Hyppää sisältöön

Pidetään huolta tulevasta

Käytämme uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita, valmistamme tuotteita lähellä mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Hyvä kasvualusta - elävä maa - tukee kasvua ja luonnon monimuotoisuutta.

Uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita

Kehitämme jatkuvasti menetelmiä lisätä nopeasti uusiutuvien ja kierrätysmateriaalien käyttöä raaka-aineena.

Kierrätysmateriaalien käytössä on erityisen tärkeää jatkuva ja tarkka laadunvalvonta, jotta tuotteet ovat turvallisia ja toimivat kuten niiden on tarkoitus toimia.

1.

Tärkein kierrätysraaka-aine on komposti, kierrätetty, luonnon raaka-aine, jota käytetään yhä useammassa multatuotteessa. Yksi esimerkki on ViherkompostiTM, kasviperäinen maanparannuskomposti, joka valmistetaan Kekkilän kompostointilaitoksella pihoista haravoiduista lehdistä ja muista vastaavista kasvinosista huolellisesti lämpökompostoimalla. Viherkompostia™, käytetään Kekkilän Puutarhamullan ja Viherkompostimullan valmistuksessa. Viherkompostimulta on ensimmäinen täysin kasviperäisestä kompostista valmistettu kasvualusta Suomessa.

2.

Komposti on muutakin kuin kierrätysraaka-aine, sillä kuten turpeella, sillä on monta tärkeää kasvien kasvua edistävää ominaisuutta. Kompostoitumisen avulla kasviperäinen aines muuttuu humukseksi, joka sisältää runsaasti kasvulle hyödyllisiä maaperän mikrobeita. Maaperän mikrobit vapauttavat ravinteita kasvien käyttöön, parantavat maan mururakennetta ja ylläpitävät sen terveyttä tuottamalla tauteja ehkäiseviä aineita ja hajottamalla haitta-aineita. Mitä aktiivisempi mikrobisto, sitä viljavampi ja terveempi on maa.

3.

Yhä suurempi osa Kekkilän lannoitteista valmistetaan kierrätysraaka-aineista, kuten esimerkiksi kaakaonkuorijauhosta, maissin, perunan, vehnän ja soijan prosessoinnin sekä oluen valmistuksen sivutuotteista, höyhenjauhosta. Näin kallisarvoiset ravinteet saadaan uudelleen hyötykäyttöön ja jätemääräkin vähenee.

Kekkilän kierrätyspalvelu

Oma kierrätyspalvelu mahdollistaa kierrättämisen ja raaka-aineiden uudelleen käytön. Kekkilän kierrätyspalvelu tarjoaa orgaanisten ja epäorgaanisten jätteiden sekä maa-ainesten käsittelypalvelua koko Suomen alueella.

Bioaines jalostetaan uudeksi kasvuksi hyödyntämällä niitä kasvualustojen valmistuksessa.

Tutustu tarkemmin kierrätyspalveluihimme täältä.

1.

Kierrätämme tuottamiamme kasvualustoja sekä kasvihuoneviljelijöiden kasvustojätteitä kompostoimalla ne uuden mullan raaka-aineeksi tai maanparannusaineeksi.

2.

Kierrätyspalvelumme jalostaa esimerkiksi metsäteollisuuden sivutuotteista ja kaupan biojätteistä, kasvi- ja kasvualustajätteistä sekä muista prosessiteollisuuden orgaanisista jätteistä ja sivutuotevirroista laadukkaita komposteja kasvualustojen raaka-aineiksi.

3.

Käsittelemme ja jatko­jalostamme erilaisia kierrätyshiekkoja ja -moreeneja sekä turvemassoja hyötykäyttöön.

4.

Jatkojalostamme lisäksi kunnallisia jätevesi­lietteitä sekä erillis­kerättyjä biojätteitä hyötykäyttöön maatalouden ja viherrakentamisen tarpeisiin.

Kaikki pakkauksemme ovat 100% kierrätettäviä

Multa- ja lannoitepakkaukset käyvät muovinkierrätykseen sellaisenaan. Kekkilän multapakkauksissa siirrytään uuteen, entistäkin paremmin kierrätettävään muovikalvoon. Aiemmin musta sisäpuoli vaihtuu vaaleanharmaaksi, jotta pakkaus on varmasti hyödynnettävissä kierrätyslaitoksella. Kuivat ja tarvittaessa kylmällä vedellä huuhtaistut pakkaukset voi lajitella muovijakeeseen. Jos muovinkeräystä ei ole, ne lajitellaan energiajakeeseen, jolloin niistä poltetaan lämpöä.

Tavoitteemme on vähentää radikaalisti neitseellisen pakkausmuovin käyttöä

Viime vuosina olemme vähentäneet muovin käyttöä yli 20% pakkausten optimoinnin ja ohentamisen myötä sekä siirtyneet käyttämään pakkauksissamme yhä enenevissä määrin kierrätysmuovia:

  • Lannoitepakit valmistetaan 100%:sti kuluttajilta kerätystä, kierrätetystä muovista.
  • Multasäkit valmistetaan Suomessa ja ne sisältävät tällä hetkellä vähintään 30 % kierrätysmuovia. Kestävä+-tuotesarjan multasäkit ovat jopa yli 90% kierrätettyä muovia.
  • Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä 80 % käyttämästämme muovista on kierrätettyä muovia.

Ympäristöystävällisesti lähellä sinua

Rakennetaan yhdessä kestävää ympäristöä

Kekkilän Viherrakentamisen kasvualustat mahdollistavat monipuolisen viherympäristöjen rakentamisen ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukemisen pinnan alla ja maan päällä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteita, jotka toimivat vaihtelevissa olosuhteissa, tarjoten parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet kullekin kasville ja kohteelle.

  • Olemme sitoutuneet tuottamaan tuotteita Kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin KESY:n periaatteiden mukaan. Haluamme edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä.
  • Tuotteidemme raaka-aineista noin 40 % kierrätysraaka-aineita. Käytämme esimerkiksi kompostia: kompostointi auttaa kierrättämään jätteitä ja parantaa maata vilkastuttamalla maan pieneliötoimintaa, tehden siitä paremman kasvualustan erilaisille kasveille.
  • Hyvällä suunnittelulla ja oikeilla valinnoilla varmistetaan resurssien tehokas käyttö ja kestävät ratkaisut: autamme aina asiakkaitamme kohteeseen sopivan kasvualustan valinnassa ja neuvomme viheralueiden ylläpidossa. Oikeilla valinnoilla varmistetaan kasvualustan sopivuus ja vältetään turhat muutostyöt. Kannustamme viheralueiden hoitoon, jolloin rakennetut alueet ovat mahdollisimman pitkäikäisiä.
  • Työstämme tuotteiden elinkaarianalyysejä asiakkaiden päätösten tueksi, jolloin tuotteita on helppo vertailla vastuullisuusnäkökulmasta
  • Laajan multa-asemaverkoston avulla pystytään kuljetusmatkat pitämään mahdollisimman lyhyinä. Tarjoamme myös konsultaatioapua paikallatehtävien kasvualustojen valmistamiseen, jolloin kohteessa olevia materiaaleja voidaan hyödyntää muiden kasvualustamateriaalien ohella.

Etsi