Hyppää sisältöön

Kasvualustat ovat tulevaisuuden kaupunkien elinvoima

Kasvualustan valinta on erityisen tärkeää, kun suunnitellaan vihreämpiä ja kestävämpiä kaupunkeja. Mutta riittääkö vihreään kasvuun mullat ja lannoitteet? Vai voimmeko tehdä enemmän kestävän kehityksen kaltaisia ratkaisuja tulevaisuuden kaupunkien eteen?

Tätä kysymystä pohdimme, kun kehitimme kestävän kehityksen konseptimme, Green City -konseptin. Me kaikki olemme samojen, maailmanlaajuisten ilmastohaasteiden edessä, ja siksi meidän on tehtävä se, minkä voimme.

Monilla kaupungeilla on selkeät tavoitteet päästöjen vähentämiseksi, ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. Visiomme on tukea kaupunkien ja kuntien tavoitteita kestävämpään kehitykseen ja kaupunkiympäristön viherryttämiseen. Keskittymällä neljään tärkeään teemaan voimme vähentää päästöjä, lisätä materiaalien kierrätystä, tukea luonnon monimuotoisuutta ja edistää viherrakentamisen kiertotaloutta.

Tutustu Green City -teemoihin
Miten kaupunkiympäristöjen viheralueet vastaavat ilmastonmuutoksen haasteisiin?

Me viherrakentamisen parissa työskentelevät tiedämme, miten tärkeää viherrakentaminen on kaupungeillemme ilmastohaasteiden torjunnassa. Viheralueet sitovat hiilidioksidia, alentavat kaupunkien lämpötiloja, parantavat ilmanlaatua ja hallitsevat hulevesiä. Ne myös edistävät luonnon monimuotoisuutta ja parantavat sekä fyysistä että henkistä terveyttä. Lisäksi ne luovat kohtaamispaikkoja, jotka vahvistavat sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Lyhyesti sanottuna viheralueet tekevät kaupungeistamme kestävämpiä ja auttavat sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

 

Miten kasvualustojen valmistaja voi edistää ilmastohaasteiden ratkaisemista?

Oikean maaperän valinta on ratkaisevan tärkeää kaupunkien kestävän viherrakentamisen kannalta. Osaamme luoda kasvualustoja, jotka paitsi edistävät kasvua, mutta ovat ennenkaikkea myös hyväksi koko ilmastolle. Kun käytämme olemassa olevia materiaaleja ja resursseja tehokkaasti, vältämme turhia päästöjä ja edistämme materiaalien kierrätystä.

Oikean mullan ja kasvualustan löytäminen voi olla haastavaa, sillä olosuhteet ja tarpeet ovat erilaisia. Me autamme valitsemaan toiminnalliset kasvualustat, jotka sitovat hiilidioksidia, hallitsevat hulevesiä tai perustuvat kokonaan kierrätysmateriaaleihin.

Tutustu Green City Kasvualustoihin

 

Olemme enemmän kuin kasvualustan valmistaja

Yhdessä kuntien kanssa pyrimme määrittelemään kestävimmät tavat luoda viheralueita. Tarjoamalla innovatiivisia kasvualustoja, edistämällä uudelleenkäyttöä ja lisäämällä luonnon monimuotoisuutta autamme kaupunkeja saavuttamaan kestävyystavoitteensa ja vaikuttamaan aidosti ilmastonmuutokseen.

 

Yhdessä me kaikki voimme vaikuttaa. Toimitaan nyt vihreämmän tulevaisuuden puolesta!

 

Etsi