Hyppää sisältöön

Näin valvomme kasvualustojen laatua

Laadunvalvonta on tärkeä osa tuotantoamme ja tuotekehitystämme. Sen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme varmasti turvallisia kasvualustoja, joiden avulla kasvit kasvavat hyvin ja tuotteiden rakenne toimii erilaissa olosuhteissa.

Tuotekehitys: Tiedon perusteella kehittyvää reseptiikkaa

Kekkilän tuotteissa laatua vaalitaan tuotteen suunnittelusta lähtien. Kun lähdemme kehittämään uutta tuotetta, kaikki alkaa tuotepäällikön vankkaan kokemukseen perustuvasta suunnitelmasta, jossa on määritelty tarkat tavoitearvot ja muut halutut ominaisuudet. Tuotekehityksessä käytämme apuna viimeisintä tutkimustietoa sekä alan omia suosituksia ja trendejä.

Laatuasiantuntijamme tekee suunnitelman mukaisen reseptin tuote-erälle, jonka mukaan tuotanto valmistaa koe-erän. Tuotetestaus suoritetaan ulkopuolisessa laboratoriossa. Kun näyte on kunnossa, laatuasiantuntija tekee analyysitulosten perusteella tuote-erälle tuoteselosteen, ja myöntää sille myyntiluvan.

Puhtaat ja tarkkaan valitut raaka-aineet

Kasvualustojemme raaka-aineet analysoidaan tarkasti. Pienikin juuren jäännös kasvualustassa voi olla haitallinen ja ongelmallinen torjuttava. Tämän vuoksi emme käytä kasvualustoissamme viljeltyä peltomaata tai muuta kasvillisuuden peittämää maata.

Suosimme kasvualustojen tuotannossa kierrätysraaka-aineita (esim. komposti ja kierrätysmoreeni), joiden ominaisuuksista ja saatavuudesta riippuen muokkaamme reseptejä tarpeen mukaan. Käyttämämme komposti on pääosin Kekkilän omilla kompostointilaitoksilla valmistettua.

Tiheä erien vaihtuvuus mahdollistaa sen, että pystymme nopeasti reagoimaan laatupoikkeamiin ja kehittämään reseptiikkaa kaiken aikaa. Samalla vuoden aikana testatuista multaeristä kertyy suuri määrä hyödyllistä analyysidataa.

Paikallinen tuotanto

Suosimme kaikilla multa-asemillamme paikallisia raaka-aineita saatavuuden mukaan. Samalla kuljetusmatkat ja logistiikasta aiheutuvat päästöt ja kulut pysyvät mahdollisimman pieninä.

Laadunvalvonta

Jatkuva ja järjestelmällinen laadunvalvontamme takaa sen, että kasvualustamme ovat tasalaatuisia, valmistettiinpa ne millä tahansa multa-asemaverkostomme 14 asemasta. Tuotteiden korkea ja tasainen laatu varmistetaan omavalvontajärjestelmällä sekä ulkoisilla viranomaiskäynneillä.

Testaamme myynnissä olevia tuote-eriä toistuvasti. Tämän lisäksi kaikkien tuotantopaikkojemme toimintaa valvotaan sekä ulkoisilla viranomaiskäynneillä että sisäisillä auditoinneilla. Ruokavirasto tekee tuotantopaikoillemme säännöllisiä tarkastuskäyntejä, joilla varmistetaan lainmukainen toiminta.

Laadunvalvontaan kuuluvat myös Kekkilän laatutiimin omavalvonta sekä analyysien ja reseptien tallentaminen tietojärjestelmiin. Näin esimerkiksi reklamaatiotilanteissa pystymme tarkistamaan, onko kyseisen erän arvoissa ollut jotain poikkeavaa. Jatkuvalla laadunvalvonnalla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaat mahdolliset tuotteet.

Kuva kasvualustan näytteenotosta Vantaan multa-asemalla

Tuotannon aluepäällikkö Sami Halonen ottaa näytettä Vantaan multa-asemalla.

Kasvualustan valmistus

Raaka-aineet sekoitetaan ja kasvualustat valmistetaan omilla multa-asemillamme. Kasvualustaan käytetään tyypillisimmin hiekkaa, turvetta ja kompostia. Tarvittaessa lisätään mineraalilannoitteita, kalkitusaineet  ja tilauksesta esim. biohiiltä tai TerraCottem -rakeita. Materiaalien sekoittamisen jälkeen kasvualusta seulotaan haluttuun raekokoon.

Tuoteseloste ja analyysitodistukset

Valmiiden tuotteiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet analysoidaan ulkopuolisessa laboratoriossa. Pyynnöstä toimitamme myös toimitettujen erien analyysitodistukset asiakkaalle.

Kasvualustan analysointia laboratoriossa

Kysy lisätietoa

Hannes Rummukainen
Tekninen tuotepäällikkö
hannes.rummukainen@kekkila-bvb.com
020 790 4839

 

 

Etsi