Hyppää sisältöön

Millainen on hyvä kasvualusta?

Laadukas ja kohteeseen sopiva kasvualusta varmistaa kasvuunlähdön ja on huoltovapaa. Tutustu ja opi, mistä hyvä kasvualusta koostuu.

Laadukas multa tekee hyvää ympäristölle

Hyvä multa on paljon muutakin kuin vain kasvin kasvupaikka. Se on parhaimmillaan useiden eri eliölajien elinympäristö, jossa niin kasvit, mikrobit kuin hyönteiset toimivat vuorovaikutuksessa. Multa ja maaperä edustavat luonnon kiertokulkua konkreettisesti – kuolleet kasvinosat toimivat pieneliöiden ravintona, ja palauttavat niihin kasvukaudella sitoutuneet ravinteet takaisin maahan uusien taimien hyödyksi. Elävässä maassa toimivat siis sekä jätehuolto että lannoitetehdas.

Hyvä, elävä multa tekee hyvää ympäristölle. Se lisää kaupunkiympäristön monimuotoisuutta ja tehostaa kiertotaloutta. Kasvualustatuontantomme hyödyntää runsaasti kierrätettyjä kiviaineksia, kompostilannoitteita ja sahoilta syntyviä kuorimojätteitä. Kierrätysraaka-aineiden tarkka laadunvalvonta takaa, että valmis kasvualusta on turvallinen käyttää ja sisältää kaikki kasvin tarvitsemat ominaisuudet. Raaka-aineiden hankinnassa panostamme paikallisuuteen ja mahdollisimman lyhyisiin kuljetusmatkoihin, ja tässä hyödynnämme laajaa multa-asemaverkostoamme ja omia kompostointilaitoksiamme.

Kasvualusta muodostuu mineraali- eli kiviaineksesta sekä orgaanisesta eli eloperäisestä aineksesta. Hyvä multa on seos raaka-aineita oikeissa suhteissa. Oikea sekoitussuhde riippuu täysin siitä, millaiseen kohteeseen ja millaisille kasveille kasvualusta on tarkoitettu.

hiekka ja orgaaninen aines

Kiviainekset tuovat kasvualustaan rakenteen

Vaikka kiviaineksella tarkoitetaan useita eri maalajeja (savi, hiesu, hieta, hiekka…), puhutaan kasvualustojen tapauksessa yleisesti vain hiekasta.

Hiekka muodostaa kasvualustan luurangon: sen pääasiallinen tehtävä on tuoda maahan pitävä rakenne, ja hidastaa maan tiivistymistä orgaanisen aineksen painuessa ja maatuessa. Viherrakennuksessa käytettävät kasvualustat ovatkin yleensä varsin hiekkapitoisia, sillä niiltä vaaditaan pitävää rakennetta niin ihmisten kuin työkoneiden alla. Kaupunkialueiden kasvualustojen vaihtoväli on myös erittäin pitkä verrattuna esimerkiksi huonekasveihin, joten mullan tulee säilyttää rakenteensa jopa vuosikymmeniä.

Hiekka tuo kasvualustaan rakenteen ohella myös huokosia. Hiekkamurujen väleihin jäävät ”tyhjät tilat” ovat kasvin juuristolle elintärkeitä huokosia, sillä niissä liikkuvat sekä ilma että vesi. Jos kasvualustassa ei olisi huokostilaa, se tiivistyisi maatuessaan ja kulutuksen alla niin tiukaksi, etteivät kasvien juuret enää saisi happea ja vettä.

Kasvualustan vedenläpäisevyyteen ja -pidätykseen, sekä joihinkin muihinkin ominaisuuksiin voidaan jonkin verran vaikuttaa kiviaineksen laadulla. Esimerkiksi savi ja hieta pidättävät vettä ja ravinteitakin hieman paremmin kuin hiekka. Toisaalta taas hiekan etuna on lämpimyys ja parempi kantavuus.

 

Kekkilä kompostointilaitokset

Orgaaninen aines tekee mullasta elävää

Orgaaninen eli eloperäinen aines tekee kasvualustasta elävän. Perinteisesti orgaanista ainesta on saatu peltomullasta ja metsämaasta, mutta näissä tapauksissa ei ole voitu aina varmistua aineksen rikkakasvittomuudesta ja taudittomuudesta. Jotta kasvualusta olisi puhdasta ja säilyisi mahdollisimman pitkään laadukkaana, on parasta käyttää mahdollisimman pitkälle maatunutta ja/tai kompostoitua orgaanista ainesta. Samalla voidaan vähentää maatumisen aiheuttamaa tiivistymistä.

Orgaanisessa aineksessa elävät mikrobit ja muut pieneliöt hajottavat kasvi- ja eläinperäisiä aineita ravinnokseen. Tämän hajotustoiminnan seurauksena syntyy liima-aineita, jotka kiinnittävät maahiukkasia toisiinsa muruiksi. Hyvä mururakenne on muhevan, multavan maan tunnusmerkki, ja se auttaa kasvualustaa säilyttämään rakenteensa eroosiota vastaan.

Tarve eri tyyppisille kasvualustoille tulee luonnosta: esimerkiksi karulla niityllä tai kosteikossa kasvaa aivan erilaisia kasveja, ja niillä on erilaiset tarpeet kasvupaikkansa suhteen. Aina ei siis voida yksiselitteisesti sanoa kasvualustan olevan huono tai hyvä, vaan pikemminkin juuri kyseiselle kasvilajille sopimaton. Sopivan ja laadukkaan kasvualustan valitsemiseen kannattaa panostaa, sillä se maksaa itseään takaisin parhaimmillaan vuosikymmenien ajan.

hulevesien-hallintaa-kasvualustoilla-Kekkilä

Hyvä kasvualusta varmistaa kohteen onnistumisen

Kekkilä on Suomen johtava viherrakentamisen kasvualustojen toimittaja. Meillä on laajin tuotevalikoima ja kattava multa-asemaverkosto ja jo yli 30 vuoden kokemus viherrakentamisen kasvualustojen tuottajana.

Viheralueen kasvualustan vaihtaminen on hankalaa, joskus jopa mahdotonta. Siksi oikeanlaisen kasvualustan valintaan kannattaa panostaa jo heti kohteen rakennusvaiheessa. Valmistamme VYL- ja InfraRYL-suosituksia mukailevia kasvualustoja. Näiden lisäksi meillä on laaja valikoima erikoiskasvualustoja, joiden valinnassa autamme mielellämme. Valmistamme myös räätälöityjä kasvualustoja toiveiden mukaan.

Etsi