Hyppää sisältöön

Biologisen monimuotoisuuden edistäminen

Maaperän monimuotoisuus on vähintään yhtä tärkeää kuin maanpäällinen. Biologisesti aktiiviset kasvualustat, jotka sisältävät laadukasta ja ravinnerikasta kompostia, tarjoavat optimaaliset olosuhteet maaperän hyödyllisille pieneliöille.

Kasvualustoilla on väliä

Mitä tarkoittaa elämää kuhiseva maaperä? Elävä maa ja maaperän biologia yhdistettynä maaperän rakenteeseen, fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin muodostavat elinvoimaisen kasvualustan perustan.

Lue lisää kasvualustoista

Miten maaperän elämää voi tukea?

Maaperän pieneliöt tarvitsevat ylläpitoa, vettä, ilmaa ja ravintoa.

  • Peitä paljas maa kasveilla ja orgaanisella materiaalilla kuten katteilla. Katettu pinta pitää kasvualustan lämmön tasaisempana ja hidastaa kosteuden haihtumista vähentäen samalla kastelun tarvetta. Kattaminen myös suojaa maan pintaa sateen tai kastelun aiheuttamalta tiivistymiseltä ja kuorettumiselta.
  • Huokoinen kasvualusta estää maaperän tiivistymisen ja parantaa maaperän pieneliöiden olosuhteita.
  • Tue monimuotoisuutta istuttamalla eri kasvilajeja. Niittykasvit ovat paitsi kauniita, ne tukevat tukevat monimuotoisuutta tarjoamalla elinympäristöjä kasvien lisäksi lintu-, nisäkäs- ja hyönteislajeille.
  • Laadukas komposti, jota käytämme lähes kaikissa kasvualustoissamme, luo hyvät olosuhteet maaperän pieneliöille. Käytä kompostia maaperän eliöstön rikastuttamisen ja ravinnekierrätyksen osana.
  • Vähennä maanmuokkausta, mutta panosta tarvittaessa maaperän parantamiseen orgaanisella materiaalilla kuten Kasvunparantaja PLUS -tuotteella tai biohiilellä, jotka vauhdittavat maaperän hyvinvointia.

Maaperän pieneliöiden toiminnan tuloksena parantunut luonnollinen ravinnekierto, kasvinsuojelu ja rakenne eivät näy perinteisissä maaperäanalyyseissä, mutta ne ovat silti ratkaisevan tärkeitä tekijöitä maaperän ja kasvien hyvinvoinnille.

Etsi