Hyppää sisältöön

Green City Kierrätyspalvelut

Kuinka kierrättää kaupunkitilassa syntyvää jätettä? Entä kuinka tehdä se mahdollisimman tehokkaasti rajallisissa tiloissa?

Kaupunkiekosysteemi on materiaalilähde: erilaiset orgaaniset jätteet, kuten puutarha-, bio- tai yhdyskuntajätteet sisältävät arvokkaita ravinteita, jotka kannattaa kierrättää. Nämä materiaalit on kierrätettävä ja käsiteltävä, jotta niistä saadaan turvallisia ja hyödyllisiä raaka-aineita.  Jalostamme asiakkaan orgaanisista jätteistä ja sivuvirroista laadukasta kompostia, joka soveltuu joko maatalouteen tai maisemointiin. Meidän avullamme jopa yhdyskuntajätteestä tulee arvokas raaka-aine.

Green City kierrätyspalvelut lyhyesti

1. Jätemateriaalit

Paikalliset, ympäristöluvan mukaiset raaka-aineet (esim. kotitalouksien ja julkisen puolen haravointijäte) kerätään ja toimitetaan kompostointilaitokselle.

2. Kompostointi

Kekkilä käsittelee jätteet Ruokaviraston hyväksymällä kompostointilaitoksella. Jäte käy läpi teollisen mittakaavan kompostointiprosessin, johon kuuluvat lämpenemisvaihe sekä jälkikypsytys.

3. Laadunvalvonta

Kekkiä seuraa kompostoitumista läpi prosessin, ja varmistaa lopputuotteen laadun laboratorioanalyyseillä.

4. Resepti

Lopputuloksena on maanparannuslaatuista kompostia, jota voidaan käyttää asiakkaan omassa projektissa kasvualustan raaka-aineena Kekkilän suunnitteleman reseptin mukaisesti.

5. Tuoteseloste

Kompostista asiakas saa analyysitulokset sekä niiden pohjalta laaditun tuoteselosteen, mikäli asiakas haluaa ostaa kompostin takaisin sellaisenaan. Nämä ovat todiste kompostin asianmukaisesta laadusta ja tae turvallisesta käytettävyydestä.

Miten voimme auttaa?

Otamme vastaan kunnallisia jätteitä, esimerkiksi haravointijätteet, jätevesilietteet, sekä erilliskerätyt biojätteet. Nämä jätteet kierrätämme omilla laitoksillamme kompostoimalla. Näin syntyy laadukkaita komposteja kasvualustatuotantoon.

Ota meihin yhteyttä

Petra Salonen

Circular Solutions Manager

Mika Valkila

Mika Valkila

Area Sales Manager

Länsi-Suomi, Keski-Suomi ja Kuopio

Hannu Saranko

Senior Key Account Manager

Pk-seutu

Hannes Rummukainen

Senior Portfolio Manager

Teppo Wetterstrand

Teppo Wetterstrand

Area Sales Manager

Itä-Suomi (Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta, Joensuu)

Usein kysyttyä

Etsi