ainejäämien pitoisuuden aina tasolle  < 0,1 ľg/kg, mikä laimealla liuoksella on käytännössä myös < 0,1 ľg/L.

Varo lannoittamasta liikaa

Liikalannoittaminen nostaa kasvualustan suolopitoisuutta, joka taas vaikeuttaa kasvin vedenottoa, hankaloittaa ravinteiden saantia ja aiheuttaa kasvuhäiriöitä kasveille. Oireet ovat hyvin samankaltaisia kuten torjunta-ainejäämävioituksissa on kuvailtu. Hyvin arkipäiväinen ja ehkäpä usein todennäköinenkin selitys kasvuhäiriöille on siis taimien liikalannoittaminen.

Lyhyesti

  • Varmistamme aina tuotteidemme korkean laadun ja turvallisuuden. Käytämme parasta mahdollista saatavilla olevaa analytiikkaa tuotteiden laadun testaamisessa.
  • Kekkilän kaikki lannoitetuotteet ovat oikein annosteltuina käyttötarkoitukseensa sopivia ja turvallisia.
  • Kasvien kasvuhäiriötä aiheuttavat monet tekijät, kuten taimien kasvatuslämpötila sekä lannoitteen liika-annostelu mahdollisten haitta-ainejäämien sijaan.
  • Varsinkin nestemäisten luomulannoitteiden oikea annostelu on tärkeää, sillä niiden ravinteet ovat hidasliukoisia, ja saattavat nostaa kasvualustan suolopitoisuuden korkeaksi.

Mikäli sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä palaute-lomakkeen kautta.

Etsi