Hyppää sisältöön

KEKKILÄ BVB OY – MUOVIMANUAALI

Mitä muoveja Kekkilä käyttää tuotteissaan?

Mitä muovi on?

Muovi on ns. rakennemateriaali, jonka olennainen ainesosa on suurimolekyylinen polymeeri. Polymeerit ovat hyvin isoja ketjumaisia molekyylejä, joiden yhteyteen voidaan seostaa erilaisia lisä-, lujite- ja täyteaineita, sen mukaan millaisia ominaisuuksia lopputuotteelta vaaditaan.

Muovin polymeeri voi olla täysin synteettinen eli öljypohjainen tai luonnonpolymeeri kuten tärkkelys tai selluloosa tai kemiallisesti muokattu luonnonpolymeeri. Muovin kansainvälinen määritelmä on julkaistu standardissa ISO 472.

Muovit voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: valtamuovit, tekniset muovit ja erikoismuovit.

Muovi voi olla ympäristöystävällinen materiaali

Muovi on arvokas raaka-aine, jota tarvitaan monissa erilaisissa käyttökohteissa. Esimerkiksi pakkausmateriaalina muovi on kevyttä ja kestävää, se säilyttää tuotteet ja mahdollistaa niiden varastoimisen ja tehokkaan kuljettamisen.

Muovit mahdollistavat fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämisen, uusiutuvan energian maksimaalisen hyödyntämisen, puhtaan veden kuljettamisen, elintarvikkeiden hygieenisyyden ja modernit lääketieteelliset innovaatiot. Muovi on kevyt, energiatehokas ja helppo muotoilla lähes mihin tahansa käyttötarkoitukseen.

Muovien avulla hyödykkeitä on saatu kaikkien saataville, näin ollen muovit luovat tasa-arvoa, sillä ne ovat mahdollistaneet sellaisten tuotteiden valmistamisen, jotka ilman muoveja olisivat vain harvojen ulottuvilla olevia ylellisyystuotteita.

Muovi sopii erittäin hyvin kierrätettäväksi, ja sitä voidaan kierrättää periaatteessa loputtomasti. Hävitettäessä muovien sisältämä öljyä vastaava energia-arvo voidaan polttaa sähköksi ja lämmöksi. Muovi itsessään ei roskaa eikä aiheuta ympäristöongelmia, vaan sen tekevät piittaamattomat ihmiset, jotka jättävät roskansa luontoon.

Biomuovit

Biomuovit koostuvat ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisista muovilajeista. Muovia voidaan valmistaa myös muista kuin fossiilisista raaka-aineista. Biopohjaisia muoveja valmistetaan mm. sokerista, maissista, selluloosasta, risiiniöljystä ja maidosta. Tällä hetkellä biopohjaisten muovien raaka-aineet kilpailevat viljelysmaasta ruuantuotannon kanssa, mutta uusia menetelmiä kehitetään jatkuvasti.

Biohajoavat muovit

Biopohjaisista muoveista vain osa on biohajoavia. Biohajoava muovi ei ole kierrätyskelpoista, vaan ne hajoavat ajan myötä hiilidioksidiksi, vedeksi ja biomassaksi. Muovien biohajoamista voidaan säädellä tarkasti. Osa biohajoavista muoveista vaatii auringon valoa hajotakseen, osa maatuu vain teollisissa kompostoreissa. Biohajoavista muoveista valmistetaan mm. kompostoituvia pakkauksia, astioita sekä biohajoavia roska- ja koirankakkapusseja.

Kekkilän pakkausmuovit

Kekkilän pakkausmuovit kuuluvat ns. valtamuoveihin. Multa- ja lannoitepussit ovat polyeteeniä (Lyhenne PE-LD) ja lannoitepakit ovat polypropeenia (lyhenne PP).

