Hyppää sisältöön

Kierrätysraaka-aineet viherrakentamisen kasvualustoissa

Kiertotalous on noussut keskeiseksi teemaksi rakentamisessa ja sen on myös luonteva osa viherrakentamisen kasvualustoja. Kekkilän kasvualustat valmistetaan paikallisilla multa-asemillamme, ja niissä käytettyjen kierrätysraaka-aineiden keskimääräinen osuus oli viime vuonna jopa 45 %. Tämä osoittaa sitoutumisemme kiertotalouden periaatteisiin, joista voit lukea lisää tässä artikkelissa.

Asiantuntijuus ja vuosikymmenten kokemus laadukkaiden viherrakentamisen kasvualustojen valmistuksesta mahdollistaa kiertotalouden raaka-aineiden täysimittaisen käytön. Hyödynnämme tuotteissamme runsaasti kierrätysraaka-aineita, varmistaen samalla niiden laadun ja toimivuuden.

Kierrätysravinteet eli maanparannuskompostit

Kiertotalous viherrakentamisessa tarjoaa sekä ympäristöllisiä ja käytännön etuja. Esimerkiksi kompostia on käytetty Kekkilän kasvualustoissa jo yli 20 vuoden ajan. Komposti on ekologinen lannoite, josta ravinteet vapautuvat hitaasti kasvien käyttöön.

Nykyisin 99 % kasvualustoistamme on osittain tai kokonaan lannoitettu kierrätysravinteilla, jotka valmistetaan pääasiallisesti omilla kompostointilaitoksillamme.

Kompostin hyödyntäminen on mahdollistanut louhittujen mineraalilannoitteiden käytön lopettamisen lähes kokonaan sekä turpeen määrän vähentämisen kasvualustoissamme. Kompostoinnin sivuvirtana tuotamme ravinnepitoista liuosta paikallisen teollisuuden tarpeisiin..

Kierrätysravinteiden raaka-aineina käytetään esimerkiksi:

  • Kasvihuonetuotannon jätteet
  • Haravointi- ja puutarhajäte
  • Biojäte ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat

Kierrätetty kivennäismaa-aines

Kivennäismaa-aines muodostaa usein lähes puolet viherrakentamisen kasvualustasta. Perinteisesti kasvualustoissa on käytetty esimerkiksi louhoksilta ja soramontuilta peräisin olevaa luonnonhiekkaa.

Paikallinen maa-ainesten hankinta pienentää viherrakentamisen ympäristövaikutuksia. Kasvualustoissamme käytettyjen kierrätyshiekkojen osuus vaihtelee paikallisen saatavuuden mukaan 30 – 70 % välillä. Neitseellisen hiekan käyttöä on pystytty vähentämään merkittävästi, kun esimerkiksi kaivostoiminnan sekä rakennus- ja infra-hankkeiden ylijäämämateriaaleja on saatu kiertoon ja uusiokäyttöön kasvualustatuotannossa. Rakennustöiden maamassoja voidaan hyödyntää uudelleen joko kasvualustan raaka-aineena tai valmistamalla kasvualusta paikan päällä olevista kierrätysmaista ja maanparannusaineita lisäämällä.

Muut kierrätysraaka-aineet viherrakentamisen kasvualustoissa

Lisäksi muut kierrätysraaka-aineet, kuten metsäteollisuuden sivuvirrat, tuhka ja vaahtolasi ovat paljon käytettyjä raaka-aineita viherrakentamisen kasvualustoissa. Paikalliset sivuvirrat mahdollistavat paitsi ympäristöystävällisen toiminnan myös kustannustehokkaan ja kestävän ratkaisun.

Käänny puoleemme kiertotalouskasvualustoihin liittyvissä kysymyksissä

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, jos haluat keskustella lisää kiertotalouden hyödyntämisestä viherrakentamisessa tai tarvitset apua kestävien ratkaisujen toteuttamisessa. Yhdessä voimme rakentaan kestävää ympäristöä!

Ota yhteyttä

KIERRÄTYSRAAKA-AINEET JA VASTUULLISUUS VIHERRAKENTAMISEN KASVUALUSTOISSA

  • 100 % Suomessa valmistettu, paikallisilla multa-asemillamme
  • Kierrätysraaka-aineiden keskimääräinen osuus kasvualustoissamme vuonna 2023 oli 45 %
  • 99% kotimaiset raaka-aineet, poislukien tietyt maanparannusaineet, kuten humusyhdiste
  • Kasvualustoissamme käytettyjen kierrätyshiekkojen osuus vaihtelee paikallisen saatavuuden mukaan 30 – 70 % välillä
  • Yli 20 vuotta kokemusta kierrätysraaka-aineiden käytöstä kasvualustoissamme.

 

Etsi