Kekkilän tuotekehitystä jo yli 90 vuoden ajan

Kekkilän tuotekehityksen lähtökohtana on intohimoinen suhtautuminen multaan. Kehitämme jatkuvasti entistä parempia ratkaisuja kasvattamiseen, kierrätykseen ja puutarhanhoitoon.

Näin Kekkilän tuotteet syntyvät

Tuotekehityksemme lähtökohtana on kehittää kuluttajille ja ammattilaisille entistä parempia tuotteita kasvien kasvattamiseen ja puutarhahoitoon.
Tiettyyn käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan tuotteen kehittäminen lähtee tarpeesta. Tuotesuunnittelu ja erilaisten tuoteideoiden jalostaminen valmiiksi tuotteiksi on jatkuva prosessi. Useista ehdokkaista vain parhaat etenevät eri testausvaiheiden kautta tuotannon suunnitteluun. Tuotteen toimivuudelle on tärkeää löytää parhaat mahdolliset raaka-aineet, myös ympäristö- ja kierrätysnäkökohdat huomioiden. Tuotetestausta tehdään myös yhteistyössä alan eri toimijoiden ja käyttäjäryhmien kanssa.

Valmis tuote tarvitsee hyvän ja informatiivisen pakkauksen. Pakkaussuunnittelussa käytämme osaavia yhteistyökumppaneita ja testaamme tuotepakkausten toimivuutta jatkuvasti. Tärkeintä on kuitenkin se, että tuotteidemme avulla sinun on helppo onnistua.

Tutustu tuotteisiin

Mitä on turve ja miksi sitä käytetään?

Turve on on kosteissa, hapettomissa oloissa osittain hajonnutta kasviainesta. Puhtaassa luonnon raaka-aineessa on paljon ominaisuuksia, joiden ansiosta se soveltuu erinomaisesti kasvualustaksi ja seosmultien raaka-aineeksi. Turpeen monien etujen ja sen kotimaisen, vastuullisen tuotannon ansiosta kasvit kasvavat siinä tulevaisuudessakin.

Käyttämämme turve on korkean laatunsa ansiosta myös ammattiviljelijöiden arvostama kasvualusta ympäri maailman.

Turve

Miten turvetta tuotetaan?

Turvetuotannolla tarkoitetaan turpeen nostamista suosta käyttöä varten. Tuotannossa suo raivataan kasvillisuudesta, ojitetaan ja muokataan tasaiseksi kentäksi kuivattamista varten. Perusperiaate käyttämämmme turpeen tuottamisessa on yksinkertainen.

 • Miten tuotantoalue valitaan?

  Turvetuotantoon otetaan yleensä aiemmin metsitystä varten ojitettuja soita. Koskemattomalle tai suojelluille suoalueille ei mennä.

 • Suunnittelu ja lupien haku

  Turvetuotantoa valvotaan erittäin tiukoin säädöksin. Tämä on hyväksi sekä meille että ympäristölle.

 • Valmistelu ja tuotanto

  Edellytämme aina parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT). Se tarkoittaa fiksuja tuotantotapoja ja puhdasta ympäristöä.

 • Jälkikäyttö

  Varmistamme, että suot voivat hyvin korjuun päätyttyä. Usein soista tehdään kosteikkoalueta, joille luonnon monimuotoisuus palaa nopeasti.

Kuinka suuri osa maasta käytetään turvetuotantoon?

 • 0,2%

  Kasvualustaturvealue

 • 3,6%

  Maatalous

 • 12,2%

  Suojeltua metsää

 • 32,4%

  Koskematonta metsää

 • 51,2%

  Istutettua metsää