Hyppää sisältöön
Kasvualustat

Kasvunparantaja PLUS

Kasvunparantaja PLUS -tuotekuva

Kekkilä Kasvunparantaja PLUS on multava kasvualusta istutusalueiden elvytykseen, katemullaksi tai maanparannusaineeksi, kun halutaan hyödyntää paikalla olevia maa-aineksia. Seoksen orgaaninen aines pidättää hyvin vettä ja ravinteita. Komposti antaa pitkäkestoisen lannoitusvaikutuksen ja vilkastuttaa maan pieneliötoimintaa. Tuote sisältää vähintään 70 tilavuus-% kierrätysraaka-aineita.

Kalkittu ja kompostilannoitettu

Ravinteikkuus: Korkea

Orgaanista ainesta: 8 - 14 %

Kasvunparantaja PLUS -tuotekuva
 • Korkean ravinnepitoisuuden ansiosta Kasvunparantaja PLUS toimii lannoittavana tuotteena. Se parantaa kasvien ravinteidenottoa sekä lisää kasvualustan ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä.
 • Orgaanista ainesta (multavuus) 8 – 14 %. Tämä tarkoittaa maaperätutkimuksessa mitattavaa hehkutushäviötä.
 • Kierrätysraaka-aineiden osuus aina vähintään 70 % (vaihtelee hieman paikallisen saatavuuden mukaan).
 • Raaka-aineet kotimaisia, pois lukien humusyhdiste.

Komposti

Komposti sisältää hyödyllisiä bakteereja, sienirihmastoja ja muita eliöitä, jotka

 • Hyödyttävät sekä kasveja että parantavat kasvualustan toimintaa
 • Vapauttavat ravinteita kasvien käyttöön

Kompostissa viihtyvät kasveille tärkeät sienet ja mykorritsat (sienijuuret), jotka tehostavat kasvien ravinteidenottoa ja vahvan juuriston kasvattamista.

 • Tuo maahan orgaanista ainesta ja humusta
 • Bakteeerit ja sienirihmastot parantavat maan mururakennetta ja lisäävät vesi- ja ilmatilaa
 • Mururakenne parantaa maan vedenpidätyskykyä ja huokostilavuutta ja tuo maahan hyvälle kasvualustalle ominaisen muhevuuden vähentäen sen eroosioherkkyyttä
 • Neutraali pH-taso
 • Ravinteikkaat kompostit soveltuvat hyvin vaativien kasvien ja nurmikon kasvualustoihin
 • Hitaasti liukenevat ravinteet, jotka vapautuvat kasvien käyttöön hallitusti ja vähitellen.

Kierrätetty kivennäismaa

Tuo kasvualustaan kestävän ja sopivan ilmavan rakenteen

 • Hidastaa maan tiivistymistä orgaanisen aineksen painuessa ja maatuessa
 • Toimii kasvualustan luurankona ja mahdollistaa veden liikkumisen

Maatunut kuori

 • Pitkälle maatunut kuori on rakenteeltaan multamaista
 • Teollisuuden sivuvirta, korvaa turpeen käyttöä
 • Tuo kasvualustaan orgaanista ainetta, lisää vedenpidätyskykyä ja mikrobitoimintaa

Humusyhdisteet

 • Alkuperämaa Yhdysvallat
 • Nopeuttaa tutkitusti juurtumista sekä juuriston kehittymistä ja siten kasvien kasvua
 • Toimii biostimulanttina, parantaa juuriston veden- ja ravinteidenottokykyä

Nurmikon paikkauskylvö

 • Tuote levitetään pintakerrokseen
 • Nurmikon paikkauskylvöjä varten kuollut nurmikko poistetaan ja uutta kasvualustaa levitetään pintaan
 • Kasvualusta tastaan, tiivistetään ja siemenet kylvetään
 • Lopuksi siemenet peitellään vielä senttimetrin syvyyteen haravalla

Huonokuntoisen nurmikon elvyttäminen

 • Levitetään tasainen kerros pintaan ja tarvittaessa haravoidaan pintaan
 • Lisää juurtumista ja rönsyjen muodostumista
 • Käyttöaika keväästä syksyyn

Käyttö hoitotuotteena

 • Sekoitetaan paikalla käytettävään kasvualustaan
 • Tuotetta voi myös sekoittaa köyhään tai köyhtyneeseen kasvualustaan tuomaan ravinteita ja orgaanista ainesta

Yleistä

 • Tuote sekoitetaan paikalla käytettävään kasvualustaan tai levitetään suoraan pintakerrokseen tukemaan jo olemassa olevien kasvien hyvinvointia.
 • Kasvunparantaja PLUS punnitaan lastausvaiheessa ja toimitetaan irtotavarana siinä tiiviydessä, kuin se lastattaessa on. Tuote tiivistyy perustamisvaiheessa noin 20 %.
 • Tuote on käytettävä, taimet istutettava ja kasvusto perustettava mahdollisimman pian toimituksen jälkeen, sillä varastoinnin aikana ravinnearvot muuttuvat ja multaan saattaa levitä tuulen mukana rikkakasvien siemeniä. Tarvittaessa kasvualusta varastoidaan kuivassa ja varjoisassa paikassa pressun päälle kasattuna ja peiteltynä.
 • Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvinsiemeniä. Poista mahdolliset siemenestä leviävät rikkakasvit istutusalueilta heti niiden ilmaannuttua esimerkiksi haraamalla. Suosittelemme käyttämään kasvualustan pinnalla katetta, jotta rikkakasvien siemenet eivät pääsisi itämään. Nurmikolta rikkakasvit tulee poistaa ajamalla ruohonleikkurilla.

 

Käytettävät raaka-aineet ovat multa-asemakohtaisia, joten kasvualustan väri ja tilavuuspaino voivat vaihdella paikallisista raaka-aineista riippuen.

Tarkista tuotteen saatavuus asiakaspalvelusta puh. 020 331 404.

Etsi