Hyppää sisältöön

Kate tukee maaperän hyvinvointia

Katteiden käyttäminen on erinomainen tapa pitää huolta maaperän hyvinvoinnista.

Kate tukee maaperän hyvinvointia

Kattaminen on maanparannusta, jossa orgaanista tai epäorgaanista materiaalia lisätään istutusalueiden pintaan. Paitsi että kattamisella on valtava määrä maaperää hyödyttäviä tekijöitä, sillä on myös visuaaliset vaikutuksensa. Katteina voi käyttää erityyppisiä orgaanisia materiaaleja, kuten kuorta, haketta, ruohoa, kompostia tai epäorgaanisia aineita, kuten kiviä tai soraa.

Mitä tarkoitetaan kuorikatteella?

Katteista puhutaan erityisesti kuorikatteina. Kuorikatteella tarkoitetaan puun kuoresta tehtyä haketta, esimerkiksi männyn-, tai kuusenkuoresta.

Kate parantaa maaperän kosteutta

Paljaan kattamattoman maan kyky imeyttää vettä sadevesien tai kastelun myötä heikkenee sen altistuessa toistuvasti kuumuudelle, tuulelle tai maaperää puristaville voimille.  Moni on varmasti huomannut, että yllättäen kuiva maaperä tuntuu imevän vettä huonosti. Tämän lisäksi rikkakasvit lisäävät haihtumisen määrää maaperästä.

Katteet lisäävät kosteuden määrää maaperässä edistämällä perkolaatiota (maahan sataneen veden imeytymistä maaperään) ja veden pidätystä, sekä ehkäisemällä rikkakasvien kasvamista. Katteita käyttämällä maaperään imeytyy lopulta vesi, joka kattamattomalla maalla valuisi kasvualustan päältä hukkaan.  Oikean katteen käyttö vähentää istutusalueella merkittävästi kastelun tarvetta. Erityisesti karkeat orgaaniset katteet, kuten puunkuorikatteet tai hakkeet imevät ja pidättävät vettä miltei pesusienen tavoin, vapauttaen sitä hiljalleen maaperään.

Kate ylläpitää maaperän optimaalista lämpötilaa

Katteet ylläpitävät maaperälle sopivaa lämpötilaa. Kuumissa olosuhteissa kate viilentää maaperää, kylmissä se lämmittää. Oikean lämpötilan ylläpito on tärkeää erityisesti juurten hyvinvoinnin kannalta, sillä etenkin kylmät lämpötilat voivat olla niille vahingollisia.  Erityisen kuumat tai kylmät olosuhteet aiheuttavat stressiä etenkin nuorille, vastikään siirretyille taimille, joilla juurtuminen ei ole vielä ehtinyt pitkälle. Juurien perustaminen on ensisijaisen tärkeä vaihe kasvien selviytymisen kannalta. Tällöin katteen rooli istutusten menestymisessä korostuu erityisesti pohjoisissa olosuhteissa.

Kaksi kättä puutarhakatteessa metsässä. Kattaminen lisää maaperän hyvinvointia

Kekkilän Puutarhakate sisältää paljon orgaanista ainetta.

Kate ehkäisee eroosiota

Katteen merkitys maaperän suojaamisessa on merkittävä. Kattamisella voidaan suojata kasveja erilaisilta terveysongelmilta ja stressiltä ehkäisemällä kastelun, tuulen tai paineen aiheuttamaa eroosiota ja tiivistymistä. Kattamatonta istutusaluetta kasteltaessa voidaan huomata selkeästi kasteluveden virtauksesta aiheutuva eroosio veden valumisena ja kasvualustan siirtymisenä. Tämän ilmiön ehkäisemiseksi riittää hyvinkin ohut kattaminen. USA:n maatalousministeriön tutkimuksen mukaan jopa vain1,5cm paksuisen orgaanisen katekerroksen asettaminen voi vähentää eroosiota jopa 86%.

