Hyppää sisältöön

Mikä merkitys on hyvällä mullalla ja lannoitteella?

Multa on kasvin koti ja lannoite sen ruokaa. Sukella syvemmälle kasvun saloihin ja katso Kekkilän asiantuntijoiden multa- ja lannoitevinkit ja ymmärrä, millainen merkitys hyvällä mullalla ja lannoittamisella on kasvin kasvuun.

Miten kasvi kasvaa?

Kasvi tarvitsee kasvuunsa valoa, lämpöä, hiilidioksidia, vettä, ravinteita ja kasvutilaa. Näitä kaikkia kutsutaan kasvin kasvutekijöiksi. Valo on kaikista tärkein kasvutekijä, ja hyötykasville tulisikin olla vähnitään kuusi tuntia valoa päivässä. Sen jälkeen tulee lämpötila, jonka tulisi olla viljelykasveille noin 20 astetta, jotta ne pääsevät kasvussa kunnolla vauhtiin. Vettä tarvitaan taas solutoimintaan, nestejännityksen ylläpitämiseen ja ravinteiden kuljettamiseen. Hiilidioksidia tarvitaan yhteyttämiseen eli kasvit valmistavat auringon valon avulla hiilidioksidista ja vedestä sokeria sekä happea. Tämä on maapallon kannalta elintärkeä toiminto.

Kasvi tarvitsee kasvaakseen valoa, lämpöä, vettä, hiilodioksidia, ravinteita sekä kasvutilaa.

Multa on kasvin koti

Multa on puhdas luonnontuote, sekoitus erilaisia luonnollisia raaka-aineita, joka lannoitetaan ja kalkitaan käyttötarkoituksen mukaisesti. Myytävän mullan tulee olla puhdasta rikkaruohoista ja kasvitaudeista.

Parhaimmillaan multa on elävää ja se on täynnä pieneliöitä sekä kasvua tukevia rakenteita. Multaa ei käsitellä kuumentamalla, sillä se tuhoaisi nämä kasvulle tärkeät hyötymikrobit, jotka vapauttavat ravinteita kasvien käyttöön, parantavat maan mururakennetta ja ylläpitävät sen terveyttä tuottamalla tauteja ehkäiseviä aineita ja hajottamalla haitta-aineita. Mitä aktiivisempi mikrobisto, sitä viljavampi ja terveempi multa on.

Pakatulla mullalla ei ole parasta ennen päivämäärää, mutta se ei saa olla kuivunutta. Hyvä multa tuoksuu keväiseltä maalta ja tuntuu sormiin hiukan kostealta. Ilman multaa ei ole puutarhaa, sillä se on kasvin koti.

Mistä multa tehty?

Kasvuturve on kasvien kasvun kannalta erinomainen ja luonnonmukainen mullan raaka-aine. Se on puhdas luonnontuote, rikkaruohoista ja kasvi- ja eläinperäisistä taudeista vapaa materiaali, jolla on erinomainen vedenpidätyskyky ja ilmavuus luonnostaan. Kekkilän multatuotteisiin käytettävä kasvuturve tulee suurimmilta osin Kekkilän omilta turvesoilta. Tästä vuodesta alkaen kaikki käyttämämme kasvuturve on RPP – sertifioitua, ensimmäisenä Suomessa. RPP sertifikaatilla varmistetaan, että turvemaita käytetään, hallinnoidaan ja ennallistetaan vastuullisella tavalla. RPP sertifiointijärjestelmä ei mahdollista turvetuotantoa alueilta, joilla on korkea luontoarvo.​

Hiekka on kasvualustan ”luuranko”, se tuo rakennetta ja estää multaa tiivistymästä. Hiekkamurusten väleihin muodostuu ilma- ja vesihuokosia, jolloin vesi ja ilma kulkevat mullassa tehokkaasti.

Kasvusammal helpottaa kastelua ja vähentää ylikastelun vaaraa. Sillä on kyky imeä itseensä runsaasti kosteutta, ja multaan sekoitettuna se toimii erinomaisena vesivarastona. Kasvusammal edistää myös kasvien terveyttä. Sillä on antimikrobisia ominaisuuksia, ja se torjuu haitallisten eliöiden ja homeiden kasvua.

