Hyppää sisältöön

Pidetään huolta maasta

Käytämme luonnollisia, vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ja valmistamme tuotteita, jotka parantavat maan hyvinvointia.

Korkealaatuiset, turvalliset tuotteet – lähellä tuotetuista, luonnollisista raaka-aineista

 • Käytämme vastuullisesti tuotettuja, luonnollisia raaka-aineita. Suosimme ensisijaisesti kotimaisia, lähellä tuotettuja raaka-aineita. Näin voimme minimoida kuljetusten aiheuttamat päästöt ja kustannukset.
 • Pääraaka-aineet kuten turve ja kompostit tulevat pääosin omasta konsernistamme, läheltä tehtaitamme.
 • Osa lannoitteista tulee Suomesta, esimerkiksi Kekkilä Kanankakka, joka saadaan kanalasta, jossa kanat ruokitaan GMO-vapaalla rehulla. Se takaa, että kanoja ei olla ruokittu geenimuunnelulla soijalla, joka saattaa sisältää jäämiä glyfosaatti- nimisestä rikkakasvien torjunta-aineesta. Jos sitä kertyy kanojen lantaan, se voi päätyä lannoitteeseen ja heikentää kasvien kasvua.
 • Osa lannoitteista tulee Euroopasta, Ruotsista, Hollannista ja Saksasta. Valitsemme huolellisesti lannoitteiden ja raaka-aineiden toimittajat ja tuotantomaat.
 • Katteet: suurin osa katetuotteistamme valmistetaan Suomesta peräisin olevista erilaisista tuotannon sivuvirroista, kuten lautasahojen kuorikkeesta ja ylijäämäpuusta. Koristekatteiden värit ovat täysin luonnollisia, ja myrkyttömiä sekä ihmisille että eläimille.
 • Kivet: Punainen ja musta koristekivi tulevat Suomesta. Kotimaiset kivilaadut ovat kuitenkin rajalliset, ja siksi kiviä tulee myös Norjasta, Tanskasta ja Indonesiasta. Etsimme tällä hetkellä vaihtoehtoisia kivilaatuja niin läheltä kuin mahdollista. Käytämme luotettavia alihankkijoita.

Käytämme vain vastuullisesti tuotettua kasvuturvetta

 • Miksi käytämme kasvuturvetta? Turve on turvallinen raaka-aine; se on riskittömin materiaali kasvien kannalta, rikkaruohoton sekä vapaa kasvi- ja eläinperäisistä taudeista. Turpeella on matala pH-arvo ja ravinnetaso, jota on helppo sopeuttaa eri kasvien tarpeisiin ja se mahdollistaa eri tyyppisten kiertotalousmateriaalien, kuten kompostien ja puukuidun, turvallisen käytön. Kasvuturpeen viisas käyttö mahdollistaa kiertotalousraaka-aineiden hyödyntämisen turvallisesti ja takaa kasvien hyvän kasvun. Turve antaa myös muita hyviä ominaisu se tasapainottaa kasvualustan vesitaloutta ja parantaa rakenteen ilmavuutta.
 • Kekkilän käyttämä turve tulee omilta soiltamme, joissa on ympäristölupa sekä ympäristösertifikaatti ISO 14001. Turvetuotantoon valitaan luontoarvonsa jo menettäneitä soita, eli sellaisia soita, jotka ovat esim. metsitystä varten kokonaan tai osittain ojitettuja. Kaikki käyttämämme turve tulee jo pitkään käytössä olleilta turvetyömailta, joiden käyttö on mahdollista kymmeniä vuosia eteenpäin. Tuotannon jälkeen ne palautetaan kosteikoiksi tai muiksi, ympäristöarvoiltaan arvokkaiksi kohteiksi. Omat turvesuot ovat myös lähellä mullan valmistusta, ja siten kuljetuskustannuksia voidaan vähentää.
 • Kaikki Kekkilän Suomessa käyttämä turve on RPP-vastuullisuussertifikaatin alaista. RPP (Responsible produced peat) on kasvuturvetuotannon eurooppalainen vastuullisuussertifikaatti. Suomessa ympäristövastuullisuus on jo oleellinen osa turvetuotantoa, johon RPP tuo muutamia lisäkriteereitä. Hiilipäästöjen suokohtainen laskenta ja kattavat jälkihoitosuunnitelmat jo tuotantoaikana ovat RPP:n edellyttämiä osa-alueita, joita ympäristölainsäädäntö ei ole tähän mennessä edellyttänyt.

