Hyppää sisältöön
Kasvualustat

Viivyttävä kasvualusta

Viivyttävä kasvualusta hulevesien hallintaan Kekkiläå

Viivyttävä kasvualusta on kivennäisainepitoinen, vettä suodattava ja maltillisesti läpäisevä kasvualusta. Se hidastaa sade- ja sulamisvesien valuntaa vesistöön tai hulevesiviemäreihin samalla epäpuhtauksia suodattaen. Kasvualustaa käytetään esimerkiksi biopidätysaltaissa, tulvaniityillä ja kosteikkojen reuna-alueilla. Se soveltuu kasveille, jotka sietävät vaihtelevia kosteusoloja: ajoittaista kuivuutta ja seisovaa vettä.

 

Hulevesien viivyttämiseen ja suodattamiseen

Kasveille, jotka kestävät vaihtelevia kosteusoloja

Ravinteisuutta voidaan säätää kohteen kasvillisuuden mukaan

Johtokyky

1 - 4 - 10 mS/m

pH

5 - 5,5 - 6

Orgaaninen aines

8 - 10 - 12 paino-%

Tilavuuspaino

760-950 < kg/m3

Viivyttävä kasvualusta hulevesien hallintaan Kekkiläå

Kivennäispitoinen kasvualusta. Ravinteisuutta voidaan säätää kohteen kasvillisuuden mukaan.

Se sopii kasveille, jotka kestävät ajoittaista kuivuutta ja seisovaa vettä.  Voidaan jättää istuttamatta luontaisen kasvipeitteen muodostumista odottamaan.

Käyttökohteet

  • Biopidätysaltaat, hulevesipainanteet
  • Tulvaniityt
  • Kosteikkojen reuna-alueet

Kasvillisuus

Tulvaniityt
Jos kasvupaikalla esiintyy usein tulvia tai ne ovat pitkäkestoisia, tulvaniityllä viihtyvä kostean niityn kasvit. Mikäli tulvat ovat lyhytkestoisia, niityllä viihtyvät tuoreen niityn kasvit. Sopiva monivuotinen siemenseos tulvaniitylle, joissa tulvia esiintyy usein, on esimerkiksi Rantaniitty.  Katso tulva- ja kosteille niityille sopivat valmiit siemenseokset Suomen Niittysiemenen sivuilta.

Etsi