Hyppää sisältöön

Turvakatteen hoito on helppoa

Luonnonmukaisen Turvakatteen hoitaminen on helppoa, kunhan sen asentaa ohjeiden mukaan. Turvahakkeen kulumista ja tiivistymiä tulee seurata vuosittain ja katekerrosta lisätään tarvittaessa.

Kekkilä Turvakate™ on kuorettomasta lehtipuusta valmistettu ekologinen tuote leikkipuistojen ja urheilualueiden turva-alustaksi. Sitä voidaan käyttää tärähdysten vaimentamiseen leikki- ja urheiluvälineiden alla ja pururatojen pintana.

Luonnollinen ja värjäämätön Turvakate on erinomainen vaihtoehto turvahiekalle. Tuote on testattu turvalliseksi jousto-ominaisuutta mittaavalla HIC-testillä ja se täyttää leikkikenttäpinnoitteita koskevat turvastandardit (SFS-EN 1176-1).

Testeissä Turvakate on osoittautunut selvästi hiekkaa joustavammaksi ja turvallisemmaksi alustaksi. Turvakate on pitävä alusta, eikä se pölise tuulisellakaan säällä.

– Turvakatteen hoitaminen on helppoa, kunhan sen asentaa ohjeiden mukaan. Alle kahden metrin korkeudella olevien leikkitelineiden ja keinujen alle Turvakatetta levitetään 30 cm kerros (sisältää 10 cm kulumisvaran). Asennusvaiheessa lisätään aina vähintään kymmenen sentin ylimääräinen kulumisvara. Yli kahden metrin korkeudessa olevien telineiden alla katetta pitää olla 40 cm, mikä sisältää kymmenen sentin kulumisvaran, tuotepäällikkö Paulina Nyberg Kekkilästä opastaa.

Kulumista ja tiivistymistä kannattaa seurata vuosittain. Putoamislaustan tasavahvuus varmistetaan siten, että katekerrosta lisätään tai alusta jyrsitään tarpeen vaatiessa. Turvakate saattaa jossain määrin kasautua esimerkiksi keinujen alla ja siksi katteen tasoittaminen on ajoittain paikallaan.

Lähellä olevat sadeveden poistoviemärit kannattaa suojata, jotta niihin ei pääse katetta.

– Koska kyseessä on irtomateriaali puuhaketta kulkeutuu aina jonkin verran leikin tiimellyksessä ympäristöön. Alustan voi esimerkiksi rajata korkeammalla reunuksella, mikä estää hakkeen leviämistä.

Puuhake pärjää parhaiten turva-alustojen päästövertailussa

Helsingin kaupungin teettämässä selvityksessä tarkasteltujen materiaalien (lecamurske, puuhake, turvasora -ja hiekka, hiekkatekonurmi + joustolevy, paikalla valettu turvakumialusta) ympäristövaikutuksia arvioitiin niiden elinkaaren eri vaiheissa: valmistaminen, käyttö, sekä käytön jälkeinen aika. Selvityksen teki Ramboll.

  • Turvahakkeen valmistuksesta aiheutuvat päästöt ovat alhaiset
  • Puuhake voidaan kompostoida käytön jälkeen

(Lähde: Helsingin kaupunki 2022, Ulkokalusteiden materiaaliselvitys)



Etsi