Hyppää sisältöön

Kasvualustat tuovat keinoja hyödyntää kasveja hulevesien hallinnassa

Hulevesien hallinta on noussut ajankohtaiseksi ja merkittäväksi aiheeksi ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien ääri-ilmiöiden ja kasvavien sadevesimäärien vuoksi. Hulevedet kuormittavat viemäriverkostoja ja istutusalueilla vesi ja liikenteen aiheuttama tiivistyminen heikentävät kasvien juuristoa.

– Ruotsissa hulevesikasvualustat ovat olleet käytössä jo useita vuosia. Olemmekin pystyneet hyödyntämään siellä toimivalta sisaryhtiöltämme Hasselfors Gardenilta saatuja kokemuksia ja tutkimustuloksia hulevesien hallintaan sopivien kasvualustojen kehittämisessä Suomen markkinoille, kertoo Kekkilän tekninen tuotepäällikkö Paulina Nyberg.

Paras hyöty irti kasvillisuudesta kaupunkialueilla

Hulevesien hallintaan voidaan vaikuttaa käyttämällä myös kaupungeissa monipuolisen ja hyvinvoivan kasvillisuuden mahdollistavia kasvualustarakenteita, joiden avulla tulvahuippuja saadaan tasattua luonnollisin keinoin. Hulevesialueet eivät kuitenkaan sellaisenaan ole kasveille optimaalisia kasvupaikkoja. Kekkilän Läpäisevä kasvualusta tuo ratkaisun tähän haasteeseen.

– Ongelmana kaupunkialueilla on usein maan pintakerroksen ja juuristoalueen tiivistyminen, jolloin kasvien juuret eivät saa riittävästi happea. Tällöin ne eivät pysty ottamaan kasvulle tärkeitä vettä ja ravinteita. Läpäisevän kasvualustan avulla kasvien juuret saavat happea ja kasvavat nopeasti syvälle, koska kasvualustan huokostilavuus on suuri. Kasvualustaratkaisu mahdollistaa myös kasvien istuttamisen hulevesialueille, joilla kasvit eivät viihtyisi perinteiseen multakerrokseen istutettuna, kuvailee Nyberg.

Läpäisevä kasvualustarakenne ottaa hulevedet nopeasti vastaan, tasaa virtaamahuippuja sekä suodattaa hulevesiä ja mahdollistaa vesien viivyttämisen tai imeyttämisen pohjamaahan. Läpäisevän kasvualustan rakenne räätälöidään aina kohteen tarpeiden mukaan asiantuntijamme kanssa. Se sopii puiden, pensaiden ja perennojen istuttamiseen sekä nurmipeitteisille kaistoille ja painanteille, jolloin myös kasveja hyödynnetään veden haihduttamiseen.

Kekkilä Viivyttävä kasvualusta

Oikeanlaisen kasvualustan avulla saadaan parannettua sade- ja sulamisvesien viivyttämistä ja suodattumista. Se mahdollistaa myös monipuolisen kasvillisuuden käytön hulevesien käsittelyyn varatuilla alueilla.

-Hulevesien suodattamiseen tehtyjen biopidätysaltaisiin ja hulevesiuomiin tavoitellaan tuoreen ja kostean niityn kasvillisuutta, jolloin kasvualustan rakenteen on hyvä olla hitaammin vettä läpäisevää ja kosteutta pidättävää. Ravinteiden huuhtoutumisriskin vuoksi sitä ei lannoiteta. Kompostin osuutta lisäämällä kasvualustasta saadaan tarvittaessa ravinteikkaampaa, jos kasvit sitä vaativat, Paulina Nyberg kertoo.

Kekkilä Viivyttävä kasvualusta on vettä suodattava ja maltillisesti läpäisevä kasvualusta hulevesien käsittelyyn. Se sopii kasveille, jotka kestävät ajoittaista kuivuutta tai seisovaa vettä, esimerkiksi hulevesialtaisiin, tulvaniityille ja kosteikkojen reuna-alueille. Viivyttävä kasvualusta on kivennäisainespitoinen kasvualusta, jonka ravinteisuutta voidaan tarvittaessa säätää kohteen kasvien mukaan.

Viherkatot ja muut kansirakenteet tukevat kaupunkien vesien käsittelyä

Kaupunkialueella kattopinnat ja kansirakenteiden istutusalueet ovat yhä useammin tärkeänä osana hulevesien käsittelyä. Kasvualustoilta vaaditaan sekä keveyttä että kasvua tukevia ominaisuuksia ääriolosuhteissa. Kekkilällä on kaksi kattopuutarhoihin sopivaa tuotetta, Kekkilä Kattopuutarhamulta ja Kekkilä Maksaruohokattomulta.

Kekkilä Kattopuutarhamulta sopii viherkattotyypeille 3 ja 4 sekä kansirakenteiden istutusaltaisiin. Se kompostilannoitteen ansiosta ravinteet liukenevat hitaasti kasvien käyttöön ja kierrätysmateriaalin, vaahtolasin, ansiosta tuote säilyttää keveytensä myös kosteissa olosuhteissa. Kattopuutarhamulta sopii erilaisille kasveille perennoista puihin, kasvualustan paksuus määritetään kasvien tarpeen ja rakenteen kantokyvyn mukaan.

Viherkattotyypeille 1 ja 2 taas sopii Kekkilä Maksaruohokattomulta. Se on niukkaravinteinen, kompostilannoitettu kasvualusta, joka sisältää vain vähän orgaanista ainesta. Maksaruohojen lisäksi se sopii keto- ja niittykatoille ja muille ohuille kasvualustakerroksille.

Lisätietoja Kekkilän hulevesikasvualustoista:

Tuotepäällikkö Paulina Nyberg, puh. 040 502 2402, paulina.nyberg@kekkila-bvb.com

Myyntipäällikkö Hannu Saranko, puh. 045 633 3022, hannu.saranko@kekkila-bvb.com

Kekkilän asiakaspalvelu, puh. 020 331 404, asiakaspalvelu@kekkila.fi

Lahden Ranta-Kartano uusia keinoja hulevesien hallintaan Kekkilä

Hulevesien hallinta on noussut ajankohtaiseksi ja merkittäväksi aiheeksi ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien ääri-ilmiöiden ja kasvavien sadevesimäärien vuoksi. Hulevedet kuormittavat viemäriverkostoja ja istutusalueilla vesi ja liikenteen aiheuttama tiivistyminen heikentävät kasvien juuristoa. Kekkilällä on useita erilaisia kasvualustaratkaisuja, joilla voidaan ratkaista ja ennaltaehkäistä haasteita hulevesien käsittelyssä, uutuutena Kekkilä Viivyttävä kasvualusta.

Etsi