Hyppää sisältöön

Miksi on erilaisia kasvualustoja?

Tarve eri tyyppisten kasvualustojen valikoimalle tulee luonnosta.

Erilaiset kasvualustat mahdollistavat ympäristön monimuotoisuuden

Tarve eri tyyppisten kasvualustojen valikoimalle tulee luonnosta: havumetsien maaperä on luonnostaan hapanta, ja paahdeympäristössä taas kasvaa aivan omanlaisensa kasvilajisto. Rakennetussa ympäristössä erilaisten kasvualustojen käyttö antaa mahdollisuudet istuttaa kasvit niiden lajityypilliseen elinympäristöön.

Erilaisten kasvualustojen käyttö on olennaista monimuotoisen kasvillisuuden kannalta. Monipuolinen kasvillisuus ja erilaiset kasvualustaseokset toimivat myös elinympäristöinä muille eliöryhmille – esimerkiksi pölyttäjille, linnuille ja perhosille.

Rajatuilla istutusalueilla kasvualustan merkitys korostuu

Kaupunkialueiden kasvillisuus keskittyy yhä enemmän rajatuille istutusalueille ja kansirakenteille, joilla yhteys maaperään on katkennut. Samalla rajoitetun kasvualustan merkitys siinä asuville kasveille ja eliöille korostuu entisestään.

Terve ja elävä kasvualusta on paljon muutakin kuin optimoituja kasvutekijöitä – se toimii elinympäristönä joukolle eri eliölajeja. Kasvualustaa valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että kasvualusta on heti perustettaessa biologisesti aktiivinen. Tällöin itävyys ja kasvuunlähtö ovat selvästi parempia.

Etsi