Hyppää sisältöön

Uusi jätevesiasetus: Ei tippaakaan likavettä vesistöihin

Uuden jätevesilainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, ettei ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevista kiinteistöistä valu puutteellisesti käsiteltyä jätevettä vesistöihin. Siirtymäaika päättyy lokakuun lopussa – oletko valmis?
Uusi jätevesiasetus astuu voimaan lokakuussa 2019

Uuden jätevesilainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, ettei ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevista kiinteistöistä valu puutteellisesti käsiteltyä jätevettä vesistöihin. Siirtymäaika päättyy lokakuun lopussa – oletko valmis?

Uusi jätevesiasetus astuu voimaan lokakuussa 2019

Kaikkien ennen vuotta 2004 rakennettujen rannassa tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät pitää kunnostaa lokakuun loppuun mennessä, jos ne eivät täytä uuden jätevesilainsäädännön mukaisia perus-tason puhdistusvaatimuksia. Vuoden 2004 jälkeen rakennettujen tai uudistettujen kiinteistöjen jätevesienkäsittely täyttää vaatimukset, jos kaikki on hoidettu asianmukaisesti rakennuslupavaiheessa.

– Lainsäädäntömuutos asettaa nyt vaatimuksia ranta- ja pohjavesialueella sijaitseville kiinteistöille. Muitakin ennen 2004 rakennettuja kiinteistöjä lakiuudistus velvoittaa, mutta niiden on täytettävä perustason puhdistusvaatimus viemäri- ja vesijärjestelmän peruskorjauksen tai vastaavan remontin yhteydessä, kertoo neuvotteleva virkamies Ari Kangas ympäristöministeriöstä.

Eli jos remontoit, laita myös jätevesijärjestelmäsi kuntoon – sijaitsee kiinteistösi millä haja-asutusalueella tahansa. Mutta vaikka et remontoisi ja asut tai mökkeilet rannassa tai pohjavesialueella, lokakuun viimeinen päivä on kunnostukselle ehdoton takaraja.

Jätevesilainsäädännön tarkoitus on varmistaa, ettei mitään jätevettä ei saa päästä suoraan järveen, jokeen, mereen tai muuhun vesistöön. Vain ihan vähäisen määrän – esimerkiksi yhden ihmisen pesuvedet mökissä silloin tällöin – voi mahdollisesti imeyttää maahan, mutta pääsääntönä kaikki jätevedet pitää kerätä ja käsitellä asianmukaisesti.

Kiinteistön jätevesi voidaan jaotella harmaaseen ja mustaan. Niin kutsuttu harmaa vesi tulee keittiö- ja pesuvedestä. Musta vesi on peräisin vesivessoista. Kaikki jätevesi, eli sekä harmaa että musta, sisältää pohjavedelle ja vesistöille haitallisia aineita, jotka voivat häiritä järven ekologis-ta tasapainoa ja levittää tauteja.

Jäteveden käsittelyvaatimuksista voi myös saada vapautuksen, jos esimerkiksi on iäkäs tai kiinteistössä on kantovesi ja huussi, eikä vesivessaa. Myös jos kiinteistö pääsee liittymään kunnalliseen jätevesijärjestelmään lähiaikoina, jätevesiremonttiin ryhtymisestä voi saada poikkeuksen.

Uusi jätevesiasetus astuu voimaan lokakuussa 2019

Puhdistusjärjestelmän suunnittelu on ammattilaisten työtä

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamiseen tarvitaan lupa kunnan rakennusviranomaiselta. Lupahakemukseen pitää liittää viranomaisen hyväksymä jätevesisuunnitelma.

Puhdistusjärjestelmän suunnittelu on ammattilaisen työtä. Kun suunnittelija tietää henkilömäärän ja käytettävät vesikalusteet, hän voi arvioida jätevesien puhdistustarpeen ja suunnitella riittävän jätevesijärjestelmän.

– Jos kiinteistössä on pyykkikone, astianpesukone ja niin edelleen, tarvitaan todennäköisesti umpisäiliö tai biologiskemiallinen puhdistamo.

Mitä enemmän talossa asuu väkeä ja mitä enemmän vettä käytetään esimerkiksi peseytymiseen, sitä enemmän jätevettä syntyy, sanoo jätevesiasiantuntija Janne Kanervo Kekkilästä.

Hän itse asennutti pienen umpisäiliön kemiallisbiologisen puhdistamonsa jatkeeksi varmistuakseen riittävästä jäteveden käsittelykapasiteeteistä ja siitä, ettei jätevesiä pääse ympäristöön edes mahdollisessa häiriötilanteessa.

– Tämä järjestely mahdollistaa esimerkiksi puhdistetun jäteveden käytön puutarhan kastelussa, Kanervo lisää.

