Hyppää sisältöön
Kasvualustat

Viivyttävä kasvualusta

Viivyttävä kasvualusta hulevesien hallintaan Kekkiläå

Viivyttävä kasvualusta on kivennäisainepitoinen, vettä suodattava ja maltillisesti läpäisevä kasvualusta. Se hidastaa sade- ja sulamisvesien valuntaa vesistöön tai hulevesiviemäreihin samalla epäpuhtauksia suodattaen. Kasvualustaa käytetään esimerkiksi biopidätysaltaissa, tulvaniityillä ja kosteikkojen reuna-alueilla. Se soveltuu kasveille, jotka sietävät vaihtelevia kosteusoloja: ajoittaista kuivuutta ja seisovaa vettä.

 

Hulevesien viivyttämiseen ja suodattamiseen

Kasveille, jotka kestävät vaihtelevia kosteusoloja

Ravinteisuutta voidaan säätää kohteen kasvillisuuden mukaan

Johtokyky

1 - 4 - 10 mS/m

pH

5 - 5,5 - 6

Orgaaninen aines

8 - 10 - 12 paino-%

Tilavuuspaino

760-950 < kg/m3

Viivyttävä kasvualusta hulevesien hallintaan Kekkiläå

Kivennäispitoinen kasvualusta. Ravinteisuutta voidaan säätää kohteen kasvillisuuden mukaan.

Se sopii kasveille, jotka kestävät ajoittaista kuivuutta ja seisovaa vettä.  Voidaan jättää istuttamatta luontaisen kasvipeitteen muodostumista odottamaan.

Käyttökohteet

  • Biopidätysaltaat, hulevesipainanteet
  • Tulvaniityt
  • Kosteikkojen reuna-alueet

Tulvaniittyjen kasveja

Jos kasvupaikalla esiintyy usein tulvia tai ne ovat pitkäkestoisia, tulvaniityllä viihtyvät kostean niityn kasvit. Mikäli tulvat ovat lyhytkestoisia, niityllä viihtyvät tuoreen niityn kasvit. Sopiva monivuotinen siemenseos tulvaniitylle, joissa tulvia esiintyy usein, on esimerkiksi Rantaniitty.  Katso tulva- ja kosteille niityille sopivat valmiit siemenseokset Suomen Niittysiemenen sivuilta.

Isolaukku
Keltaängelmä
Kullero
Kurjenjalka
Käenkukka
Lehtoängelmä
Luhtalemmikki
Mesiangervo
Ranta-alpi
Rantakukka
Rantaminttu
Rantatädyke
Rantayrtti
Ratamosarpio
Rohtovirmajuuri
Suoputki

Suojaheinät
Jänönsara
Korpikaisla
Luhtasara
Pullosara
Rantavehnä
Ruokohelpi
Siniheinä
Tupasvilla
Tähtisara
Vihvilä
Viiltosara

Etsi