Hyppää sisältöön

Kasvuturve

KASVUTURVE on perinteinen mullan raaka-aine, ja siihen on syynsä. Kasvuturpeella on kasvien kasvua ajatellen ainutlaatuisia fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia.

Turpeen pH-arvo on luonnostaan alhainen eikä turpeessa ole viljelykasvien tuholaisia, tauteja eikä rikkaruohoja. Turpeesta ja puhtaasta kivennäismaasta valmistettu multa on aina hygieenistä. Sekoittamalla eri laatuisia turpeita, kalkkia ja lannoitteita on mahdollisuus luoda multaan tarkasti juuri tietynlaiset kasvuominaisuudet. Vaaleilla turpeilla saadaan multaan hyvää vedenpidätyskykyä ja hienorakennetta. Tummia turpeita käytetään erityisesti kestävää orgaanista osaa vaativissa multalaaduissa. Turvetta on helppo käsitellä ja se on puhdas, kotimainen luonnontuote. Tutustu hyvän mullan ominaisuuksiin täällä.

 

Kasvuturpeella on monta korvaamaton ominaisuutta

  • Matala pH ja ravinnetaso, joten se on helppo sopeuttaa eri kasvien tarpeisiin
  • Mahdollistaa kiertotalousmateriaalien, kuten kompostien ja puukuidun, turvallisen käytön
  • Erinomainen tasapaino vedenpidätyskyvyn ja ilmavuuden suhteen
  • Kevyt, mutta pitää rakenteensa hyvin
  • Riskittömin materiaali kasvien kannalta: rikkaruohoton, vapaa kasvi- ja eläinperäisistä taudeista

Vastuullinen turve

Turve on ainutlaatuinen, kasvualusta-alalle tärkeä materiaali. Se on turvallisin, monipuolisin, tehokkain ja puhtain kasvatukseen käytettävä kotimainen lähiraaka-aine.

Kasvualustan tehtävänä on mahdollistaa hyvä kasvu. On tärkeää tarkastella erilaisten kasvualustaratkaisujen nettopositiivista vaikutusta. Puutarhanhoidossa ja viherrakentamisessa itse kasvualustan hiilijalanjäljen merkitys on vähäinen verrattuna siinä kasvaviin kasveihin, pensaisiin ja puihin. Esimerkiksi yhdellä kuutiometrillä kasvualustaa voidaan kasvattaa 8 000 puuntainta, jotka täysikasvuiseksi kasvettuaan varastoivat vuosittain noin 1 000 kertaa enemmän hiilidioksidia kuin mitä kasvualustan päästöt ovat sen elinkavaren aikana. Kasvuturve on elinehto kustannustehokkaalle kotimaiselle koristekasvi- ja vihannestuotannolle ja näin osa omavaraisuutta. Kasvuturpeen vastuulliseen käyttöön käytetään nyt ja tulevaisuudessa paljon voimavaroja. Turpeen tuotannosta aiheutuvia päästöjä pyritään vähentämään kehittämällä turpeenvastuullista korjuuta esimerkiksi siten, että turvemaan pinnassa oleva kasvillisuus säästetään. Näin tuotantoalue pysyy kasvipeitteisena, ja hiilensidonta saa jatkua normaalisti.

Suurin osa Kekkilän multatuotteisiin käytettävästä turpeesta tulee turvesoilta, jotka sijaitsevat Parkanon tehtaan välittömässä läheisyydessä. Parkanon tehdas on aloittanut toimintansa Niininevan alueella jo 1940-luvulla, ja saa edelleen suurimman osan käyttämästään turveraakaaineesta samoilta mailta. Turpeen tuotanto on lähituotantoa, joka tuo myös kaivattuja työpaikkoja seudulle. Raaka-aineen saaminen läheltä tuo monta etua: kuljetusmatkat ovat lyhyet, eikä raaka-aineeseen kohdistu juuri kuljetuksesta tulevia päästöjä. Raaka-aineen ominaisuudet tunnetaan tarkoin, jolla varmistetaan paras laatu lopputuotteessa. Kaikki tuotantoalueeseen liittyvät ympäristöluvat ovat omissa käsissä ja ne tunnetaan ja tiedetään tarkasti. Lue lisää Kekkilän multien eli kasvualustojen valmistuksesta täältä.

Kaikilla turvetuotantoalueilla, joista Kekkilän tuotteissa käytettävä turve tulee, on voimassa oleva ympäristölupa. Turvetuotanto on lisäksi ISO14001-ympäristösertifioitua. Ympäristöluvan saaminen edellyttää, että ympäristövaikutukset on selvitetty huolellisesti, ja suunnitelmat esim. vesiensuojeluun ovat valmiina. Turvetuotantoa valvotaan ELY-keskusten ympäristöviranomaisten toimesta määrävuosina ja aina tarpeen vaatiessa.

RPP – Responsible Produced Peat -sertifikaatti

RPP on kasvuturvetuotannon eurooppalainen vastuullisuussertifikaatti. Kekkilä on Suomessa ainut kasvualustatoimittaja, joka käyttää RPP-sertifioitua turvetta. Suomessa ympäristövastuullisuus on jo oleellinen osa turvetuotantoa, johon RPP tuo muutamia lisäkriteereitä. Hiilipäästöjen suokohtainen laskenta ja kattavat jälkihoitosuunnitelmat jo tuotantoaikana ovat RPP:n edellyttämiä osa-alueita, joita ympäristöluvitus ei ole tähän mennessä edellyttänyt.

Etsi