Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Tiiviisti rakennettavilla kaupunkialueilla on mietittävä hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa, sillä lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden myötä pitkät sadejaksot aiheuttavat tulvia ja kuljettavat haitta-aineita vesistöihin. Erilaiset kasvualustaratkaisut auttavat kaupunkeja sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.

Kasvualustojen merkitys tiiviissä kaupunkiympäristössä

  • Hulevesien viivyttäminen: Hulevesiä viivyttävät kasvualustat on suunniteltu erityisesti hulevesien virtaamien hidastamiseen ja pidättämiseen vähentäen viemäriverkostoon ja vesistöihin päätyvien hulevesien määrää.
  • Hulevesien imeyttäminen: Läpäisevät kasvualustarakenteet ottavat hulevedet nopeasti vastaan ja mahdollistavat veden ohjaamisen kasvien käyttöön ja imeyttämisen edelleen maaperään.
  • Kasvikatot: Kasvipeitteisiä kattopintoja käytetään viilennystarkoituksessa siellä, missä on paljon kovia lämpöä kerääviä pintoja. Lisäksi kasvikatoilla ja kansirakenteiden istutusalueilla täydennetään maanpinnan tasossa tapahtuvaa hulevesien viivytystä ja imeyttämistä.
  • Viherseinät ja uudenlaiset kaupunkivihreän ratkaisut: Auttavat tasaamaan kaupunkilämpötilaa sekä mahdollistavat viheralueiden integroinnin osaksi tiiviisti rakennettua kaupunkiympäristöä.

Etsi