Suurin osa Kekkilän pakkausmuovista valmistetaan Suomessa, vastuullisilla ja ympäristötietoisilla pakkausvalmistajilla. Kekkilän tuotepakkauksissa on käytetty kierrätysmuoveja vuodesta 2019 alkaen, ja vuoteen 2024 mennessä olemme sitoutuneet siihen että kaikki käyttämämme pakkausmuovi on kierrätettyä. Olemme ensimmäinen alamme yritys, joka tarjoaa jo nyt tuotteita 100% kuluttajilta kerätystä kierrätysmuovista valmistetuissa pakkauksissa. Pakkauksen osalta, sen ympäristöystävällisyyden lisäksi, on tärkeää, että se on kestävä ja säilyttää tuotteen laadun kaikissa sääolosuhteissa.

Kaikki Kekkilän pakkaukset ovat 100% kierrätyskelpoisia. Kekkilän Muovin materiaalisymboli on aina painettuna pakkauksiin. Molemmat pakkaukset soveltuvat muovin keräysastioihin ja energiajakeeseen. Jos pakkaukset ovat likaisia, ne pudistellaan puhtaiksi ja palautetaan keräysastioihin. Pakkauksia ei tarvitse huuhdella tai pestä. Muovipakkauksia voi hyvin myös hyöty käyttää. Tyhjä multasäkki sopii roskapussiksi ja lannoiteämpäreitä voi käyttää monipuolisesti vaikkapa säilytysastioina.

Katso kierrätysohjeet ja etsi lähin keräyspiste täältä: https://rinkiin.fi/kotitalouksille/

Miksi emme käytä biomuoveja pakkauksissamme?

Olemme Kekkilässä halunneet valita mahdollisimman kuluttajaystävällisen muovin, joka meidän mielestämme on kierrätyskelpoinen muovi. Nyt kaikki Kekkilän pakkaukset ovat palautettavissa muovinkeräysastiohin tai energiajätteeksi. Biomuovit eivät sovi kotikompostoriin eivätkä kaikki niistä sovi muovinkeräykseen. Lisäksi biomuovien raaka-aineet tulevat kaukaa, ja niiden valmistus kilpailee osin viljelysmaasta, joka ei ole täysin ongelmatonta. Me haluamme hyödyntää pakkauksissamme mahdollisimman suurta määrää kierrätysmateriaaleja. Kuluttajan tulee voida luottaa, että Kekkilän pakkaus on aina valmistettu kierrätysmuovista ja on aina kierrätyskelpoinen.

Tuottajavastuu

Kaikkia muovipakkauksia valmistuttavia yrityksiä sitoo tuottajavastuulaki. Kekkilä huolehtii pakkaustensa tuottajavastuusta sopimuksella Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy: n kanssa. Rinki Oy on voittoa tavoittelematon palveluyhtiö, jonka tavoitteena on tehdä pakkausten kierrätyksestä kuluttajille mahdollisimman helppoa, järjestämällä esimerkiksi ekopisteverkoston koko Suomessa. Kekkilän maksamalla vuosimaksulla katetaan ekopisteiden kustannuksia, mm. keräysastiakustannukset, tyhjennyskustannukset, siivoukset sekä yleisen viestinnän ja neuvonnan.

Yhdessä Suomen Uusiomuovi Oy: kanssa Rinki Oy: n tehtävänä on vastata yli 2.500 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Erilaiset kierrätysmuovilähteet

Kierrätettyä muovia syntyy sekä teollisuudesta että kuluttajien käyttäminä muovipakkauksina ja muovituotteina.

Teollisuudesta syntyvä kierrätysmuovi

Kaikkein helpointa on kierrättää muovijäte siellä missä se syntyy. Monet muovitehtaat pystyvät uusiokäyttämään jo lähes kaiken omassa tuotannossaan syntyvän muovijätteen. Tällaista kierrätysmuovia kutsutaan nimillä pre-consumer tai industrial, eli teollisuuden kierrätysmuoviksi.