Maan ja kasvien hyvinvoinnin parhaaksi

 • Hyvässä mullassa on paljon ominaisuuksia, jotka saadaan siihen käyttämällä oikeita, laadukkaita raaka-aineita oikeissa suhteissa. Raaka-aineita ja niiden sekoitussuhteita muuttamalla voidaan muuttaa mullan eri ominaisuuksia eri käyttötarkoituksiin sopiviksi.
 • Monissa kasvualustoissamme on mukana viherkompostia tai muita orgaanisia lannoitteita, joiden raaka-aineina on erilaisia ruuantuotannon sivuvirroista saatuja aineita. Ne vilkastuttavat maan pieneliötoimintaa ja siten parantavat maata, tehden siitä paremman kasvualustan erilaisille kasveille.
 • Pieneliöt ovat hajottajaorganismeja, mikrobeja, joita löytyy kaikkialta luonnosta. Kourallisessa elävää maata on pieneliöstöä lukumäärällisesti jopa enemmän kuin maapallolla ihmisiä. Maaperän mikrobit vapauttavat ravinteita kasvien käyttöön, parantavat maan mururakennetta ja ylläpitävät sen terveyttä tuottamalla tauteja ehkäiseviä aineita ja hajottamalla haitta-aineita. Mitä aktiivisempi mikrobisto, sitä viljavampi ja terveempi on maa.
 • Elävä, vilkasta pieneliötoimintaa tukeva multa auttaa kasvia voimaan paremmin. Hyvinvoivat kasvit sietävät paremmin esimerkiksi kuivia jaksoja, tuhohyönteisiä ja muita stressiä aiheuttavia tekijöitä.
 • Multa on kasvin koti ja lannoite on sen ruokaa – siksi on niiden valinnalla on iso merkitys kasvien hyvälle kasvulle.

Pidetään huolta meistä

Tuotteemme ovat turvallisia, tuemme kokonaisvaltaista hyvinvointia ja autamme tekemään vastuullisia valintoja.

Turvallisuus, helppokäyttöisyys ja laatu

 • Tuotteet ovat turvallisia käyttää kasveille, ihmisille ja elämille. Tärkeää on huomioida tuotteiden annosteluohjeet ja suojautuminen mullassa luonnostaan olevia bakteereja vastaan. Se onnistuu välttämällä tuotteen pölyämistä (kuivalla ja kuumalla säällä multa on hyvä kastella ennen levitystä).
 • Käytämme luonnollisia raaka-aineita, joiden toimitusketjun tunnemme tarkasti. Esimerkiksi turve ja pääosa kompostista ovat omaa tuotantoamme. Kompostointi ja turpeennostaminen ovat tarkkaan valvottua ja luvanvaraista.
 • Valitsemme huolellisesti lannoitteen raaka-aineiden toimittajat ja tuotantomaat. Esimerkiksi Kekkilän Kanankakan glyfosaattijäämät olemme saaneet minimoitua vaihtamalla raaka-aine GMO- vapaalla rehulla ruokittujen kanojen lannaksi.
 • Kekkilä on valmistanut laadukkaita puutarhatuotteita jo vuodesta 1924. Laatu ja sen pitkäjänteinen kehittäminen on meille erityisen tärkeää, siksi tuotteidemme valmistus ja tuotekehitys on muun muassa sertifioitu ISO9001 laatujärjestelmän sekä ISO14001 ympäristöjärjestelmän mukaisesti.
 • Laatu ja turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä Erityisesti uusien kiertotalousraaka-aineiden osalta jatkuva laadunvalvonta on ehdottoman tärkeää. Siksi kehitämme testimenetelmiä, joilla pystymme sulkemaan pois erilaiset kiertotalousraaka-aineisiin liittyvät riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi raaka-aine-erien säännönmukainen laboratoriotestaus sekä erilaiset kasvatuskokeet.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö – tärkeä voimavaramme, tekoja niin kuluttajien kuin yhteisöjenkin parhaaksi

