Hyppää sisältöön

Kiertotalous – hylätyt materiaalit hyötykäyttöön

Kiertotalous on terminä uusi ja ajankohtainen, mutta idea on vanha ja yksinkertainen – haaskaamisen välttäminen.

Kiertotalous trendiksi

Kaupungistumisen ja teollistumisen myötä materiaalien kertakäyttöisyydestä on tullut ilmiö. Omavaraisuutta korostavissa maatalousyhteisöissä kaiken hyödyntämisen -periaate on puolestaan säilynyt kauemmin. Kiertotalousajattelun perustana on toisin sanoen vanhojen periaatteiden tuominen uuteen, teolliseen ympäristöön.

Kekkilän toimintaa on pitkään ohjannut vastuullisuus suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Kekkilä on ottanut isoja askeleita kiertotaloudessa ja luonut esimerkiksi materiaalien hyödyntämisen ketjuja. Kekkilän omissa kompostointilaitoksissa käsitellään niin erilliskerättyä biojätettä kuin muitakin eloperäisiä jätteitä. Näistä syntyy aktiivisen kompostointiprosessin sekä vähintään puolen vuoden kypsyttämisen tuloksena laadukasta kompostia erilaisten multatuotteiden raaka-aineeksi. Tarpeiden mukaan käytetään myös muiden biolaitosoperaattoreiden komposteja, kunhan ne täyttävät kaikki laatukriteerit

Viime vuosien aikana Kekkilässä on otettu käyttöön useita metsäteollisuudesta peräisin olevia, puiden kuorinnasta ja käsittelystä syntyviä, kuoripohjaisia massoja. Tehtaat eivät voi polttaa niitä niiden sisältämän hiekan vuoksi, mutta kompostoituina niitä voidaan hyödyntää ympäristörakentamisen kasvualustojen raaka-aineina.

Raaka-aineet uusiokäyttöön

Kuorimateriaalien lisäksi prosessin eri vaiheista syntyvistä puupohjaisista jakeista saadaan kompostoinnin kautta käyttökelpoista raaka-ainetta. Kiertotalousajattelun ansiosta myös puun ja turpeen poltosta syntyvää tuhkaa hyötykäytetään. Tuhka sisältää monipuolisesti ravinteita ja hivenaineita, joilla on lannoitusvaikutus ja lisäksi esim. sen sisältämät kalsium ja magnesium nostavat kasvualustan pH-arvoa.

Kekkilä pyrkii hyödyntämään rakentamisen seurauksena syntyviä hyvälaatuisia, puhtaita kaivumaita kasvualustojen raaka-aineena maankaatopaikoille läjittämisen sijasta. Kivennäisaines eli perinteisesti hiekanottopaikoilta hankitut hiekat, hiedat ja savi ovat erityisesti ympäristö- ja viherrakentamisen kasvualustoissa merkittävä raaka-aine.

Kierrätysmaiden käytön edellytyksenä kuitenkin on, että niiden lajitejakaumat vastaavat kasvualustakohtaisia tavoitteita. Kekkilä on mukana edistämässä maa-ainesten hyödyntämiseen liittyvien lakien asetusten soveltamista kiertotaloutta tukevaksi.

Etsi

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme on kiinni kesällä 15.-28.7. Tänä aikana tehtaalta ei lähde pakattujen tuotteiden ja verkkokauppatoimituksia. Viimeiset tilaukset ennen lomia voi tehdä 8.7. asti ja tällöin toimitukset ehtivät ennen kesätaukoa.