Hyppää sisältöön

Kierrätyskasvualustat tukevat kestävän ympäristörakentamisen tavoitteita

Kestävän ympäristörakentamisen tavoitteet ja rakentamisen päästöjen minimointi kannustavat kaikkia viheralan toimijoita kehittämään toimintatapojaan ja etsimään kestävämpiä raaka-aineita. Kekkilä tukee asiakkaiden kestävyystavoitteita tuomalla markkinoille kaksi uutta viherrakentamisen kierrätyskasvualustaa. Uusissa tuotteissa kierrätysraaka-aineiden osuus on peräti 80 %.

– KESYn lisäksi kansalliset ja kansainväliset päästötavoitteet vaikuttavat meihin kaikkiin viheralan toimijoihin. Rakentamisen kokonaispäästöjä on pienennettävä ja me Kekkilässä haluamme tarjota asiakkaillemme entistä kestävämpiä ratkaisuja, kertoo myyntipäällikkö Hannu Saranko.

Kekkilä Kestävä kasvualusta PLUS on tarkoitettu nurmi- ja istutusalueiden perustamiseen. Se on seulottu ja kalkittu kasvualusta, jota käytetään samaan tapaan kuin nurmi- tai istutusmultaa. Tuote valmistetaan täysin kotimaisista raaka-aineista.

Kekkilä Kasvunparantaja PLUS on hoitotuote nurmikoiden paikkauskylvöön tai katemullaksi istutusalueille. Tuote sopii erinomaisesti huonokuntoisen nurmikon elvyttämiseen tai sitä voidaan käyttää hoitotuotteena sekoittamalla tuotetta paikalla käytettävään kasvualustaan. Kasvunparantaja PLUS tuo ravinteita ja orgaanista ainesta köyhään tai köyhtyneeseen kasvualustaan.

Kierrätyskasvualustat_Kekkilä Viherrakentaminen

Raaka-aineet: Kierrättämällä kestävää kasvuvoimaa

Uusissa viherrakentamisen tuotteissa kierrätysraaka-aineiden osuus vaihtelee 70-80 % riippuen alueellisesta saatavuudesta. Tuotteiden valmistuksessa on huomioitu erityisesti materiaalitehokkuuden edistäminen: uusiutumattomien raaka-aineiden käytön vähentäminen ja materiaalien uusiokäytön lisääminen sekä ravinteiden kierrätyksen edistäminen. Kasvualustoissa käytettävät raaka-aineet ovat paikallisia, joten samalla vähennetään kuljetuskustannuksia -ja päästöjä.

– Uutuustuotteiden pääraaka-aineena käytetään ravinteikasta kompostia, joka lannoitustehon lisäksi parantaa maan rakennetta. 95 % tuottamistamme kasvualustoista on lannoitettu kotimaisilla kierrätysravinteilla, eli erilaisilla komposteilla, kertoo tuotepäällikkö Paulina Nyberg. Komposti sisältää runsaasti maaperälle hyödyllisiä mikrobeja, lisäksi se parantaa maan mururakennetta ja vähentää siten eroosioherkkyyttä. Kompostissa vain osa ravinteista on välittömästi vesiliukoisessa muodossa, eli ravinteet liukenevat hitaasti kasvien käyttöön ravinnevalumat vähenevät.

Kompostin lisäksi tuotteissa käytetään kierrätysmoreenia ja maatunutta kuorta. Moreeni tuo kasvualustaan kestävän ja sopivan ilmavan rakenteen, toimii kasvualusta luurankona ja mahdollistaa veden liikkumisen. Pitkälle maatunut kuori on rakenteeltaan multamaista ja tuo kasvualustaan orgaanista ainesta, lisää vedenpidätyskykyä ja mikrobitoimintaa.

Kasvunparantaja PLUS -hoitotuotteeseen on lisätty humusyhdistettä, joka nopeuttaa tutkitusti juurtumista sekä juuriston kehittymistä ja edistää siten kasvien kasvua. Lisäksi se toimii biostimulanttina ja parantaa juuriston veden- ja ravinteidenottoa.

– Kierrätämme esimerkiksi kasvihuoneviljelyn kasvijätettä sekä rakennus- tai saneerauskohteiden maamassoja ja uudelleen käytämme ne kasvualustojen muodossa kaupunkiympäristössä. Samalla vältämme arvokkaiden raaka-aineiden päätymistä kaatopaikoille. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan, kiteyttää Kekkilä Kierrätyspalveluiden myynti- ja kehityspäällikkö Toni Luoma.

Vankka kokemus kierrätysraaka-aineiden käytössä

– Kierrätysraaka-aineita käytettäessä raaka-aineiden puhtaus ja turvallisuus on kaiken a ja o. Meillä on tiukat laatustandardit ja seuraamme kasvualustojen ja käyttämiemme raaka-aineiden laatua omavalvonnan ja ulkopuolisen viranomaisvalvonnan toimesta. Meille on tärkeää, että suunnittelemme ja valmistamme kasvualustat kasvien ravinnetarpeiden ja kohteen vaatimusten mukaan, kertoo laatuasiantuntija Hannes Rummukainen.

Kekkilässä on yli 20 vuoden kokemus kierrätysravinteiden valmistuksesta ja käytöstä viherrakentamisen tuotteissa. Vuoden 2022 aikana kierrätysraaka-aineiden osuus viherrakentamisen kasvualustoissa nousee 47 %:iin.

artikkelikuva - raaka-aineet viherrakentamisen kasvualustat kekkilä

Pidetään huolta maasta, meistä ja tulevasta

Kekkilässä vastuullisuutta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Vastuullisuus tarkoittaa kestävien ja pitkäikäisten raaka-aineiden lisäksi luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja ihmisten hyvinvoinnin edistämistä.

– Toimintamme perusajatuksena on, että annamme luonnolle enemmän kuin siltä otamme, kiteyttää Viherrakentamisen ja Kierrätyspalveluiden liiketoimintapäällikkö Jussi Kankainen. Seuraamme yrityksemme nettopositiivisuutta Upright Project -mallin avulla. Siinä vastuullisuutta mitataan kokonaisvaltaisesti. Käytännössä nettopositiivuus tarkoittaa sitä, että toimintamme positiiviset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan ovat suurempia kuin negatiiviset.

Upright Project -mallin mukaan nettovaikutuksemme Kekkilä-BVB:ssä on + 4,4 %

– Koko viherrakentamisen toimialan yksi keskeinen tarkoitus on edistää ihmisten pääsyä kaupunkivihreän pariin ja sitä kautta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointiin. Vaikka jokainen istutettu puu on jo itsessään ympäristöteko, tämä ei riitä meille. Haluamme löytää ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme onnistuvat ja jotka samalla tukevat sekä kasvien että maaperän hyvinvointia, Kankainen jatkaa.

Lue lisää Kekkilän vastuullisuuslupauksesta täällä >>

Lisätietoa

MYYNTI

Hannu Saranko
myyntipäällikkö
Etelä-Suomi
hannu.saranko@kekkila-bvb.com
045 633 3022

Mika Valkila
aluemyyntipäällikkö
Länsi- ja Keski-Suomi
mika.valkila@kekkila-bvb.com
0400 623 505

Teppo Wetterstrand
aluemyyntipäällikkö
Itä-Suomi
teppo.wetterstrand@kekkila-bvb.com
050 395 9567

TUOTTEET

Paulina Nyberg
Tuotepäällikkö
040 502 2402
paulina.nyberg@kekkila-bvb.com

Etsi