Hyppää sisältöön

Kierrätyspalvelut

Kekkilä Kierrätyspalvelut tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta orgaanisten ja epäorgaanisten jätteiden sekä maa-ainesten käsittelypalvelua koko Suomen alueella. Bioaines jalostetaan uudeksi kasvuksi.

Mitä kierrätyspalveluita tarjoamme?

1. Kierrätys- ja materiaali­käsittely­palvelu teollisuuden sivutuote- ja jätevirroille

Esimerkiksi metsäteollisuuden sivutuotevirrat, kaupan pakatut biojätteet, kasvi- ja kasvualustajätteet sekä muut prosessiteollisuuden orgaaniset jätteet ja sivutuotevirrat ovat yleisiä Kierrätyspalveluiden hyödyntämiä jätevirtoja.

2. Kierrätysraaka-aineiden käsittelypalvelu

Käsittelemme ja jatko­jalostamme erilaisia kierrätyshiekka ja –moreeni sekä turvemassoja hyötykäyttöön.

3. Kierrätys- ja jätteen­käsittely­palvelu kunnalliselle haravointijätteelle, jätevesi­lietteille sekä erillis­kerätylle biojätteelle

Haravointijäte jatkojalostetaan hyötykäyttöön viherrakentamisen tarpeisiin.

Lue lisää palveluista

Kompostointilaitokset

Kekkilä Kierrätyspalvelut tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta orgaanisten ja epäorgaanisten jätteiden sekä maa-ainesten käsittelypalvelua koko Suomen alueella.

Tuotantolaitosverkostomme kattaa suurimman osan Suomesta. Tämän ansiosta pystymme minimoimaan kuljetusmatkat sekä niistä aiheutuvat kulut. On myös ekologisesti järkevää, että jätejakeita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja.

Katso sinua lähin kompostointilaitos ja ota yhteyttä.

Kompostointilaitosten yhteystiedot

Myytävät tuotteet

Ota yhteyttä

Kekkilä Kierrätyspalvelut tarjoaa monenlaisia palveluita erilaisten jätejakeiden kierrätykseen. Meille on tärkeää, että pystymme hyödyntämään kierrätysraaka-aineita kasvualustoissamme ja edistämään sitä kautta kiertotaloutta.

Jos palvelulistauksesta ei löydy jätejaetta, jonka haluaisit laitoksellemme kompostoitavaksi, ota yhteyttä! Autamme mielellämme löytämään oikeanlaisen ratkaisun.

Petra Salonen

Circular Solutions Manager

Mitä Kierrätyspalvelut sisältävät?

Kekkilän Kierrätyspalveluun kuuluu kierrätettävien raaka-ainesten kuljetusten järjestäminen kaikkialta Suomesta, laadunvalvonta ja analysointi sekä tarvittava viranomaisraportointi.

Käsitellyt jätteet ja sivutuotevirrat jalostetaan pääosin tuore- ja maanparannuskomposteiksi. Nämä kierrätyslannoitevalmisteet ja –raaka-aineet hyödynnetään suurimmaksi osaksi Kekkilä Oy:n omissa kasvualustoissa. Lisäksi kehitämme jatkuvasti myös uusia kierrätyslannoitelopputuotteita esimerkiksi maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

Lue lisää

Etsi