Hyppää sisältöön

EU:n ennallistamisasetus turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä

Vuoteen 2030 mennessä kaupunkiympäristöjen viherpeitteisyyden tulee säilyä yli 45 prosentissa ja latvuspeittävyyden yli kymmenessä prosentissa.

17.6.2024 hyväksytty EU:n ennallistamisasetus (Nature Restoration Regulation) tarkoittaa sitä, että Suomessa jo tehtävää työtä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tehostetaan. Kaupunkiympäristöä koskevat tavoitteet koskevat Suomessa 63 kuntaa.

Vuoteen 2030 mennessä kaupunkiympäristöjen viherpeitteisyyden tulee säilyä yli 45 prosentissa ja latvuspeittävyyden yli kymmenessä prosentissa. Tämän jälkeen osuuksia tulee kasvattaa kunkin jäsenvaltion itse asettaman tyydyttävän tason mukaisesti.

Kaupunkialueilla voidaan panostaa vihreään infrastruktuuriin rakentamalla puistoja, käyttämällä viherkattoja ja -seiniä sekä istuttamalla kaupunkimetsiä. Vihreä kaupunkialue tarjoaa elinympäristön useille kasvi- ja eläinlajeille, myös elintärkeille pölyttäjille. Se sitoo myös hiilidioksidia ilmasta ja vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä muun muassa hillitsemällä tulvariskejä ja viilentämällä keskilämpötiloja.

Ennallistamisasetus sitouttaa kaupungit integroimaan strategisen suunnittelutyönsä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja ympäristö- sekä ilmastotyön tehostamiseen. Tämä vaatii sekä jo olemassa olevan luonnon huomiointia ja säilyttämistä että tulevaisuuden rakentamisen viherryttämistä.

7 asiaa, joita kaupunkien tulisi tietää asetuksen vaikutuksista

EU:n ennallistamisasetuksen (Nature Restoration Law) tarkoituksena on palauttaa luonnon ekosysteemien toiminta ja parantaa luonnon monimuotoisuutta. Kaupunkien tulisi ottaa huomioon seuraavat seikat soveltaessaan tätä asetusta:

1. Ekosysteemien kartoitus ja tunnistaminen

Kaupunkien tulisi kartoittaa ja tunnistaa alueensa luonnon ekosysteemit, kuten puistot, viheralueet, vesistöt ja muut luonnonalueet, jotka voivat hyötyä ennallistamistoimista.

2. Vihreä infrastruktuuri

Kaupunkien tulee kehittää ja ylläpitää vihreää infrastruktuuria, joka voi sisältää viherkattoja, viherseiniä, kaupunkimetsiä ja -niittyjä sekä kosteikkoja. Tämä auttaa parantamaan biodiversiteettiä ja vähentämään ilmansaasteita.

3. Ilmastonmuutoksen torjunta

Ennallistamistoimilla voidaan parantaa kaupunkien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi tulvien hallinta paranee, kun kosteikot ja viheralueet pystyvät imeyttämään enemmän vettä.

4. Kestävät liikenneratkaisut

Kaupunkien tulisi edistää kestävää liikkumista, kuten pyöräilyä ja kävelyä, ja yhdistää ne vihreisiin reitteihin ja alueisiin.

5. Lainsäädännön noudattaminen ja seuranta

Kaupunkien on noudatettava asetuksen vaatimuksia ja seurattava ennallistamistoimien vaikutuksia. Tämä voi edellyttää uusia suunnittelutyökaluja ja -menetelmiä sekä säännöllistä raportointia.

6. Ekologiset verkostot

Kaupunkien on pyrittävä luomaan ekologisia verkostoja, jotka yhdistävät eri luonnonalueet toisiinsa. Tämä auttaa lajien liikkumista ja geneettistä vaihtelua.

7. Kestävän kaupunkisuunnittelun integrointi

Ennallistamistoimien tulisi olla olennainen osa kaupunkisuunnittelua. Tämä tarkoittaa, että kaikki uudet kehityshankkeet ja kaavoitukset ottavat huomioon luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden säilyttämisen.

Kekkilän Green City Työpajasta saat näkökulmia kestävään kaupunkisuunnitteluun ja viherrakentamiseen. Työpajan aikana osallistujat saavat tietoa asetuksen sisällöstä, oppivat konkreettisia menetelmiä luonnon ennallistamiseen ja suunnittelevat toimia, jotka tukevat kaupungin ekologista kestävyyttä ja monimuotoisuutta.

Etsi

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme on kiinni kesällä 15.-28.7. Tänä aikana tehtaalta ei lähde pakattujen tuotteiden ja verkkokauppatoimituksia. Viimeiset tilaukset ennen lomia voi tehdä 8.7. asti ja tällöin toimitukset ehtivät ennen kesätaukoa.