Hyppää sisältöön

Mistä on hyvä multa tehty?

Hyvässä mullassa on monia ominaisuuksia, jotka saadaan siihen käyttämällä oikeita, laadukkaita raaka-aineita oikeissa suhteissa. Raaka-aineita ja niiden sekoitussuhteita muuttamalla voidaan muuttaa mullan eri ominaisuuksia eri käyttötarkoituksiin sopiviksi.

Laadukkaat raaka-aineet

Mullan pääraaka-aineet ovat orgaaniset eli eloperäiset materiaalit sekä epäorgaaniset eli kivennäisainekset. Eloperäisiä ovat esimerkiksi turpeet ja kompostit ja kivennäisaineksia hiekat, hiedat ja savi. Näiden lisäksi mullan ominaisuuksia parannetaan lisäämällä kalkkia, erilaisia lannoitteita sekä muita mahdollisia ainesosia.

Turve on loistava kasvualustojen raaka-aine. Erilaisia kasvuturvelaatuja käyttämällä saadaan mullalle halutut ominaisuudet. Vaaleat turpeet ovat nuoria, vähän maatuneita ja niistä pystyy näkemään selvästi rahkasammalien jäänteitä. Vaaleilla turpeilla saadaan multaan hyvää vedenpidätyskykyä ja hienorakennetta. Turpeen iän ja maatumisasteen kasvaessa turpeen väri muuttuu tummemmaksi ja rakenne hienommaksi, ja mm. humusyhdisteiden osuus kasvaa. Tummia turpeita käytetään erityisesti kestävää orgaanista osaa vaativissa multalaaduissa.

Komposti on hapellisissa olosuhteissa hajonnutta eloperäistä materiaalia. Laadukas komposti tekee mullasta elävän tuomalla siihen monipuolisen ja hyödyllisen mikrobiston, mutta myös ravinteita ja orgaanista ainesta.

 

Kekkilä puutarhamulta Millaista on hyvä multa

 

Erilaiset luonnon kivennäisainekset antavat mullalle tarvittavaa rakennetta, hyvän vedenläpäisykyvyn ja tarpeellista painoa. Hienommat ainekset, erityisesti savi, toimivat myös kemiallisina vaihtopintoina estäen vesiliukoisia ravinteita huuhtoutumasta pois juurten ulottuvilta.

Lannoitteilla saadaan multaan oikeat pitoisuudet oikeita pää- sivu- ja hivenravinteita. Vesiliukoisia mineraalilannoitteita käyttämällä saadaan mullan ravinnepitoisuudet tarkasti juuri halutuille tasoille. Pitkäaikaista lannoitusvaikutusta voidaan multaan saada käyttämällä erityisiä hidasliukoisia lannoitteita, rapautuvia luonnon mineraaleja tai orgaanisia lannoitteita, joiden ravinteet vapautuvat kasvien käytettäviksi pikku hiljaa mullassa olevien mikrobien toiminnan ansiosta.

Kalkin lisäämisellä multaan on useita hyviä seurauksia. Kalkki säätää muuten tyypillisesti kasveille hiukan liian happamien raaka-aineiden pH-arvoa paremmalle alueelle. Korkeampi pH vaikuttaa suotuisasti myös useimpien ravinteiden käyttökelpoisuuteen. Oikein valittu kalkki tuo multaan myös välttämättömiä kasvinravinteita kalsiumia ja magnesiumia.

Humusyhdisteitä syntyy maahan pitkän ajan kuluessa hiilen muuttuessa aina vain pysyvämmiksi yhdisteiksi. Humusyhdisteet toimivat monella tavalla kasvin hyväksi, mutta erityisesti ne vahvistavat kasvin juurten kasvua, mikä näkyy suorana koko kasvin hyvinvoinnin paranemisena. Puutarhurin ei tarvitse odottaa tuhansia vuosia humusyhdisteiden luonnollista syntymistä, koska multaan niitä voidaan lisätä suoraan valmiina.

 

Kekkilä parkanon multa-asema

Etsi