Hyppää sisältöön

Kierrätyspalvelut

Kekkilä Kierrätyspalvelut tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta orgaanisten ja epäorgaanisten jätteiden sekä maa-ainesten käsittelypalvelua koko Suomen alueella. Bioaines jalostetaan uudeksi kasvuksi.

Kompostointilaitokset

Kekkilä Kierrätyspalvelut tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta orgaanisten ja epäorgaanisten jätteiden sekä maa-ainesten käsittelypalvelua koko Suomen alueella.

Tuotantolaitosverkostomme kattaa suurimman osan Suomesta. Tämän ansiosta pystymme minimoimaan kuljetusmatkat sekä niistä aiheutuvat kulut. On myös ekologisesti järkevää, että jätejakeita ei tarvitse kuljettaa pitkiämatkoja.

Katso sinua lähin kompostointilaitos ja ota yhteyttä.

Kompostointilaitosten yhteystiedot

Palvelut

1. Kierrätys- ja jätteen­käsittely­palvelu kunnallisille jätevesi­lietteille sekä erillis­kerätylle biojätteelle

Puhdistamoliete jatkojalostetaan hyötykäyttöön maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

2. Kierrätys- ja materiaali­käsittely­palvelu teollisuuden sivutuote- ja jätevirroille

Esimerkiksi metsäteollisuuden sivutuotevirrat, kaupan pakatut biojätteet, muut prosessiteollisuuden orgaaniset jätteet ja sivutuotevirrat ovat yleisiä Kierrätyspalveluiden hyödyntämiä jätevirtoja.

3. Kasvihuonetuotannon viherjätteiden kierrätyspalvelu

Kierrätämme kasvihuonetuotannon tai muun viljelytoiminnan kasvi- ja kasvustojätteet kompostiksi, myös erilaiset haravointijätteet ja muut vastaavanlaiset jätteet pystytään käsittelemään.

4. Kierrätysraaka-aineiden käsittelypalvelu

Käsittelemme ja jatko­jalostamme erilaisia kierrätyshiekka ja –moreeni sekä turvemassoja hyötykäyttöön.

Lue lisää palveluista

Myytävät tuotteet

Mitä Kierrätyspalvelut sisältävät?

Kekkilän Kierrätyspalveluun kuuluu kierrätettävien raaka-ainesten kuljetusten järjestäminen kaikkialta Suomesta, laadunvalvonta ja analysointi sekä tarvittava viranomaisraportointi.

Käsitellyt jätteet ja sivutuotevirrat jalostetaan pääosin tuore- ja maanparannuskomposteiksi. Nämä kierrätyslannoitevalmisteet ja –raaka-aineet hyödynnetään suurimmaksi osaksi Kekkilä Oy:n omissa kasvualustoissa. Lisäksi kehitämme jatkuvasti myös uusia kierrätyslannoitelopputuotteita esimerkiksi maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

Lue lisää

Etsi