Hyppää sisältöön

Uudet kattomullat

Viherkatot eivät ole ainoastaan esteettinen ratkaisu. Rakennuksien käyttäjät ja omistajat, hulevesien hallinta ja koko kaupunkiekosysteemi hyötyvät katoille rakenne­tuista kasvillisuuskerroksista. Kaikki kasvillisuus tarvitsee kasvualustan, minkä takia olemme keskittyneet kasvualustojen kehitykseen viherkatoille.

Maksaruohokattomulta

Tuote on räätälöity sopimaan standardisoiduille viherkattotyypeille 1 ja 2. Se soveltuu ohuisiin katto­rakennelmiin, maksaruohokatoille ja keto- tai niittykatoille. Kivilaadun valinnan avulla vaikutetaan kasvualustan paikallaan pysymiseen.

Maksaruohokattomulta on tarkoitettu kasveille, jotka kestävät kuivuutta ja alhaista ravinnetasoa. Tavoitteena on niukkaravintei­nen kasvualusta, jossa pieneliötoiminta auttaa kasvuun lähdössä ja ravinteiden otossa.

Kattopuutarhamulta

Tämä tuote sopii standardisoiduille viherkattotyypeille 3 ja 4. Se on tarkoitettu esimerkiksi tasakattojen katto­puutarhoille, kansipuutarhoille tai heinä-­ ja ruohokatoil­le, joiden kasvilajit tarvitsevat runsasravinteisemman kasvualustan. Kattopuutarhamullan ravinteet liukenevat hitaasti.

Lisäksi sen keveys on merkittävä etu näille viher­kattotyypeille, joissa käytetään paksumpia kerroksia kasvualustaa. Normaalien raaka­-aineiden lisäksi käyte­tään kasvualustaa keventävää vaahtolasia, lecasoraa tai hohkakiveä.

Etsi