Hyppää sisältöön
Kasvualustat

Istutusmulta PLUS

Kekkilä Istutusmulta PLUS -tuotekuva

Kekkilä Istutusmulta PLUS on yleiskasvualusta pensaille, puille puistoissa ja pihakohteissa, perennaistutuksiin sekä pihanurmikoille. Seoksen orgaaninen aines pidättää hyvin vettä ja ravinteita. Kivennäisaines tuo rakenteeseen kestävyyttä ja läpäisevyyttä. Suosittelemme Istutusmultaa kotipihoille nurmikon ja koristekasvien yleiskasvualustaksi. Tuote valmistetaan 100 % kotimaisista raaka-aineista.

Monikäyttöinen yleiskasvualusta viherrakentamisen kohteisiin

Kompostilannoitettu, kalkittu ja seulottu

Valikoimassa myös mineraalilannoitettu Istutusmulta LAN

pH

5,5 – 6 – 7,5

Johtokyky

10 – 35 – 60 mS/m

Orgaaninen aines

8 – 12 – 14 paino-%

Tilavuuspaino

700 – 1000 < kg/m³

Kekkilä Istutusmulta PLUS -tuotekuva
 • Seoksen orgaaninen aines pidättää hyvin vettä ja ravinteita. Kivennäisaines tuo rakenteeseen kestävyyttä ja läpäisevyyttä.
 • Käytettävät raaka-aineet ovat multa-asemakohtaisia, joten mullan väri ja tilavuuspaino voivat vaihdella paikallisista raaka-aineista riippuen.
 • Valikoimassa myös kalkittu, mineraalilannoitettu Istutusmulta LAN sekä kalkittu, lannoittamaton Istutusmulta KAL.
 • Määrää laskiessa ota huomioon että tuote tiivistyy perustusvaiheessa noin 20%.

Yleistä

 • Tuote punnitaan lastausvaiheessa ja toimitetaan irtotavarana siinä tiiviydessä, kuin se lastattaessa on. Istutusmulta tiivistyy perustamisvaiheessa noin 20 %.
 • Kasvualusta on käytettävä, taimet istutettava ja kasvusto perustettava mahdollisimman pian toimituksen jälkeen, sillä varastoinnin aikana ravinnearvot muuttuvat ja multaan saattaa levitä tuulen mukana rikkakasvien siemeniä. Tarvittaessa kasvualusta varastoidaan kuivassa ja varjoisassa paikassa pressun päälle kasattuna ja peiteltynä.
 • Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvinsiemeniä. Poista mahdolliset siemenestä leviävät rikkakasvit istutusalueilta heti niiden ilmaannuttua esimerkiksi haraamalla. Suosittelemme käyttämään kasvualustan pinnalla katetta, jotta rikkakasvien siemenet eivät pääsisi itämään. Nurmikolta rikkakasvit tulee poistaa ajamalla ruohonleikkurilla.

