Hyppää sisältöön
Kasvualustat

Läpäisevä kasvualusta PLUS

Kekkilä Viherrakentaminen Läpäisevä kasvualusta

Läpäisevä kasvualusta PLUS on vettä hyvin läpäisevä ja tiivistymätön kasvualustarakenne hulevesien hallintaan. Tuote koostuu kalkitun, kompostilannoitetun orgaanisen hienoaineksen seoksesta ja eri karkeusasteen sepeleistä. Kasvualusta ei tiivisty liikaa kiviaineksen ansiosta, joten kasvien juuristoalue säilyttää huokostilavuutensa ja kasvit voivat hyvin.

Kasvualustarakenne suodattaa ja puhdistaa hulevesiä

Kasvualusta säilyttää rakenteensa, eikä tiivisty liikaa

Saatavana biohiililisällä tehostamaan ravinteiden ja raskasmetallien sitomista

Johtokyky

20 - 30 - 50 mS/m

pH

5 - 6,5 - 7,5

Orgaaninen aines

50 -100 paino-%

Tilavuuspaino

400 - 500 < kg/m3

Kekkilä Viherrakentaminen Läpäisevä kasvualusta

Läpäisevän kasvualustarakenteen osat:

Läpäisevä kasvualusta PLUS, Istutuskerros 2-6 tai 4-8*

Istutuskerros on suunniteltu kasvualustan päällimmäiseksi kerrokseksi, erityisesti perennojen ja pensaiden istutukseen ja nurmipeitteen tai niittyjen kylvöön hulevesialueilla.

Istutuskerroksessa on sepelin lisäksi ravinteikasta kompostilannoitettua orgaanista hienoainesta, joka pidättää sekä suodattaa vettä ja tuo kasvualustaan pitkäkestoisen lannoitusvaikutuksen ja hyödyllistä pieneliötoimintaa. Valmistetaan myös biohiili-kompostiseoksella. Kiviaineksen raekoko on 2–6 mm tai 4-8 mm. Kerrospaksuus väh. 400 mm.

Läpäisevä kasvualusta PLUS, Siirtymäkerros

Siirtymäkerros on suunniteltu käytettäväksi erottelevana kerroksena istutus- ja pohjakerrosten väliin estämään hienoaineksen ja sepelin lajittumisen ja valumisen pohjakerrokseen. Läpäisevä siirtymäkerros muodostuu sepelistä, ja suodatusrakenteissa voidaan lisätä biohiiltä ja kompostia sisältävää hienoainesta. Kapillaarinen yhteys eri kerrosten välillä syntyy, kun ylemmän istutuskerroksen hienoainesta valuu kiviaineksen väleihin. Kerrospaksuus 50-150 mm.

Läpäisevä kasvualusta PLUS, Kantava pohjakerros 16-32 tai 32-90

Kantava pohjakerros on suunniteltu kasvualustan alimmaiseksi kerrokseksi hulevesien suodatukseen sekä suurten yksittäispensaiden ja puiden kasvualustaksi. Puut voidaan istuttaa suoraan Kantavaan kerroksrrm, jolloin niiden juuripaakun ympärille tulee istutukseen käytettävää kasvualustaa. Valmistetaan myös biohiili-kompostiseoksella. Tuotteen kivikoko on 6-32 mm tai 32-90 mm.

*)Kiviaineksen koko saattaa vaihdella jonkin verran paikallisen saatavuuden mukaan. Vaihtelu ei vaikuta kasvualustan ominaisuuksiin.

Perustamisvaiheessa tulee pitää huolta kasvien kastelusta, etenkin poutasäällä, jotta kasvit saavat kasvatettua juurensa syvälle kasvualustaan.

Läpäisevä kasvualusta PLUS punnitaan lastausvaiheessa ja toimitetaan irtotavarana siinä tiiviydessä, kuin se lastattaessa on. Läpäisevä kasvualusta tiivistyy perustamisvaiheessa noin 5 %.

Kasvualusta on käytettävä, taimet istutettava ja kasvusto perustettava mahdollisimman pian toimituksen jälkeen, sillä varastoinnin aikana ravinnearvot muuttuvat, multaan saattaa  levitä tuulen mukana rikkakasvien siemeniä ja tuote voi lajittua sateen huuhtoessa kasan pintaosista hienoainesta. Tarvittaessa  kasvualusta varastoidaan kuivassa ja varjoisassa paikassa pressun päälle kasattuna ja peiteltynä.

Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvinsiemeniä. Poista mahdolliset siemenestä leviävät  rikkakasvit istutusalueilta heti niiden ilmaannuttua. Nurmikolta rikkakasvit tulee poistaa ajamalla ruohonleikkurilla.

Etsi