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

 • Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista  ja mittaamme sitä vuosittain tehtävällä  maailmanlaajuisella Great Place to work –tutkimuksella*.  Tällä hetkellä indeksi on 68 % ja tavoitteemme on 80 %.
 • Panostamme työturvallisuuteen: tavoitteemme on nolla tapaturmaa vuosittain. Pääsimme tähän tavoitteeseen vuonna 2020 ja jatkamme samalla tiellä.

Iloa, hyvää oloa ja kauneutta elämään

 • Haluamme tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Puutarhanhoito tekee hyvää niin mielelle kuin fyysisesti. Helppokäyttöisillä tuotteilla ja inspiroivilla ohjeilla haluamme antaa onnistumisen kokemuksia ja innostaa yhä useampia puutarhanhoidon pariin.
 • Kasvatetaan iloa -projektit: osallistumme vuosittain vähintään 10 projektiin, joilla tuetaan sosiaalista hyvinvointia. Lahjoitamme tuotteitamme projekteihin ja inspiroimme uusia ihmisiä toteuttamaan vastaavia projekteja omasta lähiympäristössään. Lue lisää: https://www.kekkila.fi/kasvatetaan-iloa/

* Great Place to work –tutkimus mittaa yritysten työntekijäkokemusta.

Autamme tekemään pieniä vastuullisuustekoja arjessa

Vinkkejä ja tietoja

 • Jaamme tietoja ja vinkkejä, miten voit tukea luonnon monimuotoisuutta omassa puutarhassasi tai parvekkeella  – hoida puutarhaa niin kuin äitimaa.

Pieniä ympäristötekoja – vastuullisesti ja luontoa säästäen

 • Kompostorit ja kuivakäymälät ovat esimerkkejä tuotteistamme, joiden avulla kierrättää ja tehdä ympäristötekoja omassa kodissaan tai vapaa-ajan asunnollaan
 • Pakkauksissamme olevat symbolit esim. ”vähentää kastelun tarvetta” ja ”kiertotaloustuote – hyvä ympäristölle” auttavat valitsemaan vastuullisia vaihtoehtoja

Pidetään huolta tulevasta

Käytämme uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita, valmistamme tuotteita lähellä mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Hyvä kasvualusta - elävä maa - tukee kasvua ja luonnon monimuotoisuutta.

Uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita – tuotteiden turvallisuus ja toimivuus huomioiden