Kuluttajien kierrättämä muovipakkausjäte

Kuluttajien kierrättämä muovipakkausjäte tarkoittaa kierrätysastiaan esimerkiksi palautettuja multapakkauksia ja muita muovipakkauksia. Kuluttajien käyttämän muovin kierrättäminen on haasteellisempaa, sillä käytetyt muovit ovat monenlaisia. Ne tulee lajitella, pestä ja rouhia uudelleen, mutta sekin on mahdollista. Muovi on vielä pitkän käyttöikänsä jälkeen hyödyllinen ja arvokas materiaali. Kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia kutsutaan nimellä post-consumer eli kuluttajaperäinen muovi.

Muut muovituotteet

Muut muovituotteet eivät kuulu samaan kierrätykseen pakkausten kanssa, koska ne eivät kuulu tuottajavastuun piiriin. Ympäristöministeriö on selvittänyt voisiko näitä ottaa mukaan muovipakkausten keräysjärjestelmään, mutta hankaluutena on mm. kustannusten jyvittäminen, koska näistä tuotteista tuottajat eivät ole maksaneet kierrätysmaksua. Lisäksi lajittelu hankaloituu ja kierrätysaste laskee, kun mukaan tulee isoja kappaleita ja paljon teknisiä muoveja. Rakentamisesta syntyvän muovijäätteen mukana PVC:n osuus kasvaa merkittävästi ja myös se hankaloittaa kierrätystä.

Mitä kierrätetylle muoville tapahtuu?

Kuluttajilta kerätyn muovin käsittelyä, mekaanista kierrätystä, tehdään esimerkiksi Fortumin Riihimäen laitoksilla. Fortum käsittelee Suomessa erilliskerätyt kuluttajamuovipakkaukset ja valmistaa niistä sekä teollisuuden ja kaupan syntypaikkalajitelluista muoveista Fortum Circo® -kierrätysmuovigranulaattia muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Tästä raaka-aineesta voidaan tehdä sekä uusia muovituotteita että muovipakkauksiakin.

Fortumin muovijalostamossa kuluttajien muovipakkaukset saavat uuden elämän. Muovijäte käy muovijalostamolla läpi monivaiheisen tuotantoprosessin, joka koostuu koneellisesta lajittelusta, materiaalin murskauksesta, pesuista ja granuloinnista.

Lajittelussa kotitalousmuovit sekä Fortumin vastaanottamat kaupan ja teollisuuden muovijätteet lajitellaan laaduittain. Fortumin infrapunateknologiaan perustuvassa lajitteluprosessissa muovilaadut tunnistetaan ja lajitellaan eri jakeisiin kuten LDPE:hen, HDPE:hen ja PP:hen, jotka jatkojalostetaan Fortumilla.

Kaikkiaan Riihimäelle tulevasta muovista on mahdollista kierrättää noin 60-70 prosenttia uusiomuoviksi. Loput, eli kierrätykseen kelpaamaton materiaali, hyödynnetään energiantuotannossa; siitä tehdään energiapolttoainetta, jolla tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä Suomessa.

Kemiallinen kierrätys

Tällä hetkellä kaikki kierrätys Suomessa on mekaanista kierrätystä, mutta Neste on pilotissaan prosessoinut onnistuneesti 400 tonnia nesteytettyä jätemuovia jalostamossaan Porvoossa. Käytännössä nesteytetyn jätemuovin prosessointi tarkoittaa pyrolyysiä, eli muovin fraktiointia korkeassa lämpötilassa hapettomissa olosuhteissa, jolloin se hajoaa molekyylitasolle, hiilivetyketjuiksi, eli käytännössä öljyksi.

Nesteen tavoitteena on prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien. Nesteytettyä jätemuovia voidaan käyttää raaka-aineena perinteisessä öljynjalostuksessa ja jalostaa siitä korkealaatuista, olemassa oleviin tuotantoprosesseihin soveltuvaa raaka-ainetta uusien muovien tuotantoa varten.

