Hyppää sisältöön

Pidetään huolta maasta

Käytämme luonnollisia, vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ja valmistamme tuotteita, jotka parantavat maan hyvinvointia. Suosimme ensisijaisesti kotimaisia, lähellä tuotettuja raaka-aineta. 

Maata varjelevat tuotteemme

Raaka-aineemme

Miksi käytämme kasvuturvetta?

Turve on turvallinen raaka-aine mullassa:

  • Turve on kasvatusominaisuuksiltaan ylivoimainen ja lähes käyttövalmis raaka-aine joka ei tarvitse raskaita prosessointeja.
  • Se on rikkaruohoton sekä vapaa kasvi- ja eläinperäisistä taudeista.
  • Turpeen matala pH-arvo ja ravinnetaso tekevät siitä helpon sopeuttaa eri kasvien tarpeisiin.
  • Se mahdollistaa eri kiertotalousmateriaalien, kuten kompostien ja puukuidun, turvallisen käytön.
  • Turve tasapainottaa kasvualustan vesitaloutta ja parantaa rakenteen ilmavuutta.

Kasvuturpeen viisas käyttö mahdollistaa kiertotalousraaka-aineiden hyödyntämisen turvallisesti ja takaa kasvien hyvän kasvun.

Käytämme vain vastuullisesti tuotettua kasvuturvetta

Kaikki Kekkilän käyttämä turve tulee omilta soiltamme, joissa on ympäristölupa sekä ympäristösertifikaatti ISO 14001. Turvetuotantoon valitaan luontoarvonsa jo menettäneitä soita, eli sellaisia soita, jotka ovat esim. metsitystä varten kokonaan tai osittain ojitettuja. Kaikki käyttämämme turve tulee jo pitkään käytössä olleilta turvetyömailta, joiden käyttö on mahdollista kymmeniä vuosia eteenpäin. Tuotannon jälkeen ne palautetaan kosteikoiksi tai muiksi, ympäristöarvoiltaan arvokkaiksi kohteiksi. Omat turvesuot ovat myös lähellä mullan valmistusta, ja siten kuljetuskustannuksia voidaan vähentää.

RPP-vastuullisuussertifikaatti

RPP (Responsible produced peat) on kasvuturvetuotannon eurooppalainen vastuullisuussertifikaatti. Suomessa ympäristövastuullisuus on jo oleellinen osa turvetuotantoa, johon RPP tuo muutamia lisäkriteereitä. Hiilipäästöjen suokohtainen laskenta ja kattavat jälkihoitosuunnitelmat jo tuotantoaikana ovat RPP:n edellyttämiä osa-alueita, joita ympäristölainsäädäntö ei ole tähän mennessä edellyttänyt.

Maan ja kasvien hyvinvoinnin parhaaksi

Hyvässä mullassa on paljon ominaisuuksia, jotka saadaan siihen käyttämällä oikeita, laadukkaita raaka-aineita oikeissa suhteissa. Raaka-aineita ja niiden sekoitussuhteita muuttamalla voidaan muuttaa mullan eri ominaisuuksia eri käyttötarkoituksiin sopiviksi.

1.

Monissa kasvualustoissamme on mukana viherkompostia tai muita orgaanisia lannoitteita, joiden raaka-aineina on erilaisia ruuantuotannon sivuvirroista saatuja aineita. Ne vilkastuttavat maan pieneliötoimintaa ja siten parantavat maata, tehden siitä paremman kasvualustan erilaisille kasveille.

2.

Multa on elävää, ja se sisältää runsaasti pieneliöitä, eli mikrobeita, joita löytyy kaikkialta luonnosta. Nämä maaperän mikrobit vapauttavat ravinteita kasvien käyttöön, parantavat maan mururakennetta ja ylläpitävät sen terveyttä tuottamalla tauteja ehkäiseviä aineita ja hajottamalla haitta-aineita. Mitä aktiivisempi mikrobisto, sitä viljavampi ja terveempi on maa.

3.

Elävä, vilkasta pieneliötoimintaa tukeva multa auttaa kasvia voimaan paremmin. Hyvinvoivat kasvit sietävät paremmin esimerkiksi kuivia jaksoja, tuhohyönteisiä ja muita stressiä aiheuttavia tekijöitä. Multa on kasvin koti ja lannoite on sen ruokaa – siksi niiden valinnalla on iso merkitys kasvien hyvälle kasvulle.

Etsi