Hyppää sisältöön

Kekkilä valitsee kierrätysraaka-aineet viherrakentamisen kasvualustoihin

Kierrätysraaka-aineiden käyttö on välttämätön osa kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Viherrakentamisessa on paljon mahdollisuuksia tällä saralla. Siksi Kekkilä on yhdistänyt
viherrakentamisen ja kompostoinnin liiketoiminnat samaan organisaatioon.

Uutta yksikköä vetää Jussi Kankainen, joka on aiemmin toiminut eläinkuivikkeiden ja kompostoinnin liiketoimintojen vastaavana. Yhdistyminen vahvistaa entisestään Kekkilän kiertotalouden periaatteilla toimivaa tuotantoketjua  viherrakentamisen kasvualustojen valmistuksessa. Vähintään 30 % kasvualustojen raaka-aineista on jo nyt kierrätysmateriaaleja, esimerkiksi kierrätysmoreenia ja komposteja sekä kattotuotteissa keräyslasista valmistettua vaahtolasia. Turveraaka-aine taas tulee omilta soiltamme, joissa noudatetaan vastuullista turvetuotantoa ja ympäristövastuuta.

Komposti lisää kasvualustan monimuotoisuutta

Kasvualustojen lannoittamiseen käytämme pääosin kierrätyslannoitteita mineraalilannoitteiden sijaan. Kierrätyslannoitteet ovat omissa kompostointilaitoksissa valmistettuja hyvälaatuisia komposteja. Kyseessä on siis uusiutuva luonnonvara, jonka käyttö vähentää tarvetta louhia kasviravinteita kivennäismuodossa. Kertaalleen hyödynnetyn biomassan kierrättäminen takaisin maaperään kasvualustassa on vastuullista ja vähentää myös kaatopaikkojen kuormitusta.

Sen lisäksi, että kompostin käyttö vähentää jätteeksi päätyvän massan määrää kymmenillä tuhansilla tonneilla vuosittain, sillä on monia hyödyllisiä vaikutuksia kasvualustan toimintaan. Biojätteestä valmistettu komposti lisää kasvualustan orgaanisen aineksen määrää ja tarjoaa optimaaliset olot hyödyllisille pieneliöille.
– Kompostissa on paljon maaperälle ja kasveille hyödyllisiä mikrobeja. Bakteerit ja sienirihmastot parantavat maan mururakennetta ja lisäävät siten vesi- ja ilmatilaa. Maaperän veden ja ravinteiden pidätyskyky paranee orgaanisen aineksen lisääntymisen myötä. Ilmavassa ja kosteassa maassa viihtyvät
hyvin myös madot ja maaperälle hyödylliset pieneliöt, tekninen tuotepäällikkö Hannes Rummukainen Kekkilästä kertoo.

– Maan orgaaniseen ainekseen sitoutuneet ravinteet vapautuvat mikrobien avulla. Mitä paremmat olosuhteet ovat kasvien kasvulle, sitä nopeammin myös ravinteet vapautuvat niille käyttökelpoisiksi. Biologisesti aktiivisessa kasvualustassa ravinteiden ja hiilen luonnollinen kierto onkin tehokasta,
tuotekehityspäällikkö Pekka Järvenpää Kekkilä-BVB:stä täydentää.

Kompostilannoitettu multa hyödyttää kasveja pitkään ennen ylläpitolannoituksen tarvetta. Yksi kuutio biojätekompostia voi sisältää esimerkiksi typpeä noin 20 kiloa, josta vain reilu kilo on välittömästi vesiliukoisessa muodossa. Loput typet vapautuvat vähitellen kasvin saataville pieneliöiden toiminnan myötä seuraavien kuukausien ja jopa vuosien kuluessa, eivätkä pääse valumaan hallitsemattomasti vesistöihin.

Komposti on hyödyllinen materiaali kaikissa kasvualustoissa, mutta erityisen hyödyllinen se on rajoitetuissa kasvualustoissa, kuten viherkatoissa ja kansirakenteissa, joissa yhteys maaperään on katkennut. Kompostin avulla kasvualustaan saadaan oikeaa maaperää muistuttavat olot mikrobeineen ja orgaanisine aineksineen. Järvenpää suosittelee kompostia sisältävää kasvualustaa myös erilaisille nurmialueille puistoista liikennevihreään.

Kompostointilaitoksillamme noudatetaan tarkkaan valvottua prosessia. Kompostoinnissa raaka-ainemassan lämpötila nousee korkeaksi, jolloin kompostoitavassa aineksessa olleet mahdollisesti kasveille ja eliöille haitalliset bakteerit kuolevat. Kypsä ja stabiili komposti on vaaraton maanparannusaine ja erittäin hyvä, ravinteikas mullan raaka-aine.

 

Lisätiedot: Liiketoimintapäällikkö Jussi Kankainen, jussi.kankainen@kekkila.fi, puh. 040 537 3250
Myyntipäällikkö Hannu Saranko, hannu.saranko@kekkila.fi, puh. 045 633 3022.

 

Kekkilä Viherrakentaminen on osa Kekkilä-BVB:tä, joka on Euroopan suurimpia kasvualustojen toimittajia ja suurin kasvuturpeen tuottaja. Olemme kestävän liiketoiminnan edistäjä, joka auttaa asiakkaitamme ja sidosryhmiämme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Avaintavoitteemme on olla nettopositiivinen yritys vuoteen 2030 mennessä.

Kekkilä-BVB:n tuotteet ja palvelut on suunnattu ammattiviljelijöille, kotipuutarhureille, viherrakentajille sekä kuivike- ja  kasvuturveasiakkaille. Tuotteiden vientimaita on yli 100. Kekkilä-BVB:n liikevaihto on 250 miljoonaa euroa.Yrityksen palveluksessa on 500 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa.

Kierrätysraaka-aineiden käyttö on välttämätön osa kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Viherrakentamisessa on paljon mahdollisuuksia tällä saralla. Siksi Kekkilä on yhdistänyt
viherrakentamisen ja kompostoinnin liiketoiminnat samaan organisaatioon.

Etsi