Hyppää sisältöön

Viheralan tulevaisuus näyttää valoisalta – Haastattelussa Olavi Järvenpää

Kuntien talous turvattava

Kuntien taloustilanne huolettaa VRJ Group Oy:n hallituksen puheenjohtajaa ja Infra ry:n hallituksen jäsentä Olavi Järvenpäätä.

– Valtion velkaantuminen ja kuntien veromenetykset ovat iso haaste ympäristörakentamiselle. Koitamme osana Elinkeinoelämän Keskusliittoa myötävaikuttaa siihen, että kunnilla olisi varaa investoida viherympäristöön tulevinakin vuosina. Kiinnitämme huomiota myös kuntien hankintamenetelmiin ja -osaamiseen, Järvenpää valottaa.

Infrarakentamisen edunvalvontaa hoitava Rakennusteollisuuden jäsenliitto, Infra ry, pyrkii vaikuttamaan tällä hetkellä myös siihen, että Euroopan unionin elpymispaketin rahoja suunnattaisiin viher- ja ympäristörakentamiseen.

Järvenpääkin on huomannut, että ihmisten elinympäristön merkitys on korostunut, kun on oleskeltu paljon kotona ja lähiympäristössä.

– Me viher- ja ympäristörakentajat emme aina ihan ymmärrä, miten korkealla aallonharjalla vihreän ympäristön rakentaminen on. Viheralalla on paljon osaamista ja valmiita ratkaisuja ongelmiin, jotka liittyvät megatrendeihin kuten ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin. Aktiivisella lobbauksella voimme nostaa merkittävästi alan arvostusta ja kasvattaa liikevaihtoa, Järvenpää näkee.

Viher- ja ympäristörakentamisen vahvimmiksi trendeiksi Järvenpää näkee kestävän ympäristörakentamisen ja äärisääilmiöitä kestävät ratkaisut hulevesien viivyttämisessä. Myös kansi- ja kattorakentaminen lisääntyy.

– Yhteiskunnan digitalisoituminen näkyy yhä vahvemmin myös rakentamisessa ja infrastruktuurin kunnossapidossa. Tietotekniikan osaamisvaatimukset kasvavat. Näen myös entistä tiiviimmän verkostoitumisen alan keskeiseksi menestystekijäksi, Järvenpää sanoo.

Teksti: Markku Pulkkinen
Kuvat: Susa Junnola

Julkaistu Vehreä-lehdessä 2/2021

Etsi