Hyppää sisältöön

Kiertotalous – hylätyt materiaalit hyötykäyttöön

Kiertotalous on terminä uusi ja ajankohtainen, mutta idea on vanha ja yksinkertainen – haaskaamisen välttäminen.

Kiertotalous trendiksi

Kaupungistumisen ja teollistumisen myötä materiaalien kertakäyttöisyydestä on tullut ilmiö. Omavaraisuutta korostavissa maatalousyhteisöissä kaiken hyödyntämisen -periaate on puolestaan säilynyt kauemmin. Kiertotalousajattelun perustana on toisin sanoen vanhojen periaatteiden tuominen uuteen, teolliseen ympäristöön.

Kekkilän toimintaa on pitkään ohjannut vastuullisuus suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan.

– Olemme ottaneet isoja askeleita kiertotalouden saralla ja luoneet materiaalien hyödyntämiseen pitkiä ja ehjiä ketjuja. Kekkilän kompostointilaitoksissa käsitellään niin erilliskerättyä biojätettä kuin muuta eloperäistä jätettä. Näistä syntyy aktiivisen kompostointiprosessin sekä vähintään puolen vuoden kypsyttämisen tuloksena laadukasta kompostia erilaisten multatuotteiden raaka-aineeksi. Tarpeen mukaan käytetään myös muiden biolaitosoperaattoreiden komposteja, kunhan nämä täyttävät tiukat laatukriteerit, kertoo Kekkilän tuotekehityspäällikkö Pekka Järvenpää.

Viime vuosien aikana Kekkilässä on otettu käyttöön useita metsäteollisuudesta peräisin olevia, puiden kuorinnasta ja käsittelystä syntyviä, kuoripohjaisia massoja.

– Tehtaat eivät voi polttaa niitä niiden sisältämän hiekan vuoksi, mutta kompostoituina niitä on voitu hyödyntää ympäristörakentamisen kasvualustojen raaka-aineina.

Raaka-aineet uusiokäyttöön

Kuorimateriaalien lisäksi prosessin eri vaiheista syntyvistä puupohjaisista jakeista saadaan kompostoinnin kautta käyttökelpoista raaka-ainetta, Järvenpää taustoittaa.

– Mielenkiintoinen, kiertotalousajattelun ansiosta hyötykäyttöön saatava materiaali on puun ja turpeen poltosta syntynyt tuhka. Se sisältää monipuolisesti ravinteita ja hivenaineita, joilla on lannoitusvaikutus ja lisäksi esim. sen sisältämät kalsium ja magnesium nostavat kasvualustan pH-arvoa.

Kekkilä pyrkii hyödyntämään rakentamisen seurauksena syntyviä hyvälaatuisia, puhtaita kaivumaita kasvualustojen raaka-aineena maankaatopaikoille läjittämisen sijasta.

– Kivennäisaineis eli perinteisesti hiekanottopaikoilta hankitut hiekat, hiedat ja savi ovat erityisesti ympäristö- ja viherrakentamisen kasvualustoissa merkittävä raaka-aine.

Kierrätysmaiden käytön edellytyksenä kuitenkin on, että niiden lajitejakaumat vastaavat kasvualustakohtaisia tavoitteita, Järvenpää toteaa. Kekkilä on mukana edistämässä maa-ainesten hyödyntämiseen liittyvien lakien asetusten soveltamista kiertotaloutta tukevaksi.

Etsi