Hyppää sisältöön

Jätejakeista hyötykäyttöön

Kompostointipalveluista syntyvät valmiit kompostit soveltuvat maa- ja metsätalouden kierrätyslannoitteiksi. Tuotteita ovat maanparannus- ja tuorekompostit.

Tehokkaasti orgaanista-ainesta peltoon

Kekkilän Teuvan kompostointilaitoksen maanparannus- ja tuorekompostit ovat kustannustehokas tapa lisätä peltoon kaivattua orgaanista ainesta. Kompostia käyttämällä saadaan sekä lannoitusvaikutus että vähennetään ympäristön kuormitusta. Komposti parantaa luonnollisesti kasvualustan ominaisuuksia kuten pieneliötoimintaa ja ravinteiden pidätyskykyä. Tuotteen liukoiset ravinteet ovat kasvien käytettävissä heti, mutta merkittävä määrä ravinteita on myös sitoutuneena orgaaniseen ainekseen. Orgaanisen aineksen lisäys parantaa pellon viljavuutta pitkällä aikavälillä. Biologisen aktiivisuuden lisäksi ravinteiden- ja vedenpidätyskyky sekä happamuudenpuskurointikyky kohoavat, ja samalla maan rakenne- ja muokattavuus paranevat.

Sopiva sekoitus tarkoin valvoen

Maanparannus- ja tuorekompostit syntyvät Teuvan laitoksella puhdistamolietteen kompostoinnissa, jossa lietteen joukkoon sekoitetaan kuorijaetta tai puuhaketta sekä turvetta. Kompostointiprosessi kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen, ja on tarkasti valvottu prosessi. Kekkilän kompostointilaitoksilla on asetusten edellyttämät laitoshyväksynnät, ja tuotteiden laatua valvotaan viranomaisten hyväksymien omavalvontasuunnitelmien mukaisesti.

Vähemmän mineraalilannoitetta

Kompostien levitys tapahtuu kuivalannanlevittimellä. Kekkilä järjestää kompostille kuljetuksen, ja paikalliset urakoitsijat tarjoavat tarvittaessa levityspalvelun. Viljelijäkokemusten perusteella esimerkiksi raiviot ja nevat ovat hyviä kompostin käyttökohteita, joilla saavutetaan kaivattua maanparannusvaikutusta, ja samalla mineraalilannoitteiden tarve vähenee.

Etsi