Orgaaninen kate tuo maaperään ravinteita

Orgaaninen kate tuo maaperään ravinteita. Elävän aineksen maatuessa kate vapauttaa hyödyllisiä ravinteita ja mineraaleja kasvualustaan, edistäen näin alueen pieneliö- ja mikrobitoimintaa sekä juurten hyvinvointia. Ravinteiden ja mineraalien määrä vaihtelee eri katetyyppien välillä hieman. Yleisesti ajatellen mitä ”elävämpää” aines on, sitä ravinnerikkaampaa se on.

Kattaminen rikkakasvien torjuntana

Kattamisena voidaan viherrakentamisessa ajatella myös tehokkaana menetelmänä rikkakasvien torjumisessa. Floridan yliopiston suorittamassa viidentoista erilaisen katetyypin välisessä vertailussa huomattiin, että kattaminen vähentää lievästikin sanottuna merkittävästi rikkakasvien kasvamista. Eri katetyyppien välillä taas ei huomattu merkittäviä eroja rikkakasvien ehkäisemisen kannalta.

Katteen visuaalisuus

Kate paitsi edistää istutusalueen hyvinvointia, tuo se sille myös visuaalista arvoa. Katemateriaaleja valitsemalla voidaan tuoda erilaisia tekstuureja ja värejä istutusalueille, ohjata jalankulkijoita sekä tehdä istutusalueesta viimeistellymmän näköisen paljaaseen maaperään verrattuna.

Kekkilä lehtipuukate nurmikon, kivien ja maanpeitekasvien yhteydessä. Maaperän kattamisella voidaan ohjata jalankulkijaa

Kekkilä Lehtipuukate on väriltään kauniin kellertävää

Katteen levittäminen

Milloin kuorikate kannattaa levittää?

Katemateriaali on ilmavaa ja lämpöä eristävää. Keväällä kate levitetään vasta, kun maa on lämmennyt. Näin et eristä kylmää ja huurretta juurivyöhykkeelle.

Ilmava ja karkea katemateriaali hajoaa hitaammin ja kestää siten pidempään. Hienojakoinen materiaali, kuten viherkomposti, ruohojätteet tai vastaavat katteet, maatuvat nopeammin ja lisäävät kasvien ravintoa nopeammin, mutta niitä on lisättävä useammin.

Puiden runkojen, pensaiden ja perennojen väliin riittää 5–10 cm katetta. Vältä kuitenkin levittämästä katetta suoraan pensaiden ja puiden tyvelle: hautova kosteus rungolla voi altistaa puuvartista kasvia esimerkiksi sienitaudeille.

Ajan myötä orgaaninen kate maatuu paikoilleen ja tuo maaperään orgaanista ainesta. sopivaa kerrospaksuutta voi pitää yllä lisäämällä katetta säännöllisesti maatuvan materiaalin päälle. jos katteen haluaa kokonaan poistaa maan pinnalta, sitä voi käyttää esimerkiksi kompostin seassa tuomassa ilmavaa rakennetta.

Kekkilä Puutarhakatetta tummassa ympäristössä kirvetyksen yhteydessä

Kate tuo hyvinvoinnin lisäksi visuaalista arvoa istutusalueille

Vielä kertauksena: katteiden käytöllä on monia hyötyjä

  • Kosteuden haihtuminen maan pinnalta hidastuu ja kastelun tarve vähenee.
  • Kate suojaa maan pintaa sateen tai kastelun aiheuttamalta tiivistymiseltä ja kuorettumiselta.
  • Kate suojaa maaperää auringon ja tuulen aiheuttamalta kuivumiselta ja eroosiolta.
  • Kate lisää humuksen määrää maaperässä, mikä puolestaan on ravintoa maaperän mikro-organismeille ja parantaa kasvien ravinteiden saantia.
  • Kate estää rikkakasvien siementen itämistä.
  • Maan pinta näyttää hyvin hoidetulta.

 

Etsi

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme on kiinni kesällä 15.-28.7. Tänä aikana tehtaalta ei lähde pakattujen tuotteiden ja verkkokauppatoimituksia. Viimeiset tilaukset ennen lomia voi tehdä 8.7. asti ja tällöin toimitukset ehtivät ennen kesätaukoa.