Hyppää sisältöön
Kasvualustat

Viivyttävä kasvualusta

Viivyttävä kasvualusta hulevesien hallintaan Kekkiläå

Viivyttävä kasvualusta on kivennäisainepitoinen, vettä suodattava ja maltillisesti läpäisevä kasvualusta kehitetty hulevesien käsittelyyn, esimerkiksi biopidätysaltaisiin, tulvaniityille ja kosteikkojen reuna-alueille.  Se parantaa sade- ja sulamisvesien viivyttämistä ja suodattumista sekä mahdollistaa monipuolisen kasvillisuuden käytön hulevesien käsittelyyn varatuilla alueilla.

 

Hulevesien hallintaan

Maltillisesti vettä läpäisevä ja suodattava kasvualusta

Kasveille, jotka kestävät kuivuutta ja seisovaa vettä

Johtokyky

1 - 4 - 10 mS/m

pH

5 - 5,5 - 6

Orgaaninen aines

8 - 10 - 12 paino-%

Tilavuuspaino

760-950 < kg/m3

Viivyttävä kasvualusta hulevesien hallintaan Kekkiläå

Se sopii kasveille, jotka kestävät ajoittaista kuivuutta ja seisovaa vettä.  Voidaan jättää istuttamatta luontaisen kasvipeitteen muodostumista odottamaan. Ravinteisuutta voidaan tarvittaessa säätää kohteen kasvillisuuden mukaan.

Jos kasvupaikalla esiintyy usein tulvia tai ne ovat pitkäkestoisia, tulvaniityllä viihtyvä kostean niityn kasvit. Mikäli tulvat ovat lyhytkestoisia, niityllä viihtyvät tuoreen niityn kasvit. Sopiva monivuotinen siemenseos tulvaniitylle, joissa tulvia esiintyy usein, on esimerkiksi Rantaniitty.  Katso tulva- ja kosteille niityille sopivat valmiit siemenseokset Suomen Niittysiemenen sivuilta.

Etsi