Hyppää sisältöön

Suuronnettomuuden varalta yleisölle annettavat tiedot

1. Toiminnanharjoittajan nimi ja tuotantolaitoksen osoite

Kekkilä Oy
Satoturpeentie 92
27130 Eurajoki

2. Tietoja antavien henkilöiden nimet ja asema

Jussi Saarinen, Site Manager +358 40 676 2694
Jukka Merta, SCM Director, +358 50 524 0245
Rauni Levola, Safety Manager, +358 40 729 2043

3. Asetus 855/2012, toimintaperiaateasiakirja

Tuotantolaitoksella noudatetaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 855/2012 soveltamisesta johtuvia säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä. Toimintaan on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupa nro: 2721/36/2005.

4. Tuotantolaitoksen toiminnan kuvaus

Lannoitetehtaalla valmistetaan tuotteita sekoittamalla kiinteitä raaka-aineita.
Raaka-aineet kuljetetaan suurelta osin Rauman sataman kautta, jossa sijaitsee myös toinen hapettavien aineiden varasto. Reitti kulkee Rauma-Eurajoki (VT8) – Kirkkotie 2170 / Sydänmaantie 2174 – Kaukomäentie –Satoturpeentie.

Samalla tontilla sijaitsee myös kasvulaustatehdas (ATEX-laitos), joka ei itsessään aiheuta suuronnettomuuden vaaraa, sekä turvetuotantoalue

5. Tuotantolaitoksen suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat aineet

  • Kaliumnitraatti; hapettava, edistää tulipaloa H272
  • Magnesiumnitraatti; hapettava, edistää tulipaloa H272
  • Sulfaatit, mm. kalium-,kupari-, mangaani- ja rautasulfaatti;  ympäristölle vaaralliset H302, H315, H319, H400, H410
  • Ureafosfaatti; syövyttävä H314
  • Muita luokittelemattomia aineita, jotka kuitenkin tulipalon aikana voivat muodostaa haitallisia tai myrkyllisiä kaasuja yhdessä muiden aineiden kanssa.

6. Suuronnettomuusvaarat

Tulipalossa mahdollisesti syntyvät myrkylliset savukaasut ja höyryt kuten rikkioksidit, ammoniakki ja amiinit, jotka voivat levitä tuulen mukana lähialueille.

7. Onnettomuudesta tiedottaminen

Yrityksen sisällä onnettomuudesta tiedotetaan toiminnanharjoittajan toimesta. Alueen ulkopuolella tiedottamisen hoitavat poliisi ja pelastuslaitos.

8. Mihin toimiin onnettomuusalueella olevan väestön on ryhdyttävä ja miten sen on käyttäydyttävä suuronnettomuuden tapahtuessa

Mikäli onnettomuus aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille, antaa pelastusviranomainen lisäohjeita.

9. Toiminnanharjoittajan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin suuronnettomuuden minimoimiseksi

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimiin, jotta onnettomuudet voidaan ennalta ehkäistä. Onnettomuuksien varalta järjestämme säännöllisesti harjoituksia sekä henkilökunnan että pelastuslaitoksen kanssa, jotta suuronnettomuuksissa voidaan toimia asianmukaisesti ja minimoida niiden seuraukset.

10. TUKES on suorittanut tuotantolaitoksella tarkastuksen viimeksi vuonna 2015.

Etsi

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme on kiinni kesällä 15.-28.7. Tänä aikana tehtaalta ei lähde pakattujen tuotteiden ja verkkokauppatoimituksia. Viimeiset tilaukset ennen lomia voi tehdä 8.7. asti ja tällöin toimitukset ehtivät ennen kesätaukoa.