Hyppää sisältöön

Kekkiläs komposteringsanläggning i Östermark återvinner växthusavfall från Sydösterbotten som grönkompost till växtunderlag och jordförbättring

Myndigheterna kräver att växthusproducenter behandlar avfall som uppstår vid odling i enlighet med bestämmelserna i miljöskyddslagen. Kekkiläs komposteringsanläggning i Östermark erbjuder en miljövänlig lösning för återvinning till regionens växthusproducenter. Med tjänsten kan till och med hälften av regionens växthusavfall återvinnas. I Närpesregionen uppstår årligen 60 000–80 000 ton växthusavfall.

Myndigheterna kräver att växthusproducenter behandlar avfall som uppstår vid odling i enlighet med bestämmelserna i miljöskyddslagen. Kekkiläs komposteringsanläggning i Östermark erbjuder en miljövänlig lösning för återvinning till regionens växthusproducenter. Med tjänsten kan till och med hälften av regionens växthusavfall återvinnas. I Närpesregionen uppstår årligen 60 000–80 000 ton växthusavfall.

Växthusproducenterna i Sydösterbotten området har befunnit sig i en utmanande situation där det inte har funnits någon lättillgänglig eller miljövänlig lösning för återvinning av avfall som uppstår vid odling.

– Myndigheterna kräver att växthusproducenter antingen behandlar avfallet själva i enlighet med bestämmelserna i miljöskyddslagen eller levererar avfallet till en utomstående aktör för behandling. Behandling på eget initiativ kräver i fortsättningen investeringar och kompetens av växthusodlare för att kunna uppfylla behandlingskraven, berättar Jussi Kankainen, som ansvarar för återvinningstjänstens affärsverksamhet på Kekkilä.

I början av kedjan finns växthusodlarna av vilka man samlar in växt- och växtunderlagsavfallet och levererar till industrianläggningen i Östermark för kompostering. Återvinningstjänsten har utvecklats med tanke på odlarna och är lätt att använda. Växthusföretagaren Petri Harri vid Seinäjoen Puutarha var bland de första att ta i bruk Kekkiläs tjänst.

– För oss är det viktigt att veta var avfallet hamnar, vad som händer med det och att det blir återvunnet. Jag meddelar hur mycket växthusavfall som finns och när det ska hämtas. Ett transportföretag hämtar grönavfallet som ska komposteras och levererar det till Kekkiläs komposteringsanläggning i Östermark, summerar Harri.

Även uppbindningssnören, klips och klasstöd hamnar på komposteringsanläggningen i Östermark för återvinning tillsammans med det övriga avfallet. Försäljningschef och expert på växthusproduktion på Kekkilä Professional, Rolf Westerholm, rekommenderar också odlare att använda komposterbara stödprodukter och växtunderlag.

– Då blir återvinningen enklare, mer miljövänlig och kostnadseffektivare, klarlägger Westerholm.

Grönkomposten som uppstår som slutprodukt vid komposteringen lämpar sig även för ekologisk odling

I Östermark lägger man till stödämnen i växthusavfallet som förbättrar kompostens struktur, och biomassan komposteras i högar i 8–14 månader. Den färdiga komposten sållas, varpå stödmaterialen avlägsnas från komposten. Produktens kvalitet försäkras med laboratorieanalyser. Färdig kompost används i Kekkiläs egna växtunderlag och i jordbruk som återvinningsgödsel.

En av slutprodukterna av växtavfall är grönkompost, som lämpar sig för ekologisk odling. Som produkt är grönkompost återvinningsgödsel av god kvalitet som i främsta hand fungerar som jordförbättringsmaterial. Användning av kompost som jordförbättringsmaterial återför organiskt, dvs. biologiskt material, till jorden som förbättrar jordens struktur och vattenbalans, ökar mikrobiologisk aktivitet och jordens förmåga att behålla näringsämnen. Tack vare näringsämnena i komposten minskar man användningen av mineralgödselmedel.

Mer information:

Kekkilä Garden och Kekkilä Professional håller marknadsdag på komposteringsanläggningen i Östermark lördagen den 26 september kl. 10–14. Adress: Norintie 617, Östermark. På evenemanget får växthusodlare bekanta sig med Kekkiläs återvinningstjänst, växtunderlag och komposterbara stödprodukter. Även presentation av jordförbättringsmaterial för jordbrukare och grönkompost som lämpar sig för ekologisk odling.

Jussi Kankainen, affärsverksamhetsdirektör, Landscaping & Recycling, Finland, Kekkilä-BVB
jussi.kankainen@kekkila.fi, 040 537 3250

Rolf Westerholm, Expert på växthusproduktion, försäljningschef, Professional Growing Business unit, Kekkilä-BVB
rolf.westerholm@kekkila-bvb.com, 040 740 7429

Kekkilä-BVB är Europas ledande företag inom trädgårdsbranschen. Vi levererar produkter och tjänster till professionella växthusodlare, konsumenter och anläggare av grönytor i över 100 länder runt om i världen. Vi har starka varumärken på yrkes- och konsumentmarknaden och de marknadsförs under handelsnamnen BVB Substrates, Kekkilä Professional, Kekkilä Garden, Hasselfors Garden, Jardino och Florentus. Tillsammans med våra kunder växer vi mot en bättre framtid. Kekkilä-BVB är en del av Vapo Group. www.kekkila-bvb.com/fi

 

Publicerade: 24.09.2020

Etsi