Hyppää sisältöön

Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestää Kekkilä-BVB Oy, Ratatie 11, 00130 Vantaa, Suomi (myöhemmin “Järjestäjä”).

2. Osallistumisoikeus
Arvontaan voivat osallistua kaikki lomakkeen kautta puutarhaunelma-kuvansa lähettäneet sekä yhteystietonsa jättäneet Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua Kekkilä-BVB Oy:n työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

3. Palkinnot
Kaikkien yllämainitut ehdot täyttävien osallistujien kesken arvotaan 50 pienempää Kekkilä-tuotepakettia (arvo n. 10 €) sekä yhden isomman 1000 euron arvoisen pääpalkinnon. Pienemmät palkinnot arvotaan kilpailun kuluessa 21.3.-31.8.2024 välisenä aikana. Pääpalkinto arvotaan kilpailun päätyttyä.

4. Osallistumisaika
Arvontaan voi ilmoittautua 21.3.-31.8.2024 välillä lähettämällä kuvansa ja jättämällä yhteystietonsa kilpailulomakkeen kautta. Kilpailulomake

5. Kuvien käyttöoikeus
Järjestäjällä on oikeus käyttää lähetettyjä kuvia omissa sosiaalisen median kanavissaan 30.12.2024 asti kilpailumaininnan yhteydessä ja halutessaan osallistujan Instagram-nimimerkki voidaan julkaista kuvan yhteydessä.
Kilpailuun osallistuja on vastuussa siitä, että kuva on hänen itsensä ottama tai että hänellä on täydet oikeudet kuvan käyttöön. Mikäli kuvassa esiintyy ihmisiä, kilpailuun osallistuvan on varmistettava, että kuvaa saa käyttää kuvan kohteen puolesta. Osallistuja vastaa siitä, ettei kuva loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia, tai Suomen lakeja.

6. Voittajien valinta ja julkistus
Järjestäjä arpoo arvontaan ilmoittautuneiden joukosta voittajat. Pienempiä palkintoja arvotaan kilpailun kuluessa 21.3.-31.8.2024 välisenä aikana yhteensä 50 kpl. Arvonta-ajat ja määrät mainitaan alla. Pääpalkinnon (arvo 1000 eur) arvonta suoritetaan 2.9.2024. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Palkinto toimitetaan postitse Suomessa olevaan postiosoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta yhden kuukauden aikana, kilpailunjärjestäjällä on oikeus arpoa voittaja uudelleen.

Arvonta ajat ja pienempien palkintojen määrät:
30.4. mennessä osallistuneet – arvotaan 1.5.2024 palkintoja 13 kpl
31.5. mennessä osallistuneet – arvotaan 3.6.2024 palkintoja 8 kpl
30.6. mennessä osallistuneet – arvotaan 1.7.2024 palkintoja 8 kpl
11.8. mennessä osallistuneet – arvotaan 12.8.2024 palkintoja 13 kpl
31.8. mennessä osallistuneet – arvotaan 2.9.2024 palkintoja 8 kpl

7. Rekisteritiedot
Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

8. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta sekä palkinnon postittamisen voittajalle. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kyselyyn osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka mahdollisesti aiheutuu tähän kyselyyn osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kyselyyn tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

9. Facebookin ja Instagramin vastuuvapaus
Arvonta ei ole millään tavoin Metan, Facebookin, Instagramin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Metan kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kyselyn järjestäjän käyttöön, ei Metan tai vastaavan median.

10. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.
Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Etsi