Kuntien kotisivuilla on listoja sopivista suunnittelijoista. Lisäksi kiinteistön omistaja voi saada kunnan jätevesineuvojalta henkilökohtaista opastusta oman kiinteistönsä tilanteesta. Asiantuntijoita kannattaa yhyttää viipymättä, koska pian aika monella on kiire ja tarve asiantuntijalle.

Uusi jätevesiasetus astuu voimaan lokakuussa 2019

Jätevesijärjestelmän lisäksi tarvitaan myös jätevesiselvitys

Toimivalta jätevesilainsäädännössä on kunnilla. Yleensä riittävästä jätevesien käsittelystä varmistutaan normaalissa lupakäytännössä, mutta jos viranomaisilla on aihetta epäillä, että jokin kiinteistö uhkaa saastuttaa vesistöjä, se voi tutkia asiaa tarkemmin.

– Viranomaisilla on tietoa, mitkä puhdistusjärjestelmät täyttävät vaatimukset.

Puhdistustason riittävyys määritellään siinä vaiheessa, kun lupahakemus lähetetään kunnan viranomaisille, Kangas kertoo.

Kunta myös määrittelee omalla alueellaan jätevesien puhdistuksen minimitason. Kuntien ympäristönsuojeluvaatimuksissa on eroja. Joillakin kunnilla, kuten Savonlinnalla, on ankarammat vaatimuksen kuin mitä ympäristönsuojelumääräyksiin on kirjattu.

– Kaikki vesistöt eivät ole samanlaisia, ja kunta voi katsoa, että jäteveden pitää olla jollakin alueella erityisen hyvin käsiteltyä, Kangas huomauttaa.

Jos uutta suunnitelmaa ei tarvita eli jätevesijärjestelmä on ajan tasalla, kiinteistöllä pitää kuitenkin olla jätevesiselvitys. Sen tekemiseen ei välttämättä tarvita ammattilaista, vaan siinä dokumentoidaan yksinkertaisesti, mistä ja kuinka paljon jätevesiä muodostuu ja mitä niille tapahtuu kiinteistöllä.

Selvityksessä voidaan esimerkiksi kertoa, että kiinteistössä asuu kolme ihmistä, siellä on päivittäisessä käytössä pesukone sekä tiskikone ja jätevesien käsittelyjärjestelmänä biologiskemiallinen panospuh-distamo.

– Yllättävän moni ei muuten tiedä, miten jätevedet omassa kiinteistössä käsitellään, Kangas mainitsee. Suunnitelman ja selvityksen lisäksi tarvitaan käyttö- ja huolto-ohje, joka voi olla osa ammattilaisen tekemää suunnitelmaa. Siinä kirjataan, millä toimilla järjestelmä pysyy kunnossa, kuten kuinka usein esimerkiksi biologiskemiallinen puhdistamo huolletaan tai kiinteä säiliö tyhjennetään.

Uusi jätevesiasetus astuu voimaan lokakuussa 2019

Kesämökillä ratkaisu on usein kuivakäymäjärjestelmä

Kesämökeillä yleisin jätevesiasetuksen edellyttämä toimenpide on huussin päivittäminen kunnolliseen kuivakäymäläjärjestelmään, jotta ravinteita ja bakteereita ei pääse ympäristöön. Kuivakäymälä voi ratkaista koko kiinteistön jätevesiongelman tai toimia osana ratkaisua. Laadukas kuivakäymälä sopii kotiinkin sisävessan tilalle tai rinnalle.

Kekkilällä on kuivikekäymälöitä erilaisiin tarpeisiin sekä mökille että kotiin. Kekkilän uutuus on Kompostoiva huussikäymälä, jonka tilavuus on peräti 230 litraa.

– Kotonakin voi vesivessan lisäksi olla kuivakäymälä tasaamassa käyttöä. Silloin jätevesikuorma pysyy mahdollisimman tasaisena, eikä kenenkään tarvitse jonottaa vessaan, Kanervo kertoo.

– Meillä ei ole aina yhtä paljon väkeä kotona, koska porukkaa tulee ja menee, mutta kun kaikki on paikalla, osa käyttää kuivakäymälää. Jopa teinit valitsevat kuivakäymälä ihan yhtä mielellään kuin vesivessan.

 

Teksti Susanna Cygnel, kuva Vapo. Julkaistu Polte-lehdessä 23.1.2019.

Etsi

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme on kiinni kesällä 15.-28.7. Tänä aikana tehtaalta ei lähde pakattujen tuotteiden ja verkkokauppatoimituksia. Viimeiset tilaukset ennen lomia voi tehdä 8.7. asti ja tällöin toimitukset ehtivät ennen kesätaukoa.