Hyppää sisältöön

Palvelut

Kekkilän Kierrätyspalveluiden avulla pystymme hyödyntämään eri teollisuuden aloilla syntyviä jätteita omiin sekä asiakkaidemme tarpeisiin. Tällä sivulla löydät lisätietoa tarjoamistamme kierrätyspalveluista. Keskustele lisää sopivasta ratkaisusta asiantuntijamme kanssa.

Kekkilän kompostointilaitokset tarjoavat monipuolisia palveluita

Kekkilän Kierrätyspalvelut tarjoavat monenlaisia palveluita, joilla eri teollisuuden alojen jätejakeita saadaan hyötykäytöön. Alta löydät esimerkkejä vastaanotettavista jätejakeista sekä maa- ja metsätalouteen syntyvistä tuotteista. Kaikkia jätejakeita ei kuitenkaan oteta vastaan kaikilla laitoksilla, vaan lupaehdot määrittävät, mitkä jakeita laitokset pystyvät toiminnassaan vastaanottamaan. Jos palvelulistauksemme ei sisällä jaetta, jonka haluaisit laitoksellemme kompostoitavaksi, ota yhteyttä niin autamme mielellämme!

1. Kierrätys- ja materiaalinkäsittelypalvelu teollisuuden sivutuote- ja jätevirroille

Kaupan pakatut biojätteet

Pakkaukset pystytään erottelemaan biojätteestä, ja lopputuotteena syntyy ravinteikasta kompostia. Esimerkiksi Joutsenon kompostointilaitos käsittelee lähes kaikki Etelä-Karjalan alueen biojätteet. Jätteiden seassa olevat maatumattomat materiaalit, kuten muovit, palautetaan samalla alueella sijaitsevalle jäteyhtiölle hyötykäytettäväksi energiana.

Kasvi- ja kasvualustajätteiden kierrätyspalvelut

Kierrätämme kasvihuonetuotannon tai muun viljelytoiminnan kasvi- ja kasvustojätteet kompostiksi, myös erilaiset haravointijätteet ja muut vastaavanlaiset jätteet pystytään käsittelemään. Lisäksi kierrätämme turvekasvualustat kompostoimalla. Kivivillaa voidaan käsitellä pieninä määrinä, kuten taimikuutiot kasvuston raivauksen yhteydessä. Myös kasvi- ja kasvualustajätteet, jotka sisältävät muoveja pystytään käsittelemään.

Metsäteollisuuden sivutuotevirrat

Orgaaniset sivutuotevirrat, kuten hiekkapitoinen puunkuori voidaan hyödyntää Kekkilän Kierrätyspalveluissa. Puun kuorinnassa syntyvä kuori- ja puujäte soveltuvat hyvin kompostointiin ja kuorimateriaalien lisäksi prosessin eri vaiheista syntyvistä puupohjaisista jakeista saadaan kompostoinnin kautta käyttökelpoista raaka-ainetta maanparannusaineisiin sekä kasvualustoihin.

Usein myös muilla metsäteollisuuden sivuvirroilla voidaan korvata mineraalilannoitteita, ja näin vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä lannoitevalmisteissa. Metsäteollisuuden sivutuotevirroista voidaan lisäksi käyttää kuitupitoiset lietteet, tuhkat sekä kalkit.

Muut prosessiteollisuuden orgaaniset jätteet ja sivutuotevirrat

Lisäksi prosessiteollisuuden ja elintarviketeollisuuden biokaasu- ja bioetanolilaitosten sivuvirrat, kuten lietteet, mädätteet, biojätemassat ja sakat soveltuvat kompostointilaitoksille. Myös muut teollisuuden ravinteikkaat sivutuotteet sekä puun ja turpeen poltosta syntynyt tuhka voidaan ottaa vastaan kompostointilaitoksesta riippuen.

Tuhkat

Puun ja turpeen poltosta syntynyttä tuhkaa voidaan käsitellä kompostointilaitoksilla orgaanisten jätteiden seassa. Ominaisuuksista ja pitoisuuksista riippuen, tietynlaisia tuhkia pystytään hyödyntämään myös sellaisenaan kasvualustatuotannon raaka-aineena.

2. Käsittely ja jatkojalostus hyötykäyttöön erilaisille kierrätyshiekoille ja –moreenille sekä turvemassoille

Kivennäisaines eli perinteisesti hiekanottopaikoilta hankitut hiekat, hiedat ja savi ovat erityisesti ympäristö- ja viherrakentamisen kasvualustoissa merkittävä raaka-aine. Neitseellisiä raaka-aineita voidaan korvata kierrätysmaiden käytöllä. Edellytyksenä kierrätykselle on, että niiden lajitejakaumat vastaavat kasvualustakohtaisia tavoitteita.

Lisäksi paikanpäällä valmistetuissa kasvualustoissa pystytään hyödyntämään myös esimerkiksi kohteen järven kunnostuksen ruoppausmassoja.

3. Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelu kunnallisille jätevesilietteille sekä erilliskerätylle biojätteelle 

Otamme vastaan kunnallisia jätevesilietteitä sekä erilliskerättyä biojätettä. Jätteet kierrätetään kompostoimalla, jonka lopputuotteena syntyy laadukkaita komposteja Kekkilän omaan kasvualustatuotantoon, sekä maatalouden kierrätyslannoitteiksi.

Ota yhteyttä!

Kekkilä Kierrätyspalvelut tarjoaa monenlaisia palveluita erilaisten jätejakeiden kierrätykseen. Meille on tärkeää, että pystymme hyödyntämään kierrätysraaka-aineita kasvualustoissamme ja edistämään sitä kautta kiertotaloutta.

Jos palvelulistauksesta ei löydy jätejaetta, jonka haluaisit laitoksellemme kompostoitavaksi, ota yhteyttä! Autamme mielellämme löytämään oikeanlaisen ratkaisun.

Toni Luoma
Sales and Development manager
toni.luoma@kekkila.fi
040 860 0860

Etsi

Loppuvuoden tilaukset

Tee tämän vuoden verkkokauppa ja tukkutilaukset viimeistään 11.12., jolloin toimitukset ehtivät ennen joulun pyhiä.

Asiakaspalvelu

Kuluttajatuotteiden ja Viherrakentamisen asiakaspalvelu palvelee arkisin kello 7-15. Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen: asiakaspalvelu@kekkila.fi