Hyppää sisältöön

Hulevedet hallintaan kasveilla ja kasvualustoilla

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat kasvavat sadevesimäärät tuovat haasteita hulevesien hallintaan. Tulvahuippuja voidaan tasata luonnollisin keinoin kasvualustojen ja kasvien avulla.

Hulevesien hallintaa monenlaisissa kohteissa

Kekkilä on kehittänyt hulevesien hallintaan läpäiseviä ja viivyttäviä kasvualustoja, joita on käytetty jo monissa kohteissa. Viivyttävä kasvualusta sopii hulevesiuomiin ja kosteikkoihin ja läpäisevä kasvualusta esimerkiksi teiden viherkaistoille.

Viivyttävä kasvualusta hidastaa sade- ja sulamisvesien valuntaa vesistöön tai hulevesiviemäreihin samalla epäpuhtauksia suodattaen. Kivennäispitoinen kasvualusta sopii esimerkiksi kasvipeitteisiin biopidätysaltaisiin, hulevesiuomiin, tulvaniityille ja kosteikkojen reuna-alueille. Kasvualustan ravinteisuutta voidaan tarvittaessa säätää kohteen kasvien mukaan, laatuasiantuntija Hannes Rummukainen kertoo.

– Teiden välisillä viherkaistoilla käytetään puolestaan nopeasti vettä läpäiseviä kasvualustoja. Ne ovat karkeampirakenteisia ja kerroksittain rakennettuja. Läpäisevä kasvualusta ottaa hulevedet nopeasti vastaan ja tasaa virtaamahuippuja viemäriverkostossa. Samalla kasvit saavat tarvitsemansa veden käyttöön.

Katso videolta, miten Läpäisevä kasvualusta toimii:

Läpäisevä kasvualustaratkaisu rakentuu eri karkeusasteisista sepeleistä. Päällimmäiseen, hienompaa sepeliä sisältävään 40–60 sentin istutuskerrokseen on sekoitettu ravinteita ja kosteutta pidättävää hienoainesta, esimerkiksi kompostia. Hienon aineksen joukkoon voidaan asiakkaan toiveesta lisätä myös biohiiltä. Väliin tulee siirtymäkerros, joka estää hienomman materiaalin sekoittumisen pohjakerrokseksi tulevaan karkeampaan sepeliin. Kasvien juuret saavat happea ja kasvavat nopeasti syvälle, koska kasvualustan huokostilavuus on suuri. Läpäisevälle kasvualustalle voidaan istuttaa puita, pensaita ja perennoja tai kylvää  nurmipinta.

Dynaamisia istutuksia tai kasvupaikan oloihin perustuvia luontopohjaisia kasvituksia suunnitellaan ja toteutetaan entistä enemmän. Viherympäristöliitto on julkaissut aiheesta oppaan. Monipuolinen kasvillisuus ja toimiva kasvualusta suodattavat epäpuhtauksia hulevesistä sekä lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja esteettisyyttä. Hulevesialueet tarjoavat myös elinympäristöjä pienvesien ja kosteikkojen eliöstölle.

Testattuja hulevesikasveja saatavana

Hulevesien käsittelyalueille sopivien kasvien pitää kestää seisovaa vettä ja ajoittaista kuivuutta. Puutarha Tahvoset Oy on kehittänyt tuoteperheen hulevesialueille sopivista kasveista. Tuotekehityksen pohjana on ollut Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön soveltava tutkimustyö ja taimiston oman koealueen monivuotinen seuranta. HULE-Taimi®-tuoteperheeseen kuuluu sekä kosteutta että kuivuutta kestäviä, monivuotisia kasvilajeja. Joukossa on perennoja ja puuvartisia kasveja.

–Tuoteperheeseen kuuluu tällä hetkellä noin 20 kasvilajia. Hyvin sekä märkyyttä että kuivuutta sietäviä kasvilajeja ovat esimerkiksi lännenheisiangervo, keltakurjenmiekka, siperiankurjenmiekka, punaluppio ja mesiangervo. Kasvilajit valitaan kuitenkin aina kohteen mukaan projektikohtaisesti, toimitusjohtaja Tomi Tahvonen sanoo.

Taimien kasvualusta poikkeaa normaalista merkittävästi ja on saman kaltainen kuin hulevesiprojekteissa käytettävä kivennäispitoinen kasvualusta.

– HULE-Taimien kasvatuksessa taimitarhalla on keskeistä kasvualusta ja kasvatusruukku. Meillä molemmat on suunniteltu erityisesti hulevesikasveille sopiviksi. Taimien kasvualusta poikkeaa normaalista merkittävästi ja on saman kaltainen kuin hulevesiprojekteissa käytettävä kivennäispitoinen kasvualusta. Tämä helpottaa taimien sopeutumista erikoiskasvualustaan istutuksen jälkeen.

– Kasvatusruukun erikoisrakenne varmistaa täydellisen juuriston muodostumisen koko juuripaakun alueelle ja helpottaa taimien kasvuunlähtöä istutuspaikalla. Taimet voimme toimittaa työmaille ruukuista valmiiksi irrotettuna, mikä nopeuttaa istutustyötä, Tahvonen kertoo.

HULE-Taimet tuotetaan Puutarha Tahvosilla aina tilauksesta, joten taimisto ei pidä suurta varastoa valmiina.

Kekkilä viherrakentaminen Tomi Tahvonen hule-taimi

Julkaistu Vehreässä 2/2020. Teksti: Markku Pulkkinen. Kuvat: Kekkilä ja Puutarha Tahvoset.

Etsi