Käyttöohjeet Istutusmulta

  1. Pohjamaa: Istutusalusta tai istutuskuoppa muotoillaan istutettavien kasvien vaatimusten mukaisesti. Pohjamaan pintaa rikotaan, jotta ylimääräinen vesi poistuu ja etenkin puiden juuristo pääsee levittäytymään istutuskuopan ulkopuolelle. Tarvittaessa pohja muotoillaan niin, että ylimääräinen vesi esim. keväällä pääsee poistumaan valumalla. Jos sopiva, veden kapillaarisen liikkumisen mahdollistava pohjamaakerros puuttuu, tai sen rakenne on vaurioitunut, suosittelemme kasvualustakerroksen alle Kekkilä Rakennekasvualustaa.
  2. Kasvualustan paksuus: Istutettavien kasvilajien vaatimusten ja taimen juuripaakun koon mukaan. Yleiset suositukset: perennat 40-60 cm, maanpeiteperennat 20-30 cm, pensaat ja köynnökset 40-60 cm, puut 60-80 cm.
  3. Istutus: Ennen istutusta sekä kasvit että istutuskuopan pohja kastellaan hyvin.
   Pensaat ja perennat: Kasvualusta levitetään istutusalueelle ja tiivistetään niin, että multapinta on 5-10 cm ympäröivää maanpinnan tasoa korkeammalla. Taimille kaivetaan kuopat niille sopiville istutusetäisyyksille. Kasvatusruukku poistetaan ja tarvittaessa juuristoa avataan varoen. Jos juuripaakku on kovin tiivis, siihen voi tehdä veitsellä pystyviiltoja. Taimet istutetaan entiseen kasvusyvyyteen, niin että juuripaakun päälle tulee ohuelti multaa. Multa tiivistetään paakun ympärille, juuriston rikkoutumista varoen. Kasvit kastellaan niin, että koko multakerros kastuu, n. 10-20 l /istutettava taimi. Märän mullan päällä liikkumista vältetään, ettei se tiivistyisi liikaa.
   Puut: Puun juuripaakku kastellaan ennen istuttamista. Istutuskuopan pohja kastellaan ennen mullan levittämistä. Istutuskuopan pohjalle levitetään kasvualustaa, joka tiivistetään. Puun taimi asetellaan niin, että runko on suorassa ja oksat osoittavat haluttuihin kasvusuuntiin. Juuristoa avataan tarvittaessa. Tarkistetaan sopiva istutuskorkeus: juurenniskan tulee olla maanpinnan tasolla. Tukikepit lyödään tukevasti pohjamaahan juuripaakun viereen. Istutuskuoppa täytetään mullalla. Multa tiivistetään paakun ympärille jaloin painelemalla, juuriston rikkoutumista varoen. Puu sidotaan tukikeppeihin latvuksen alapuolelta. Taimi kastellaan niin, että koko multakerros kastuu, n. 30-40 l /puu. Kasvuunlähdön ajaksi juuristoalueelle muotoillaan kastelupainanne, ellei riittävää veden imeytymistä ole varmistettu muuten, esim. kastelupussilla.
  4. Katekerros mullan pinnalle: Katekerros istutusalueiden multapinnalla vähentää siemenrikkakasvien itämistä ja pidentää kasteluväliä, sillä se vähentää veden haihtumista. Suosittelemme Kekkilä kuorikatteita, Koristekatteita tai Kekkilä Lehtipuukatetta. Jos katekerrosta ei levitetä, rikkakasvien taimet torjutaan nuorina, joko käsin kitkemällä, haraamalla tai kemiallisesti.
  5. Lannoitussuositus: Istutusmulta KAL täytyy lannoittaa ennen nurmikon istuttamista. Sekoita pintamaan sekaan Kekkilä Puutarhalannoitetta noin 0,5 kg/t. Jos lannoite laitetaan vain pintalevityksenä sekoittamatta maahan, käytä vain 0,5 kg/10m2 ja varaudu ylimääräisiin lisälannoituksiin kasvukauden aikana.
  6. Varmista riittävä kosteus: Kastele säännöllisesti. Istutusaluetta kastellessa mullan tulee kastua koko paksuudeltaan niin, että kasvin juuristo saa vettä ja hakeutuu syvemmälle. Näin kasvit eivät kärsi niin helposti kuivina kausina. 1 mm sademäärä kastelee noin 1 cm maata, joten pieni luonnon sade ei riitä kasteluksi. Kasvukaudella perennat tarvitsevat noin 30mm sadetta vastavan vesimäärän n. 10 päivän välein. Puut tarvitsevat ensimmäisen vuoden kasvukaudella noin 140 l vettä joka toinen viikko. Istutuksen jälkeen runsas kastelu on toistettava 2 päivän välein muutamia kertoja.
 • Istutusmulta kuuluu lähes jokaisen multa-asemamme tuotevalikoimaan. Tarkista tuotteen saatavuus asiakaspalvelusta puh. 020 331 404.
 • Tuotetta on saatavilla myös 1000 l suursäkissä.

Etsi