Hyppää sisältöön

Lisää niittyjä Lappeenrantaan

Lappeenrannan kaupunkialueelle perustetaan uusia niittyjä. Niittyjen tarkoituksena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja osallistaa kaupunkilaisia ympäristön suunnitteluun ja viheralueiden hoitoon.

Kaupunkiniityillä monimuotoisuutta

Lappeenrannan ensimmäinen rakennettu niitty perustettiin sisääntuloväylän varteen vuonna 2017.

– Niittyjen perustamisesta oli ollut puhetta jo pitkään ja päätimme lähteä asiassa liikkeelle. Perustimme ensimmäisen niityn kuivaan rinteeseen Kekkilän Niittymullalla ja valmiilla niittysiemenseoksella. Molemmat toimivat hyvin ja kuivista kesistä huolimatta niittykasvit ovat menestyneet hyvin ja ilahduttaneet kaupunkilaisia. Hyvien kokemusten ansiosta kyseistä aluetta laajennetaan ensi kesänä, kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo.

 

 

– Niityt liittyvät läheisesti Lappeenrannan kaupungin Greenreality-brändiin. Viheralueiden kasvillisuuden monimuotoistuminen lisää eliölajien määrää ja nostaa viheralueiden merkitystä ja arvoa. Niityt tuovat myös resurssitehokkuutta viheralueiden hoitoon.

Viime vuonna kaupunki jätti kahdelta olemassa olevalta viheralueelta heinät niittämättä kokeillakseen, kuinka hoidetuista alueista saadaan muodostettua uusia niittyjä. Kokeilu toimi hyvin ja asukkaatkin olivat alueisiin tyytyväisiä. Kaupungin laatiman niittyohjelman toteuttaminen lähtee siihen varatun määrärahan turvin liikkeelle varsinaisesti vasta tänä vuonna.

– Kaupunkiin perustetaan tänä vuonna 2–3 uutta niittyaluetta, joiden ylläpitämiseen kaupunkilaiset ovat jo sitoutuneet. Asukkaat ja kaupunginosayhdistykset voivat esimerkiksi kitkeä rikkaruohoja niityiltä, mikä tuo niityille myös sosiaalista ulottuvuutta. Monimuotoiset viheralueet tukevat ja edistävät terveyttä ja hyvinvointia mahdollistaen stressin lieventymisen, rentoutumisen ja fyysisen aktiivisuuden, Tolonen muistuttaa.

 

Monipuolista kasvistoa

Lappeenrantaan perustettavat maisemaniityt ovat puuttomia tai puoliavoimia, kasvilajistoltaan monipuolista, kukkivaa niittykasvillisuutta, jota hoidetaan niittämällä tai laiduntamalla.

Tolonen kertoo Niittymullan olevan koostumukseltaan sopiva tuote ketomaisten, kuivan paikan niittyjen perustamiseen. Kasvualustan hankkiminen on helppoa, sillä Kekkilän multa-asema sijaitsee kaupungin kupeessa. Hän arvostaa lyhyen kuljetusmatkan mukanaan tuomaa ekologisuutta.

– Perustamme uudet niitytkin Niittymullalla ja valmiilla siemenseoksella. Niittymultaa käytettäessä voi olla myös turvallisin mielin, koska siinä ei ole vieraslajien siemeniä. Tarkoituksena on kokeilla eri niityille erilaisia kasvualustoja. Kostean paikan niityillä kasvualustan saves- ja hiesupitoisuutta voisi lisätä, Tolonen suunnittelee.

 

 

Julkaistu Vehreä-lehdessä 2/2020.

Etsi