Hyppää sisältöön

Kasvualustan elinkaariarviointi auttaa kestävien valintojen tekemisessä

Tarvitsetko apua kestävän kasvualustan suunnittelussa tai valinnassa? Elinkaariarviointi (LCA) on avainasemassa vastuullisempaa kasvualustaa valittaessa.

Miksi LCA-laskenta?

Elinkaariarviointi (LCA, Life Cycle Assessment) tarjoaa kattavan näkymän kasvualustan matkalle raaka-aineiden hankinnasta tuotteen hävittämiseen. Kekkilä tarjoaa kasvualustojen elinkaariarviointia, jonka avulla voimme osoittaa tuotteiden ympäristövaikutukset ja auttaa sinua kestävimmän vaihtoehdon valinnassa.

Elinkaariarvioinnin edut

LCA-laskennalla voidaan arvioida hiilijalanjäljen lisäksi esimerkiksi vesistöjen rehevöitymistä ja terveydelle haitallisia päästöjä. Elinkaariarvioinnissa tarkastellaankin monia eri osa-alueita, kuten

 • Ilmastonmuutos, esimerkiksi hiilijalanjälkiLCA-kuva
 • Terveys, esimerkiksi terveydelle haitalliset päästöt
 • Ekosysteemi, esimerkiksi vesistöjen rehevöityminen
 • Kiertotalous, esimerkiksi syntyvät jätteet
 • Vesivastuullisuus, esimerkiksi veden kulutus

Näin saadaan kokonaisvaltainen kuva tuotteen vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon.

Toinen elinkaariarvioinnin etu on, että se kattaa nimensä mukaisesti tuotteen eri vaiheet, kuten raaka-aineiden hankinnan, logistiikan, tuotannon ja tuotteen käytön tai hävittämisen. Näin voimme arvioida, miten tietty tuote vaikuttaa resurssien niukkuuteen, vedenkulutukseen ja luonnon monimuotoisuuteen.

LCA-laskennan periaatteet on standardoitu, mutta erilaisia laskentamenetelmiä on runsaasti. Eri tuotteiden ympäristövaikutuksia voidaan vertailla luotettavasti vain, jos analyysit on tehty samalla laskentatyökalulla.

Kasvualustan valinnassa huomioitavaa

Kasvualustan valinnassa on tärkeää huomioida myös sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Kukin raaka-aine tuo mukanaan omat haasteensa ja edut. Esimerkiksi sora on raskasta kuljettaa, mutta sen tuottaminen ei vaadi vettä tai kemikaaleja. Kompostia on kevyempi kuljettaa, mutta käsittelyssä syntyvä jätevesi on käsiteltävä ennen kuin se pääsee takaisin pintavesiin. Kuorikate on uusiutuvaa materiaalia, mutta se saattaa kuitenkin imeä typpeä maaperästä ja siten vaatia ylimääräistä lannoitusta.

Näin arvioimme kasvualustojen kokonaiskestävyyttä

Kasvualustojen suunnittelussa käytämme Euroopan komission kehitämää PEF-laskentamenetelmää ja KPMG:n validoimaa vastuuullisuuslaskuria. Nämä työkalut tarjoavat yksityskohtaista dataa ja helposti tulkittavaa kokonaiskuvaa tuotteen tai yksittäisen raaka-aineen kokonaiskestävyydestä.

 • LCA-laskurimme hyödyntää Euroopan komission kehittämään PEF-laskentamenetelmää (eng. Product Environmental Footprint).
 • Vastuullisuslaskuri kasvualustojen kokonaiskestävyyden arviointiin (KPMG:n validoima)

Miten me autamme

Halutessasi apua kestävän kasvualustan valinnassa ja suunnittelussa, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Tarjoamme asiantuntemusta erikoiskasvualustojen suunnittelussa ja eri raaka-aineiden vertailussa kokonaiskestävyyden näkökulmasta. Yhdessä voimme varmistaa, että valitset kasvualustan, joka paitsi tukee kasvien kasvua myös ympäristön kestävyyttä.

 • Erikoiskasvualustan suunnittelu ja sen kokonaiskestävyyden arviointi
 • Kasvualustan eri raaka-ainevaihtoehtojen vertailu kokonaiskestävyys huomioiden
 • Paikalla tehtävät kasvualustat
 • Perustuotevalikoiman vertailu

Lisätietoja antaa: Hannes Rummukainen, Senior Portfolio Manager, hannes.rummukainen@kekkila-bvb.com

 

Etsi