Kemiallisen kierrätyksen teknologioilla mahdollistetaan myös niiden muovijätevirtojen kierrätys, joita pidetään sopimattomina mekaaniseen kierrätykseen ja jotka tällä hetkellä päätyvät jätteenpolttolaitoksille tai kaatopaikoille. Samalla kehitetään uusia keinoja vähentää raakaöljyriippuvuutta uusien muovien tuotannossa.

Muovilaadut ja Kekkilän tekniset muovituotteet

Valtamuovien, teknisten muovien ja erikoismuovien lisäksi muovit luokitellaan myös kestomuoveihin ja kertamuoveihin. Kestomuovit voi sulattaa uudestaan ja muotoilla sopivaan muotoon; kertamuovit saavat kerran muotonsa, jota ei enää voi muokata.

Kestomuovit lajitellaan vielä kemiallisilta ominaisuuksiltaan amorfisiin ja osakiteisiin, tämä ominaisuus vaikuttaa muovin visuaalisiin ominaisuuksiin. Amorfiset muovit voivat olla läpinäkyviä kun taas osakiteiset muovit eivät ole. Osa muoveista muistuttaa ominaisuuksiltaan paljon kumeja, näitä muoveja kutsutaan elasteiksi.

Muovilaadut

Kekkilän teknisten kuluttajatuotteiden valmistuksessa käytetään useita eri muovilaatuja. Tavoitellusta ominaisuudesta riippuen, muovien valikoima on laaja. Käytössä on pelkästään kestomuoveja, joista yleisimmin käytetään osakiteisiä valtamuoveja, kuten Polyeteeniä (PE) ja Polypropeenia (PP), joista käytetään yhteisnimitystä polyolefiinit. Kevyitä ja lämpöeristäviä kappaleita valmistettaessa käytetään solumuovia, paisutettua polypropeenia (EPP), se kuuluu myös polyolefiinien ryhmään. Polyasetaalia (POM) ja muita teknisiä muovilaatuja käytetään mm. kulutuskestävyyttä vaativien komponenttien valmistuksessa. ABS muovista valmistetaan mm. suoja-astioita Kekkilän Viherlaatikoihin.

Muovikomposiitit

Kekkilän teknisissä kuluttajatuotteissa käytetään myös muovikomposiitteja. Muovikomposiitista puhutaan silloin, kun polymeeripohjaiseen matriisiin lisätään lujitetta tai täyteainetta. Muoveja käytetään yleisesti komposiiteissa johtuen niiden keveydestä. Muoviin lisättäessä jokin lujite, kuten lasikuitu, hiilikuitu, sellukuitu tai mineraali, voidaan valmistaa materiaaleja jotka ovat kevyempiä, kestävämpiä ja tai ulkonäöltään ja haptisilta ominaisuuksiltaan monipuolisempia kuin mitkään muut materiaalit. Muovikomposiittia kutsutaan usein myös lujitemuoviksi.

Kierrätetty muovi Kekkilän tuotteissa

Kekkilän valikoimassa kierrätetyn raaka-aineen käyttö on lisääntynyt ja tavoitteena on valmistaa tekniset kuluttajatuotteet 2025 mennessä 100 % kierrätysmateriaalista. Kierrätysmateriaalien saatavuus on viime vuosina parantunut mm. parantuneen kierrätysinfrastruktuurin ja arvoketjujen kehittymisen myötä. Lainsäädännön muutokset ja ekomodulaarisuus tukevat pyrkimyksiä parantaa muovin kierrätysastetta ja vaikutukset näkyvät myös käytännössä.