Kekkilä ViherkompostiTM on kasviperäistä maanparannuskompostia. Se valmistetaan Kekkilän omalla kompostointilaitoksella kasviperäisistä puutarhajätteistä, kuten pihoista haravoiduista lehdistä, huolellisesti lämpökompostoimalla. Kompostoitumisen avulla kasviperäinen aines muuttuu humukseksi, joka sisältää runsaasti kasvulle hyödyllisiä maaperän mikrobeita. Komposti on vastuullinen kiertotaloustuote parhaimmillaan, sillä kasviperäisessä kompostoinnissa puutarha palaa puutarhaan. Suurin osa Kekkilän multatuotteista sisältää tulevaisuudessa ViherkompostiaTM.

Yleismulta vai erikoismulta?

Kekkilän valikoimissa on 19 erilaista multatuotetta / reseptiä, joiden joukosta löytyy sekä yleismultia kuin myös erikoismultia tietyn kasviryhmän tarpeisiin. Tuoteen nimi kertoo käyttötarkoituksen ja symbolit kertovat tärkeimmät ominaisuudet. Tarkemmat tiedot raaka-aineista löydät pakkausselosteesta. Käyttöohjeet löytyvät pakkauksesta tai verkkosivuiltamme.

Tärkeät neuvot mullankäyttöön: Älä säästä mullan määrästä. Onnistut parhaiten käyttötarkoituksen mukaisella multatuotteella

Millaisia ravinteita kasvit tarvitsevat?

Ravinteet jaetaan määrällisen tarpeen mukaan pääravinteisiin, sivuravinteisiin ja hivenravinteisiin. Näistä hiilidioksidia saadaan ilmasta ja happi sekä vety tulee veden kautta. Loput ravinteet kasvi ottaa maanesteestä juurillaan. Katso alta, mitä ravinteita kuuluu kuhunkin kategoriaan.

  • Pääravinteet: Typpi (N), fosfori,(P) ja kalium (K)
  • Sivuravinteet: kalsium, magnesium ja rikki
  • Hivenravinteet: boori, kupari, kloori, mangaani, molybdeeni, rauta ja sinkki

Miksi jokainen ravinne on tärkeä?

Jokaisella ravinteella on vähintään yksi oma tehtävänsä, jota mikään muu ravinne ei korvaa. Näin ollen ravinteen puuttuminen aiheuttaa puutostilan, joka näkyy heikkona kasvuna tai kasvuhäiriönä. Myös muiden ravinteiden hyödyntäminen heikkenee, jos kaikkia ravinteita ei ole saatavilla. Sen vuoksi tasapainoinen ja monipuolinen ravinteiden saanti on tärkeää ravinteiden hyödyntämisen kannalta. Kasvi kasvu voi olla niin vain niin suurta kuin pienimmän kasvutekijän määrä. Esimerkiksi, jos valo puuttuu ei kasvi pysty kasvamaan.

Miten ravinteiden puutostila näkyy?

Näkyvät muutokset voivat olla hankala havaita, koska myös kasvitaudit, kasvituhoojat ja kuivuus aiheuttaa samankaltaisia oireita. Jos kuitenkin tiedät, että kastelu on kodillaan ja valoa on saatavilla, saattaa syy olla jonkin ravinteen puutostila. Oireena voivat näkyä esimerkiksi kasvun hidastuminen, värimuutokset, lehtien kiertyminen, ja sadon epätasainen kypsyminen. Myös liiallinen lannoitus aiheuttaa samankaltaisia oireita.

Mikä vaikuttaa ravinteiden saantiin?

Ravinteet ovat erilaisina yhdisteinä, ja osa niistä on helpommin kasvin saatavilla ja osa taas melkein mahdotonta käyttää. Saatavuuteen vaikuttaa maan pieneliötoiminta ja happamuus, jotka vaikuttavat siihen missä muodossa ravinteet ovat. Maan tiivistyminen vaikuttaa juurien kasvuun. Jos juuret eivät pääse kasvamaan vapaasti ja syvälle, veden ja ravinteiden saanti vaikeutuu.