 • Kehitämme jatkuvasti menetelmiä lisätä nopeasti uusiutuvien ja kierrätysmateriaalien käyttöä raaka-aineena. Kierrätysmateriaalien käytössä on erityisen tärkeää jatkuva ja tarkka laadunvalvonta, jotta tuotteet ovat turvallisia ja toimivat kuten niiden on tarkoitus toimia.
 • Tärkein kierrätysraaka-aine on komposti, kierrätetty, luonnon raaka-aine, jota käytetään yhä useammassa multatuotteessa. Yksi esimerkki on ViherkompostiTM, kasviperäinen maanparannuskomposti, joka valmistetaan Kekkilän kompostointilaitoksella pihoista haravoiduista lehdistä ja muista vastaavista kasvinosista huolellisesti lämpökompostoimalla. Viherkompostia™, käytetään Kekkilän Puutarhamullan ja Viherkompostimullan valmistuksessa. Viherkompostimulta on ensimmäinen täysin kasviperäisestä kompostista valmistettu kasvualusta Suomessa.
 • Komposti on muutakin kuin kierrätysraaka-aine, sillä kuten turpeella, sillä on monta tärkeää kasvien kasvua edistävää ominaisuutta. Kompostoitumisen avulla kasviperäinen aines muuttuu humukseksi, joka sisältää runsaasti kasvulle hyödyllisiä maaperän mikrobeita. Maaperän mikrobit vapauttavat ravinteita kasvien käyttöön, parantavat maan mururakennetta ja ylläpitävät sen terveyttä tuottamalla tauteja ehkäiseviä aineita ja hajottamalla haitta-aineita. Mitä aktiivisempi mikrobisto, sitä viljavampi ja terveempi on maa.
  • Yhä suurempi osa Kekkilän lannoitteista valmistetaan kierrätysraaka-aineista, kuten esimerkiksi kaakaonkuorijauhosta, maissin, perunan, vehnän ja soijan prosessoinnin sekä oluen valmistuksen sivutuotteista, höyhenjauhosta. Näin kallisarvoiset ravinteet saadaan uudelleen hyötykäyttöön ja jätemääräkin vähenee.

Oma kierrätyspalvelumme mahdollistaa kierrättämisen ja raaka-aineiden uudelleen käytön

 • Kekkilän kierrätyspalvelu tarjoaa orgaanisten ja epäorgaanisten jätteiden sekä maa-ainesten käsittelypalvelua koko Suomen alueella.
 • Bioaines jalostetaan uudeksi kasvuksi hyödyntämällä niitä kasvualustojen valmistuksessa
  • Kierrätämme tuottamiamme kasvualustoja sekä kasvihuoneviljelijöiden kasvustojätteitä kompostoimalla ne uuden mullan raaka-aineeksi tai maanparannusaineeksi.
  • Kierrätyspalvelumme jalostaa esimerkiksi metsäteollisuuden sivutuotteista ja kaupan biojätteistä, kasvi- ja kasvualustajätteistä sekä muista prosessiteollisuuden orgaanisista jätteistä ja sivutuotevirroista laadukkaita komposteja kasvualustojen raaka-aineiksi. Komposti on arvokas raaka-aine eli kierrättämisellä saadaan tuplahyöty: vähennetään jätettä ja parannetaan kasvien kasvua hyödyntämällä sitä uusissa multatuotteissa.
  • Käsittelemme ja jatko­jalostamme erilaisia kierrätyshiekkoja ja -moreeneja sekä turvemassoja hyötykäyttöön.
  • Kierrätys- ja jätteen­käsittely­palvelussa jatkojalostetaan kunnallisia jätevesi­lietteitä sekä erillis­kerättyjä biojätteitä hyötykäyttöön maatalouden ja viherrakentamisen tarpeisiin.

Kierrätettävät pakkaukset ja vähemmän muovia

Kaikki pakkauksemme ovat 100% kierrätettäviä

 • Multa- ja lannoitepakkaukset käyvät muovinkierrätykseen sellaisenaan. Kekkilän multapakkauksissa siirrytään uuteen, entistäkin paremmin kierrätettävään muovikalvoon. Aiemmin musta sisäpuoli vaihtuu vaaleanharmaaksi, jotta pakkaus on varmasti hyödynnettävissä kierrätyslaitoksella. Kuivat ja tarvittaessa kylmällä vedellä huuhtaistut pakkaukset voi lajitella muovijakeeseen. Jos muovinkeräystä ei ole, ne lajitellaan energiajakeeseen, jolloin niistä poltetaan lämpöä.

Tavoitteemme on vähentää radikaalisti neitseellisen pakkausmuovin käyttöä.

