Hyppää sisältöön
Kasvualustat

Läpäisevä kasvualusta PLUS

Kekkilä Läpäisevä kasvualusta PLUS -tuotekuva Siirtymäkerros -tuotekuva Kantava pohjakerros -tuotekuva Läpäisevä kasvualusta PLUS biohiililisällä puiden kasvualustana Kekkilä Viherrakentaminen Läpäisevä kasvualusta PLUS nurmikon kasvualustana Espoon Lukutorilla Kekkilä Viherrakentaminen

Kekkilä Läpäisevä kasvualusta PLUS on tiivistymätön ja vettä hyvin läpäisevä kasvualustarakenne hulevesien hallintaan. Tuote soveltuu puiden, pensaiden ja perennojen kasvualustaksi paikkoihin, joissa on tarvetta hulevesien imeyttämiselle. Hulevedet ohjataan Läpäisevällä kasvualustalla toteutettuihin istutusratkaisuihin istutusalueen ympäristöstä kallistuksin.Kasvualustaa voidaan käyttää myös nurmi- ja niittypeitteisille kaistoille ja painanteille, joihin ei kohdistu erityistä kulutusta.

Kerroksellinen rakenne suodattaa ja puhdistaa hulevesiä

Kasvualusta säilyttää rakenteensa, eikä tiivisty

Istutuskerrosta ja kantavaa pohjakerrosta voidaan käyttää myös yksinään

Johtokyky

20 - 30 - 50 mS/m

pH

5 - 6,5 - 7,5

Orgaaninen aines

50 -100 paino-%

Tilavuuspaino

400 - 500 < kg/m3

Kekkilä Läpäisevä kasvualusta PLUS -tuotekuva Siirtymäkerros -tuotekuva Kantava pohjakerros -tuotekuva Läpäisevä kasvualusta PLUS biohiililisällä puiden kasvualustana Kekkilä Viherrakentaminen Läpäisevä kasvualusta PLUS nurmikon kasvualustana Espoon Lukutorilla Kekkilä Viherrakentaminen

Kerroksellinen kasvualusta koostuu eri karkeusasteen sepelistä, johon on sekoitettu orgaanista, kompostilannoitettua, kosteutta ja ravinteita pidättävää hienoainesta. Kasvit saavat tarvitsemansa veden käyttöönsä orgaanisen aineksen ja veden kapillaarisen nousun ansiosta.

Läpäisevän kasvualustarakenteen osat:

Kasvualustarakenne muodostuu istutuskerroksesta, siirtymäkerroksesta ja kantavasta pohjakerroksesta.

Läpäisevä kasvualusta PLUS, Istutuskerros 2-6 tai 4-8*

Istutuskerros on suunniteltu kasvualustan päällimmäiseksi kerrokseksi, erityisesti perennojen ja pensaiden istutukseen ja nurmipeitteen tai niittyjen kylvöön hulevesialueilla.

Istutuskerroksessa on sepelin lisäksi ravinteikasta kompostilannoitettua orgaanista hienoainesta, joka pidättää sekä suodattaa vettä ja tuo kasvualustaan pitkäkestoisen lannoitusvaikutuksen ja hyödyllistä pieneliötoimintaa. Kiviaineksen raekoko on 2–6 mm tai 4-8 mm. Kerrospaksuus väh. 400 mm.

Läpäisevä kasvualusta PLUS, Siirtymäkerros

Siirtymäkerros muodostuu sepelistä ja estää pinta- ja pohjakerrosta sekoittumaan toisiinsa. Näin kerrosrakenne säilyy tiivistymättömänä ja huokoisena. Kapillaarinen yhteys eri kerrosten välillä syntyy, kun ylemmän istutuskerroksen hienoainesta valuu kiviaineksen väleihin. Kerrospaksuus 50-150 mm.

Läpäisevä kasvualusta PLUS, Kantava pohjakerros 16-32 tai 32-90

Kantava pohjakerros on suunniteltu kasvualustan alimmaiseksi kerrokseksi hulevesien suodatukseen sekä suurten yksittäispensaiden ja puiden kasvualustaksi. Puut voidaan istuttaa suoraan Kantavaan kerrokseen, jolloin niiden juuripaakun ympärille tulee istutukseen käytettävää kasvualustaa. Valmistetaan myös biohiili-kompostiseoksella. Tuotteen kivikoko on 16-32 mm tai 32-90 mm.

*)Kiviaineksen koko saattaa vaihdella jonkin verran paikallisen saatavuuden mukaan. Vaihtelu ei vaikuta kasvualustan ominaisuuksiin.

Käyttökohteet

Hulevesien suodattamiseen tarkoitetut istutusratkaisut, joissa kasvualustalta tarvitaan hyvää läpäisevyyttä ja suodatusominaisuuksia. Vesi suodattuu kasvillisuuden  ja kasvualustarakenteen läpi joko salaojiin ja siitä edelleen hulevesiviemäriin tai imeytetään pohjamaahan. Kasveille, jotka sietävät kuivien ja kosteiden jaksojen vaihtelua.

  • Biosuodatusaltaat, joissa kasvualustalta odotetaan hulevesiä puhdistavaa ja suodattavaa vaikutusta
  • Liikenne- ja katualueiden viherkaistat, istutusaltaat -ja alueet, joille sadevedet halutaan ohjata
  • Puistoalueet -ja aukiot, joilla on tarvetta hulevesien imeyttämiselle
  • Niitty- ja nurmipeitteiset hulevesialueet, esimerkiksi tulva-alueet

Istutuskerrosta ja kantavaa kerrosta voidaan käyttää myös yksinään kohteissa, joissa kasvillisuus on keskenään samankokoista.

Ohjeet

Perustamisvaiheessa tulee pitää huolta kasvien kastelusta, etenkin poutasäällä, jotta kasvit saavat kasvatettua juurensa syvälle kasvualustaan.

Yleistä

  • Tuote punnitaan lastausvaiheessa ja toimitetaan irtotavarana siinä tiiviydessä, kuin se lastattaessa on. Läpäisevä kasvualusta tiivistyy perustamisvaiheessa noin 5 %.
  • Kasvualusta on käytettävä, taimet istutettava ja kasvusto perustettava mahdollisimman pian toimituksen jälkeen, sillä varastoinnin aikana ravinnearvot muuttuvat, multaan saattaa  levitä tuulen mukana rikkakasvien siemeniä ja tuote voi lajittua sateen huuhtoessa kasan pintaosista hienoainesta. Tarvittaessa  kasvualusta varastoidaan kuivassa ja varjoisassa paikassa pressun päälle kasattuna ja peiteltynä.
  • Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvinsiemeniä. Poista mahdolliset siemenestä leviävät  rikkakasvit istutusalueilta heti niiden ilmaannuttua. Nurmikolta rikkakasvit tulee poistaa ajamalla ruohonleikkurilla.

Etsi