Hyppää sisältöön

Tuotedokumentaatio ja hankekansio

Kekkilä tarjoaa viherrakentamisen asiakkaille mahdollisuutta koosteeseen tehdyistä tuotetilauksista. Hankekansio toimii työkaluna monenlaisiin luotettaviin raportointitarpeisiin.

Mikä on hankekansio?

Kekkilän hankekansiot tuovat helppoutta viherrakentajille raportointiin sekä tietojen hallintaan. Kyseessä on Excel -muotoinen tiedosto, joka sisältää tiedot tilatuista tuotteista hankekohtaisesti tai toiveen mukaan kaikista viherrakentajan kohteista.

Lain mukaisesti kaikkien tilausten mukana toimitetaan tuoteselote. Lisäksi pyydettäessä toimitamme analyysitodistukset sekä rakeisuuskäyrät kohteen kasvualustoista. Hankekansion myötä asiakas saa käyttöön myös tiedot toimitettujen multaerin määristä, toimituspäivistä, -tavoista sekä muun muassa eräseurantanumerot.

Mitä hyötyä hankekansiosta on viherrakentajille?

Viherrakentamisen projekteissa on usein pitkiä alihankintaketjuja. Hankekansion myötä viherrakentajayrityksen on helpompi raportoida tilatut tuote-erät ja niiden yksityiskohtaiset tiedot asiakasyritykselle. Näin tietoa ei tarvitse kaivaa yksittäisistä tuoteselosteista, vaan kokoamme sen valmiiksi.

Hankekansio toimii myös työkaluna työ- ja projektipäälliköille. Tiedot Kekkilästä tilatuista tuote-eristä löytyvät kootusti yhdestä dokumentista ja helpottavat myös mahdollisten myöhempien tilanteiden selvittelyä.

Etsi