Hyppää sisältöön

Suljettu kierto kaupungeissa: 10 kysymystä ja vastausta

Ilmastohaasteet ja globaalit aloitteet ajavat kaupunkeja kohti kestävämpiä ja vihreämpiä. Materiaalien kierrätys, uudelleenkäyttö ja lokalisointi osana kaupunkien viherrakentamista kuuluvat kuntien kaupunkisuunnitelmiin, mutta ne kulkevat usein kukin omia polkujaan yhdistetyn kokonaisuuden sijaan. Viherrakentamisen materiaalit eivät kierrä kaupunkiekosysteemin sisällä. 

1. Mitä orgaanisten materiaalien kierto tarkoittaa kaupunkiekosysteemissä? 

Orgaanisten materiaalien kierto tarkoittaa prosessia, jossa biologiset jätteet, kuten ruoan tähteet ja puutarhajätteet, kerätään, käsitellään ja muutetaan uudelleen käyttökelpoisiksi tuotteiksi, kuten kompostiksi. Tämä kierto vähentää jätteen määrää kaatopaikoilla ja hyödyntää arvokkaita resursseja uudelleen. 

2. Mitä hyötyjä orgaanisten materiaalien kierrätys tuo kaupunkiekosysteemille? 

Orgaanisten materiaalien kierrätys vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja parantaa maaperän laatua kompostin avulla. 

3. Miksi viherrakentamiseen tarkoitetut, uudelleenkäytettävät materiaalit pitää analysoida ennen jatkokäyttöä? 

Kierrätettyjen materiaalien laatu ja ominaisuudet tyypillisesti vaihtelevat, ja tämä vaikuttaa niiden käyttökelpoisuuteen uusissa viherrakennusprojekteissa. Laadunvarmistuksen puute voi estää materiaalien kierrätyksen tai johtaa huonolaatuiseen lopputulokseen. 

4. Entä jos kaupungilla ei ole tilaa eikä resursseja viherrakentamisen materiaalien kierrätykseen, mutta kierrätys on kirjattu hankkeen tavoitteisiin? 

Useimmilla kunnilla ja kaupungilla ei ole riittävästi infrastruktuuria tai käsittelykapasiteettia viherrakentamisen materiaalien kierrättämiseen. Tämä voi johtaa siihen, että materiaalit päätyvät kaatopaikalle tai poltettavaksi. Siksi Kekkilä toimii kuntien ja kaupunkien kumppanina ja tarjoaa valmiita ratkaisuja kierrätykseen ja kasvualustojen valmistukseen. 

5. Miksi kaupungin tai kunnan kannattaa tehdä yhteistyötä kiertotalouden ammattilaisten kanssa? 

Maamassojen kierrätys ja käsittely on lailla säädeltyä toimintaa. Kun tarpeettomat materiaalit halutaan kierrätykseen, ne tulee analysoida ja arvioida kierrätykseen soveltuviksi ja sen jälkeen räätälöidä käyttökohteen mukaiseksi. Kekkilä tarjoaa kokonaisvaltaista tukea orgaanisten materiaalien kiertoon kuntien ja kaupunkien sisällä. Tilaajan ei tarvitse tehdä omavalvontasuunnitelmaa tai valvoa laatua, vaan me teemme sen tilaajan puolesta. Kierrätämme materiaalit takaisin viherrakentamisen projektiin ja tarjoamme vähäpäästöisen kasvualustan valmistuksen myös työmaan lähellä.  

6. Miksi paikalla tehtävä kasvualusta on kestävä valinta?

Viherrakentamisen materiaalit, kuten multa, kasvit ja kivet, voivat olla raskaita ja hankalia kuljettaa. Tämä tekee niiden keräämisestä ja kuljettamisesta kierrätyspisteisiin työlästä ja kallista. Paikalla tehtävän kasvualustan etuna on kasvualustaraaka-aineiden kierrätyksen optimointi ja turhien kuljetusten minimointi. 

7. Miten kotitaloudet voivat osallistua orgaanisten materiaalien kierrätykseen?

Kotitaloudet voivat osallistua lajittelemalla biojätteensä erillisiin astioihin, käyttämällä paikallisia biojätekeräyspalveluita, kompostoimalla puutarhajätettä omassa kompostorissa, ja hyödyntämällä yhteisökompostointiohjelmia.

8. Miten kompostointi parantaa kaupunkien maaperän laatua?

Komposti lisää maaperään orgaanista ainesta, parantaa sen rakennetta, lisää vedenpidätyskykyä ja tarjoaa tärkeitä ravinteita kasveille, mikä parantaa kaupungin viherympäristöjen terveyttä. Kompostilla saadaan kasvualustaan myös vilkas ja runsas mikrobisto, joka on olennainen osa toimivaa maaperän ekosysteemiä niin luonnossa kuin rakennetussa ympäristössä.

9. Millaisia tulevaisuuden kehityssuuntia on odotettavissa orgaanisten materiaalien kierrätyksessä kaupungeissa?

Tulevaisuuden kehityssuuntia ovat mm. älykkäät jätteidenkeräysjärjestelmät, kierrätyskeskusten ja kompostointilaitosten automaatio, bioteknologian edistysaskeleet orgaanisen jätteen käsittelyssä, sekä integroitu kiertotalous, jossa orgaaninen jäte nähdään arvokkaana resurssina eikä jätteenä.

10. Miksi kestävä kaupunkivihreä on tärkeää?

Luonnon monimuotoisuus säilyy ja kehittyy, hulevedet ja rankkasateet saadaan hallintaan toiminnallisilla kasvualustoilla, vihreä elinympäristö parantaa ilmanlaatua ja hyvinvointia, kasvillisuus ja maaperä sitoo hiilidioksidia. Lisäksi resurssiviisas kunta tai kierrättää kierrättää orgaaniset jätteet ja sivuvirrat ja vähentää siten neitseellisten materiaalien käyttöä.  

 

 

Etsi

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme on kiinni kesällä 15.-28.7. Tänä aikana tehtaalta ei lähde pakattujen tuotteiden ja verkkokauppatoimituksia. Viimeiset tilaukset ennen lomia voi tehdä 8.7. asti ja tällöin toimitukset ehtivät ennen kesätaukoa.