Hyppää sisältöön

Elävä kasvualusta – Miksi maaperän monimuotoisuus on tärkeää?

Kasvualustan yhteydessä puhutaan usein sen rakenteesta ja kemiallisista ominaisuuksista, kuten pH:sta, ravinnepitoisuuksista ja rakeisuudesta. Kasvualustan biologiasta sen sijaan puhutaan verrattain vähän. Kekkilässä olemme työskennelleet kasvualustojen kanssa vuosikymmeniä ja on sydämen asiamme valaista, miltä hyvinvoivan maaperän pitäisi näyttää.

Maaperän hyvinvoinnille on tärkeää, että sen eliölajisto on mahdollisimman monipuolinen. Maanalainen monimuotoisuus on vähintään yhtä tärkeää kuin maanpäällinen. Kun kasvualusta sisältää runsaasti erityyppisiä organismeja, hajottajia ja niiden saalistajia on todennäköisempää, että myös kasvit viihtyvät siinä. Kasvualustaan rakentuu toimiva ekosysteemi, jossa maan mikro-organismit ja kasvit elävät symbioottisesti, toisiaan hyödyttäen. Maaperän mikro-organismit paitsi luovuttavat kasveille vettä ja ravintoa, ne myös suojaavat kasveja. Kasvit puolestaan ruokkivat maaperän mikro-organismeja fotosynteesistä saatavalla energialla.

Terve ja elinvoimainen kasvualusta siis ylläpitää luonnon prosesseja, kierrättää ravinteita kasvien käyttöön ja varastoi hiiltä. Maaperän eliöt saavat hiilestä energiaa, jonka avulla ne taas huolehtivat elinympäristönsä toimivuudesta.

”Komposti tuo kasvualustaan samoja eliöitä, joita löytyisi luonnollisesta maaperästä.”

Komposti edistää rakennettujen viheralueiden luonnollista ravinnekiertoa

Kaupunkialueiden kasvillisuus keskittyy yhä enemmän rajatuille istutusalueille ja kansirakenteille, joilla yhteys maaperään on katkennut. Tällöin kasvualustan laadun merkitys siinä asuville kasveille ja pieneliöille korostuu entisestään.

Lisäämällä kompostia kasvualustaan tuodaan samoja eliöitä, joita löytyisi luonnollisesta maaperästä. Kompostiseos tekee kasvualustasta elävän ja hyvinvointia edistävän maaperän mikrobeille, eläimille ja kasveille. Kompostin pieneliöt hajottavat sen sisältämää orgaanista materiaalia ja vapauttavat samalla ravinteita kasvien käyttöön. Kun kasvualusta on heti perustettaessa biologisesti aktiivinen, itävyys ja kasvuunlähtö on selvästi parempaa.

Artikkeli on ilmestynyt Vehreä-lehdessä 02/2023

 

Etsi