Hyppää sisältöön

Turvallisesti Mikkelistä Juvalle

Valtatie viiden Mikkelin ja Juvan välinen, 37 kilometrin osuus on pian turvallinen – ja kauniskin – kulkea.

Kohde: Valtatie 5, Destian urakoima osuus avattiin liikenteelle syksylllä 2020
Missä:  Mikkeli-Juva-tien 22 km mittainen osuus Mikkelistä Nuutilanmäelle
Erityistä: Mikkelin kaupungin kohdalla ja liittymissä panostettu erityisesti kasvualustoihin
Kasvualustat: Nurmikkomulta PLUS ja Istutusmulta PLUS -kasvualustat, jotka ovat molemmat kompostilannoitettuja, kalkittuja ja hyvin vettä sekä ravinteita pidättäviä

Destia urakoi nelikaistaiseksi muuttuneen Mikkeli–Juva-tien ensimmäisen, 22 kilometrin mittaisen osuuden Mikkelistä Nuutilanmäelle. Destian osuus avattiin liikenteelle viime syksynä. Toinen, Kreaten urakoima osuus valmistuu ensi vuoden kesällä. Koko tiehankkeessa rakennetaan muun muassa 35 uutta siltaa ja 12 kilometriä melusuojauksia. Koko matkalle asennettiin myös keskikaiteet.

Ruoho vihersi syksyllä jo mukavasti Mikkelin pohjoispuolella. Viherrakennustöistä vastannut Destian työnjohtaja Antti Nykänen sai paahtaa pitkiä työpäiviä, jotta maisemointityöt valmistuivat ennen talven tuloa.

Hankkeessa on toteutettu suuri määrä nurmikkoverhouksia, metsityksiä sekä puu- ja pensasistutuksia. Kasvualustoihin panostimme erityisesti liittymäalueilla.

– Työt sujuivat hyvin ja likipitäen aikataulusta. Isossa hankkeessa useiden työvaiheiden ollessa käynnissä on suuren kalustomäärän töiden yhteen sovittamisessa välillä haasteita, mutta niistäkin selvittiin, Nykänen kertoo.

Tien reunojen maisemoinnissa käytettiin pääasiassa paikalla olleita maamassoja, mutta Mikkelin kaupungin kohdalla ja liittymissä viherympäristöstä haluttiin tehdä silmälle miellyttävä ja siksi nurmikoihin ja kasveihin panostettiin.

– Hankkeessa on toteutettu suuri määrä nurmikkoverhouksia, metsityksiä sekä puu- ja pensasistutuksia. Viherrakentaminen toteutettiin pääosin tavanomaisin ratkaisuin, mutta kasvualustoihin panostimme erityisesti kaupungin alueella. Kaikki nurmikot ovatkin lähteneet hyvin kasvuun, Nykänen kuvailee.

Kekkilä toimitti Mikkelin multa-asemaltaan tietyömaalle yli 7 000 tonnia Nurmikkomulta PLUS ja 1 600 tonnia Istutusmulta PLUS kasvualustoja. Molemmat kasvualustat ovat kompostilannoitettuja, kalkittuja ja hyvin vettä ja ravinteita pidättäviä kasvualustoja.

Nykänen kiittelee sujuvaa yhteistyötä Kekkilän kanssa.

– Olen hyvin tyytyväinen yhteistyöhön. Kasvualusta oli hyvälaatuista ja toimitukset pelasivat sovitussa aikataulussa.

Teksti: Markku Pulkkinen
Kuvat: Ristö Pöntinen
Julkaistu Vehreä-lehdessä 2/2021Etsi