Kun kasvi haihduttaa, se saa veteen liuenneet ravinteet käyttöönsä. Jos kasvi kärsii kuivuudesta, se sulkee ilmaraot, joka aiheuttaa veden ja ravinteiden kulun pysähtymisen. Multavassa maassa ravinteilla on enemmän tarttumapintaa eivätkä ne huuhtoudu veden mukana. Näin ollen maaperällä ja sen mururakenteella on suuri vaikutus ravinteiden saantiin.

Happamuutta säädellään kalkitsemalla. Suomen maaperä on luonnostaan hapan, joten kalkitsemalla sen pH-arvoa saadaan sellaiseksi, että suurin osa ravinteista on kasvin saatavilla.

Mitä eroa on orgaanisilla tai mineraalipohjaisilla lannoitusaineilla?

Lannoitusaineet voivat olla orgaanisia tai mineraalipohjaisia, tai niiden sekoituksia. Orgaanisia lannoitteita tehdään esimerkiksi karjalannasta ja erilaisista ruuantuotannon sivuvirroista. Orgaanisten lannoitteiden etu on se, että ne lisäävät maan multavuutta ja ovat usein luonnonmukaisia sekä luontoa säästäviä kiertotaloustuotteita. Haasteina ovat ravinnetason jääminen alhaiseksi ja orgaaniset ravinteet eivät välttämättä ole kasveille käyttökelpoisessa muodossa.

Mineraalilannoitteet taas valmistetaan varta vasten lannoitetarkoitukseen valituista mineraaleista sekoittamalla. Mineraalien etuja on niiden tarkkaan säädelty koostumus, tehokkuus ja nopeavaikutteisuus. Haasteina voi olla ympäristöä kuormittavat mineraalien louhinnat ja ravinteiden nopea huuhtoutuminen tai yliannostus.

Organomineraalit lannoitteet ovat orgaanisten ja mineraalien sekoituksia. Näin hyvät orgaaniset aineet voidaan rikastuttaa mineraaleilla. Lopputuloksena saadaan tehokas ja toimiva tuote, jossa on orgaanisten lannoitteiden maata hoitavat vaikutukset, mutta samalla voidaan vähentää tarvittavien mineraalien määrää sekä ympäristön kuormitusta.

Yleislannoite vai erikoislannoite?

Kekkilän valikoimissa on 20 erilaista lannoitetta, joista osa soveltuu yleislannoitteeksi ja osa täsmätuotteeksi tietylle kasviryhmälle. Tuotteen nimi kertoo käyttötarkoituksen ja symbolit riittoisuuden sekä tärkeimmät ominaisuudet. Tarkemman ravinnesisällön löydät pakkausselosteesta. Lisäksi pakkauksesta sekä verkkosivuiltamme löydät ohjeet tuotteen käyttöön.

Neuvo onnistuneeseen lannoittamiseen: Oikea tuote, oikeaan aikaan ja oikea määrä. Muista myös kastelu ja kalkitus.

Kekkilä PLUS+ -lannoitesarja

Sarjan sisältämät lannoitteet ovat tehokkaita. Niiden sisältämät kivennäisravinteet vaikuttavat nopeasti ja käynnistävät kasvien kasvun. Lisäksi mukana on pitkävaikutteisia orgaanisia ravinteita, jotka vapautuvat hitaammin. Ne eivät huuhtoudu, ja ylläpitävät kasvua pitkään.

Pitkävaikutteisen lannoitustehon ohella orgaaniset ainesosat hoitavat maaperää vilkastuttamalla maaperän pieneliötoimintaa sekä parantamalla maan luonnollista kasvukuntoa pitkäjänteisesti. Lannoitteiden raaka-aineet ovat kiertotaloudesta saatuja, ruokatuotannon sivutuotteita, ja pakkaukset ovat kierrätysmuovia, joten tuotesarja säästää myös ympäristöä.

 

Etsi