Fortum Circo® kierrätysmuovilla on ollut suuri rooli Kekkilän tuotteiden valmistuksessa ja Kekkilä Pihakompostori 250 L EKO ja Kekkilä Vesisäiliö 250 L EKO ovat 100 % valmistettu siitä. Lisäksi iso osa muiden tuotteiden komponenteista ja osista valmistetaan nykyään Fortum Circosta. Kekkilällä on useita kehityshankkeita menossa ja tutkimme mm. ruokohelpin käyttöä PCR PP/PE matriisissa, tavoitteena saada Kekkilän nopeasti uusiutuvien raaka-aineiden materiaalivirtoihin perustuva luonnollinen muovikomposiitti.

Kekkilän tuotteiden valmistuksessa käytetään kaikkia yleisimpiä muovin valmistusmenetelmiä; tuotteita valmistetaan ruiskuvalamalla, puhallustekniikalla, rotaatiovalamalla ja alipainemuovaamalla. Käytettävät raaka-aineet ovat menetelmäkohtaisia ja ne eroavat merkittävästi mm. juoksevuutensa, eli sulaindeksinsä suhteen. Fortum Circo on käyttökelpoinen materiaali ruiskuvalu -ja puhallustekniikoissa, rotaatiovalussa kierrätysraaka-aineen saatavuus ja kanavat eroavat, sillä sen käyttämä muovi ei ole granulaattina, vaan jauhemuodossa.

Kekkilä on yhteistyössä Fortumin ja Pipelife Finland Oyn selvitellyt mahdollisuutta mikropelletöidä PE jakeita rotaatiovalussa käytettäväksi. Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että muovin sulaindeksi saadaan soveltuvammaksi yhdistämällä PCR ja virgin laatuja. Myös PCR ja PIR laadun yhdistämisellä saadaan samanlainen vaikutus raaka- aineominaisuuksiin, jolloin PCR muovia pystytään käyttämään rotaatiovalussa tai puhallustekniikassa.

Kekkilän muovituotteiden kierrätys

Kekkilän muovituotteita suunniteltaessa ja kierrätettävyyttä arvioitaessa on pidettävä mielessä, että muovien kierrätyksessä ei ole kyse pelkästään muovien keräyksestä, vaan se pitää sisällään kaikki tarvittavat toimenpiteet ja koko arvoketju on huomioitava. Pitää huomioida muovituotteen tai pakkauksen suunnittelu ja valmistus, hankinta, jakeluverkoston toimet, kuluttajan toimet, toimitus kierrätykseen, logistiikka, uusiomuovin prosessoinnin vaiheet, materiaalien toimitus tuotantoon, uusiotuotteen suunnittelu ja valmistus. Tuotteiden kierrätys siis alkaa jo suunnittelupöydällä.

Esimerkki arvoketjusta ja malli Kekkilän kierrätysgrafiikkaa ajatellen:

Muovinkierto

Lähteet:

Rinki https://rinkiin.fi/
Suomen Uusiomuovi https://www.uusiomuovi.fi/fin
Mika Surakka / Suomen Uusiomuovi Oy: https://www.uusiomuovi.fi/document.php/2/233/muovipakkausten_kierratys_nyt_ja_tulevaisuude/385a796068a32300883b0c6c26f0955e
Muoviteollisuus RY https://www.plastics.fi/fin/muovitieto/muovit/
Neste Oyj, Lehdistötiedote, 21.12.2020 https://www.neste.fi/tiedotteet-ja-uutiset/muovit/nesteen-ensimmainen-nesteytetyn-muovijatteen-teollisen-mittakaavan-koeajo-suomessa-onnistuneesti-paatokseen
Toni Ahtiainen / Mikko Koivuniemi / Fortum Oyj: https://www.uusiomuovi.fi/document.php/2/231/muovinkierratys_sum_20_1_2022_fortum_recyclin/daa01193573478135fdf28bc197f8f60

Julkaistu: 24.6.2024

Etsi

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme on kiinni kesällä 15.-28.7. Tänä aikana tehtaalta ei lähde pakattujen tuotteiden ja verkkokauppatoimituksia. Viimeiset tilaukset ennen lomia voi tehdä 8.7. asti ja tällöin toimitukset ehtivät ennen kesätaukoa.