Hyppää sisältöön

Green City Concept

Kasvualusta on kukoistavan kaupunkivihreän perusta. Kekkilässä tarjoamme ratkaisuja kestävien viheralueiden rakentamiseen, lisäten kaupunkiympäristöjen monimuotoisuutta ja toimivuutta sekä asukkauden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Kiertotalouteen pohjautuvat ratkaisut

Tavoitteenamme on suljettu kierto viherrakentamisen kasvualustoissa. Keräämällä ja käsittelemällä kaupunkien ja teollisuuden tuottamaa jätettä saamme arvokkaita raaka-aineita kiertoon ja osaksi uutta kaupunkivihreää. Käyttämällä kierrätysmateriaaleja kasvualustoissamme vähennämme kaatopaikkajätettä ja säilytämme yhteisiä luonnonvaroja.

Kierrätyspalvelut tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta sivuvirtojen käsittelypalvelua

Kekkilä Kierrätyspalvelut tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta orgaanisten ja epäorgaanisten jätteiden sekä maa-ainesten käsittelypalvelua koko Suomen alueella. Bioaines jalostetaan uudeksi kasvuksi.

Tutustu kierrätyspalveluihin

Kasvihuoneiden viherjätteet kasvualustoiksi

Teuvan kompostointilaitoksella valmistetaan viherjätteistä Kekkilän kasvualustoissa käytettävää luomulannoitetta. Viherjätteiden kierrätys helpottaa kasvihuoneyrittäjän arkea.

Lue asiakastarina

Kierrätysraaka-aineet viherrakentamisen kasvualustoissa

Käytämme kaikissa tuotteissamme mahdollisimman paljon kierrätysraaka-aineita, kuitenkin siten, että valmis tuote on laadukas ja toimii käyttötarkoituksensa mukaisesti viherrakentamisessa.

Perehdy kierrätysraaka-aineisiin

Biologisen monimuotoisuuden edistäminen

Maaperän monimuotoisuus on vähintään yhtä tärkeää kuin maanpäällinen. Biologisesti aktiiviset kasvualustat, jotka sisältävät laadukasta ja ravinnerikasta kompostia, tarjoavat optimaaliset olosuhteet maaperän hyödyllisille pieneliöille.

Miten maaperän elämää voi tukea?

Maaperän pieneliöt tarvitsevat ylläpitoa, vettä, ilmaa ja ravintoa.

  • Peitä paljas maa kasveilla ja orgaanisella materiaalilla kuten katteilla. Katettu pinta pitää kasvualustan lämmön tasaisempana ja hidastaa kosteuden haihtumista vähentäen samalla kastelun tarvetta. Kattaminen myös suojaa maan pintaa sateen tai kastelun aiheuttamalta tiivistymiseltä ja kuorettumiselta.
  • Huokoinen kasvualusta estää maaperän tiivistymisen ja parantaa maaperän pieneliöiden olosuhteita.
  • Tue monimuotoisuutta istuttamalla eri kasvilajeja. Niittykasvit ovat paitsi kauniita, ne tukevat tukevat monimuotoisuutta tarjoamalla elinympäristöjä kasvien lisäksi lintu-, nisäkäs- ja hyönteislajeille.
  • Laadukas komposti, jota käytämme lähes kaikissa kasvualustoissamme, luo hyvät olosuhteet maaperän pieneliöille. Käytä kompostia maaperän eliöstön rikastuttamisen ja ravinnekierrätyksen osana.
  • Vähennä maanmuokkausta, mutta panosta tarvittaessa maaperän parantamiseen orgaanisella materiaalilla kuten Kasvunparantaja PLUS -tuotteella tai biohiilellä, jotka vauhdittavat maaperän hyvinvointia.

Maaperän pieneliöiden toiminnan tuloksena parantunut luonnollinen ravinnekierto, kasvinsuojelu ja rakenne eivät näy perinteisissä maaperäanalyyseissä, mutta ne ovat silti ratkaisevan tärkeitä tekijöitä maaperän ja kasvien hyvinvoinnille.

Biologisesti aktiiviset kasvualustat monimuotoisille kasviyhdyskunnille

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Tiiviisti rakennettavilla kaupunkialueilla on mietittävä hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa, sillä lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden myötä pitkät sadejaksot aiheuttavat tulvia ja kuljettavat haitta-aineita vesistöihin. Erilaiset kasvualustaratkaisut auttavat kaupunkeja sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.

Kasvualustojen merkitys tiiviissä kaupunkiympäristössä

  • Hulevesien viivyttäminen: Hulevesiä viivyttävät kasvualustat on suunniteltu erityisesti hulevesien virtaamien hidastamiseen ja pidättämiseen vähentäen viemäriverkostoon ja vesistöihin päätyvien hulevesien määrää.
  • Hulevesien imeyttäminen: Läpäisevät kasvualustarakenteet ottavat hulevedet nopeasti vastaan ja mahdollistavat veden ohjaamisen kasvien käyttöön ja imeyttämisen edelleen maaperään.
  • Kasvikatot: Kasvipeitteisiä kattopintoja käytetään viilennystarkoituksessa siellä, missä on paljon kovia lämpöä kerääviä pintoja. Lisäksi kasvikatoilla ja kansirakenteiden istutusalueilla täydennetään maanpinnan tasossa tapahtuvaa hulevesien viivytystä ja imeyttämistä.
  • Viherseinät ja uudenlaiset kaupunkivihreän ratkaisut: Auttavat tasaamaan kaupunkilämpötilaa sekä mahdollistavat viheralueiden integroinnin osaksi tiiviisti rakennettua kaupunkiympäristöä.

Kasvualustat kaupunkien muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin

Ympäristövaikutusten minimointi

Kasvualustojen ympäristövaikutusten syvällinen ymmärtäminen mahdollistaa kestävän kaupunkiympäristön suunnittelun ja rakentamisen.

Elinkaariarviointi auttaa kestävien valintojen tekemisessä

Jotta voit tehdä kestäviä päätöksiä ja valita sopivimmat tuotteet projektiisi, tarjoamme tietoa kasvualustan ympäristövaikutuksista sen elinkaaren eri vaiheissa.

Perehdy elinkaariarviointiin

Vastuullisuuslaskuri kertoo tuotteen kokonaisvastuullisuuden

Vastuullisuuslaskuri tarjoaa konkreettisen keinon mitata ja parantaa kasvualustojen vastuullisuutta. Sen avulla saat kattavasti tietoa tuotteen kokonaisvastuullisuudesta.

Käytä vastuullisuuslaskuria

 

Referenssiprojektit

Etsi

Pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista - tilaa uutiskirjeemme!

Työskenteletkö maisemasuunnittelun parissa vai haluatko syventyä käytännön viherrakentamiseen? Tilaamalla uutiskirjeemme saat asiantuntijatietoa ja inspiraatiota joka kuukausi.

 

Tilaa uutiskirje