Hyppää sisältöön

Sopiva kasvualusta, toimiva kaupunkivihreä

Toimivat kasvualustat yhdessä monipuolisen kasvillisuuden kanssa tarjoavat ratkaisuja vaativiin kaupunkiympäristöihin.

Ilman, ravinteiden ja vedenkulun sekä vakauden mahdollistaminen kasvien juurille kuuluvat kasvualustan tärkeimpiin tehtäviin. Haastavissa kaupunkiolosuhteissa kasvit kilpailevat usein tilasta muun kaupunkiraken-teen kanssa. Tällöin kasvualustan toiminnallisuudelta vaaditaan paljon.

Kasvualustassa on kemiallisia, biologisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, jotka yhdessä muodostavat kasvualustan toiminnallisuuden. Tiettyjä toiminnallisia ominaisuuksia, kuten vedenläpäisykykyä tai ravinnepitoisuutta, voidaan tarpeen mukaan korostaa raaka-ainevalinnoilla.

Riittävä orgaanisen aineen määrä pidättää vettä ja ravinteita, sopiva huokostilavuus kasvualustassa puolestaan takaa kasvien juurille hyvän ilmavaihdon. Käyttökohteeseen sopiva kasvualustan raekokojakauma varmistaa tarvittavan kantavuuden, jotta se kestää esimerkiksi raskaita hoitokoneita.

Hulevesikasvualustojen tärkeimpiä ominaisuuksia on puolestaan veden nopea läpäisykyky. Toisaalta kasvualustan täytyy pidättää sen verran vettä, että siihen istutetut kasvit voivat menestyä.

Olemme kehittäneet kasvualustoja, jotka on suunniteltu toimimaan osana kasvipeitteisiä hulevesienhallintarakenteita. Kasvualustan ominaisuuksista riippuen se auttaa hule-vesien vastaanottamisessa, viivyttämisessä sekä epäpuhtauksien suodattamisessa, mahdollistaen samalla hyvät kasvuolosuhteet.

Etsi