Hyppää sisältöön

Erikoiskasvualustat kohteen mukaan

Valmistamme räätälöityjä kasvualustoja asiakkaan omien suunnitelmien tai valmiiden työselosteiden mukaan. Autamme myös kasvualustan reseptiikan suunnittelussa.

Tarjoamme laajan valikoiman kasvualustoja, jotka sopivat useimpiin käyttökohteisiin. Joskus kasvupaikan olosuhteet, kuten ympäristötekijät, kasvit ja käyttötavat, asettavat erityisiä vaatimuksia maaperän optimaaliselle toiminnalle. Tällöin voit kääntyä ammattilaistemme puoleen: Autamme tarpeiden selvittämisessä ja valmistamme erikoiskasvualustat kohteen mukaan. Konsultoimme myös paikalla syntyvien maa-ainesten käytöstä kohteessa.

Asiantuntijamme auttavat selvittämään milloin erikoiskasvualustoja kannattaa käyttää.

Erikoiskasvualustoihin lisättävät ainekset ja niiden tehtävä kasvualustassa

Lisäämme erikoiskasvualustoihin biohiiltä

Kasvualustojemme ainesosat sekä seosten suhteet laaditaan Kekkilän ammattilaisten toimesta, ja ne testataan laboratorianalyysein. Yleisimpien raaka-aineiden, kuten turpeen, kompostin, puunkuoren ja hiekan lisäksi kasvualustoihin käytetään kevytsoramursketta, biohiiltä ja murskattua kiveä eri jakeina. Lisäämme myös lannoitteet, humusyhdisteet ja vedenpidätyskykyä parantavat ainesosat kuten TerraCottem halutulla tavalla.

  • Hiekka muodostaa kasvualustan luurangon. Eri karkeusasteista hiekkaa ja kiviainesta käyttämällä voidaan vaikuttaa kasvualustan kulutuskestävyyteen, veden läpäisyyn ja huokostilavuuteen. Huokoset ovat elintärkeitä kasvin juuristolle, sillä niissä liikkuvat ilma ja vesi.
  • TerraCottem -kastelukiteitä käytetään viherrakentamisen kasvualustassa parantamaan tuotteen vedenpidätyskykyä. Kiteet sisältävät myös hitaasti liukenevia kasviravinteita.
  • Biohiili parantaa mullan vedenimeytymiskykyä ja vähentää sen kuivumisriskiä. Biohiili tukee maan mikrobien toimintaa sekä sitoo maaperässä olevia ravinteita ja vapauttaa niitä vähitellen kasvien käyttöön. Käyttämämme biohiili on kotimaista luomutuotantoon hyväksyttyä EBC-msertifioitua kasviperäistä biohiiltä, jonka on valmistettu PEFC-sertifioidusta kotimaisesta puusta. Biohiili ei maadu, ja se sitoo hiilen maaperään pysyvästi toimien hiilinieluna 1 kg hiiltä = 3.5 kg hiilidioksidia. CO2 negatiivinen.
  • Komposti on eloperäistä aineitta, jota mikrobit ja muut hajottajaeliöt hajottavat. Laadukas komposti tekee mullasta elävän tuomalla siihen monipuolisen ja hyödyllisen mikrobiston, mutta myös ravinteita ja orgaanista ainesta. Kompostilannoitettu kasvualusta hyödyttää kasveja pitkään ennen ylläpitolannoituksen tarvetta. Yksi kuutio biojätekompostia voi sisältää esimerkiksi typpeä n. 20 kg, josta vain reilu kilo on välittömästi vesiliukoisessa muodossa.

  • Mineraalilannoitteet ovat nopeavaikutteisia lannoitteita, jotka ovat valmiiksi kasveille liukoisessa muodossa. Mineraalilannoitteita voidaan lisätä reseptiin, kun kasvillisuuden kasvuunlähtö halutaan saada nopeasti vauhtiin.
  • Humusaineiden on tutkitusti huomattu parantavan kasvien ravinteiden- ja vedenottoa sekä juuriston kasvua ja sitä kautta lisänneen kasvien kasvua.

Lue lisää hyvän mullan ominaisuuksista.

Esimerkkikohteita, joihin valmistamme erikoiskasvualustoja

Urheilunurmet

Valmistamme tilauksesta urheilu- ja pelikentille kantavia ja hyvin läpäiseviä erikoiskasvualustoja. Uuden urheilunurmen perustamiseen seoksia saa joko lannoitettuina tai lannoittamattomina, kohteen tarpeiden mukaan. Käytössä olevan nurmipinnan uudistamiseen on tarjolla pintalevitettävää hoitomultaa.

Golfnurmet

Golfkentille nurmetettujen alueiden perustamiseen ja muokkaamiseen tarkoitetut erikoiskasvualustaseokset valmistetaan turpeesta ja eri karkeusasteen hiekoista joko lannoitettuna tai lannoittamattomana. Valmistamme tilauksesta erityisesti tiheille ja matalaksi leikattaville golfnurmille tarkoitettua, helposti levitettävää dressausseosta.

Koirapuistot

Tarjoamme tassuille pehmeää ja siistiä alustaa koirapuistoihin. Männyn tai kuusen kuoresta sekä hiekasta valmistettu kuorihiekkaseos pysyy hyvin paikallaan. Seosta voi käyttää myös ulkoilureittien pintamateriaalina.

Sivun lopussa voit tutustua valmiisiin toteutuksiin, joissa on käytetty Kekkilän erikoiskasvualustoja.

Asiantuntija avuksi erikoiskasvualustan suunnittelussa

Kekkilän asiantuntijoihin kannattaa olla yhteydessä jo projektin suunnitteluvaiheessa. Autamme valitsemaan kohteeseen parhaiten sopivan kasvualustan huomioiden ympäristötekijät, käyttötavat ja kasvualustaan tulevat kasvit.

Hannu Saranko

Myyntipäällikkö

Mika Valkila

Aluemyyntipäällikkö

Länsi-, Keski- ja Itä-Suomi

Panu Kataja

Aluemyyntipäällikkö

Pk-seutu, Turku ja Kaakkois-Suomi

Paulina Nyberg

Tuotepäällikkö, reseptiikkaan ja tuotetietouteen liittyvät kysymykset

 

Etsi