Hyppää sisältöön

Viheralan tulevaisuus näyttää valoisalta – Haastattelussa Miisa Uski

Koronalla myönteisiä vaikutuksia viheralaan

Kaksi vuotta Viher- ja ympäristörakentajat ry:n toiminnanjohtajana työskennellyt Miisa Uski iloitsee kotipuutarhurit vallanneesta pihanlaittoinnostuksesta.

– Monien puutarha-alan yritysten liikevaihto kaksin- tai kolminkertaistui. Ihmisten puutarhainnostus toi lisää töitä myös kotipihojen suunnittelijoille ja rakentajille. Uskon, että viherrakentamisen trendi pysyy ja vahvistuu. Kysyntä kasvanee myös isommissa viherrakennuskohteissa, sillä luonnonmukaisuustavoitteet läpäisevät koko yhteiskunnan, Uski uskoo.

– Kestävän kehityksen tavoitteet on otettava alallamme vakavasti, kuten on otettukin. Olemme edenneet asiassa vauhdikkaasti muun muassa Kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin (KESY) ansiosta. Kestävän kehityksen tavoitteet täyttävä toimintamalli ei ole kalliimpi, vaan pitkällä tähtäimellä jopa edullisempi, kuin perinteinen viherrakentamisen malli.

Uski näkee vahvoiksi trendeiksi myös viherkatot ja uudenlaisen hulevesien hallinnan.

– Ilmastonmuutos lisää sateita ja siksi tarvitsemme uusia malleja hulevesien hallintaan. Nyt näkyvänä trendinä on hulevesiä keräävät painanteet, joissa on vaihtelevaa vesimäärää sietäviä kasveja.

Viheralueiden käyttäjät muuttuvat väestörakenteen muutoksen mukana.

– Suuret ikäluokat käyttävät aktiivisesti lähiviheralueita. Suunnittelussa onkin huomioitava aikaisempaa paremmin ikääntyvä käyttäjäkunta, Uski sanoo.

Jotta asiakkaille voidaan tarjota kustannustehokkaasti heidän haluamiaan palveluja, pitää koko rakennusketjun yhteistyötä Uskin mukaan lisätä. Viher- ja ympäristörakentajat ry vie asiaa eteenpäin järjestämällä kaikille avoimia koulutuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia.

– Rakennuttamisen kokonaisprosessin hallinnassa on selvästi parantamista suunnittelijoiden, tilaajien ja rakentajien kesken. Esimerkiksi kilpailuttamisosaaminen vaatii kehittämistä, Uski näkee.

Alan haasteeksi hän näkee ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden etenkin kysynnän kasvutilanteessa. Työvoimasta on hänen mukaansa huutava pula.

Teksti: Markku Pulkkinen
Kuvat: Susa Junnola

Julkaistu Vehreä-lehdessä 2/2021

Etsi