 • Viime vuosina olemme vähentäneet muovin käyttöä yli 20% pakkausten optimoinnin ja ohentamisen myötä sekä siirtyneet käyttämään pakkauksissamme yhä enenevissä määrin kierrätysmuovia:
  • Lannoitepakit valmistetaan kokonaan kuluttajilta kerätystä, kierrätetystä muovista.
  • Multasäkit  valmistetaan Suomessa ja sisältävät tällä hetkellä vähintään 30 % kierrätysmuovia.
  • Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä 80 % käyttämästämme muovista on  kierrätettyä muovia.

Ympäristöystävällisesti lähellä sinua

 • Tehtaamme sijaitsevat Suomessa Parkanossa ja Eurajoella. Lähes kaikilla tuotteillamme on Avainlippu-merkki, joka kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa.*
 • Kekkilän tuotteiden valmistus ja tuotekehitys on sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmän sekä ISO 14001 ympäristöjärjestelmän mukaan.
 • Tehtaiden tuotannossa tarvitaan vain vähän energiaa, eikä käytössämme ole raskaita prosesseja. Tuotantomme on pääosin raaka-aineiden sekoittamista reseptien mukaan sekä tuotteiden pakkaamista.
 • Minimoimme hävikin ja jätteen määrän. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki jäte voidaan joko hyödyntää jossain muualla tai kierrättää. Tällä hetkellä raaka-aineista alle 1 % päätyy jätteeksi.
 • Minimoimme kuljetusten CO2-päästöt kasvattamalla kuormakokoja, käyttämällä optimaalisia kuljetusmuotoja, optimoimalla kuljetusmatkat tehtailta asiakkaille sekä edellyttämällä kuljetuskumppaneiltamme uusimpien päästöluokitusten mukaista kalustoa.

* Avainlippu on suomalaisen työn merkki, jota saa käyttää tuotteella, jonka arvosta 50% koostuu Suomessa tehdystä työstä.

Rakennetaan yhdessä kestävää ympäristöä

 • Kekkilän Viherrakentamisen kasvualustat mahdollistavat monipuolisen viherympäristöjen rakentamisen ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukemisen pinnan alla ja maan päällä. Jokaisella kasvilla ja kasvupaikalla on omat tarpeensa, jonka vuoksi tarvitaan laaja valikoima erilaisia kasvualustoja. Kehitämme jatkuvasti tuotteita, jotka toimivat vaihtelevissa olosuhteissa, tarjoten parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet kullekin kasville ja kohteelle.
 • Olemme sitoutuneet tuottamaan tuotteita Kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin KESY:n periaatteiden mukaan. Haluamme edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä. Tuotteidemme raaka-aineista noin 40 % kierrätysraaka-aineita. Käytämme esimerkiksi kompostia: kompostointi auttaa kierrättämään jätteitä ja parantaa maata vilkastuttamalla maan pieneliötoimintaa, tehden siitä paremman kasvualustan erilaisille kasveille.
 • Hyvällä suunnittelulla ja oikeilla valinnoilla varmistetaan resurssien tehokas käyttö ja kestävät ratkaisut: autamme aina asiakkaitamme kohteeseen sopivan kasvualustan valinnassa ja neuvomme viheralueiden ylläpidossa. Oikeilla valinnoilla varmistetaan kasvualustan sopivuus ja vältetään turhat muutostyöt. Kannustamme viheralueiden hoitoon, jolloin rakennetut alueet ovat mahdollisimman pitkäikäisiä.
 • Työstämme tuotteiden elinkaarianalyysejä asiakkaiden päätösten tueksi, jolloin tuotteita on helppo vertailla vastuullisuusnäkökulmasta
 • Laajan multa-asemaverkoston avulla pystytään kuljetusmatkat pitämään mahdollisimman lyhyinä. Tarjoamme myös konsultaatioapua paikallatehtävien kasvualustojen valmistamiseen, jolloin kohteessa olevia materiaaleja voidaan hyödyntää muiden kasvualustamateriaalien ohella.

Etsi