Hyppää sisältöön

Onnistu kompostoinnissa

Kompostointi ei ole vaikeaa. Riittää, että muistaa muutaman perussäännön.

Hyvin toimiva kompostori on siisti ja hajuton, ja olosuhteet ovat jätettä hajottaville pieneliöille suotuisat. Hoito on helppoa sopivan kuivikkeen ja tarvittaessa kompostoitumista nopeuttavien valmisteiden avulla. Lopputulos – valmis komposti – on muhevaa maanparannusainetta. Riittää, että muistaa muutaman perussäännön.

Näin onnistut

Kompostoitavan jätteen laadulla on merkitystä. Kompostoitumisprosessi tarvitsee toimiakseen riittävästi hiilipitoista kuiva-ainetta ja kosteaa, typpipitoista orgaanista ainesta.  Sopiva hiili ja typpisuhde eli C/N-suhde on tärkeä.

Kompostoitumisprosessi käynnistyy, kun sopivaa jätettä on riittävästi ja muut kompostoitumisen perusedellytykset täyttyvät.

Kompostoitumisprosessin perusedellytyksiä ovat hiili – ja typpipitoisen jätteen lisäksi riittävä hapen saanti sekä sopiva kosteus ja lämpötila. Lämpötilaan vaikuttaa kompostorin lämpöeristys.

Kaksi tapaa kompostoida

Käytännössä on kaksi tapaa kompostoida: Aktiivinen ja luonnollisen kompostoitumisprosessin tukeminen.

Aktiivisessa kompostoinnissa kompostorissa olevaa massaa sekoitetaan, ilmastetaan ja kostutetaan lähes viikoittain. Luonnollista jätteiden hajoamista tuettaessa taas luodaan edellytykset toimivalle kompostoitumisprosessille ja annetaan luonnon hoitaa loput.

Luonnonllisessa kompostoitumisprosessissa kiinnitetään kompostimassan rakenteeseen enemmän huomiota. Kompostoria täytetään kerroksittain. Karkeampaa kompostoituvaa ainesta, kuten oksasilppua tai haketta, turvepohjaista kuiviketta ja keittiön sekä puutarhan maatuvaa ainesta lisätään sopivassa suhteessa.  Näin säännöllistä sekoitusta tai ilmastusta ei tarvita, sillä ilma kiertää kompostorissa luonnollisesti.

Molemmissa kompostointitavoissa kompostorin jatkuva täyttäminen on tärkeää. Näin pieneliöillä on ravintoa, jonka avulla ne lisääntyvät ja pitävät kompostoitumista yllä.

Olipa kompostoimistapa kumpi tahansa, kompostori voi jäätyä. Se ei haittaa, sillä kompostoitumisprosessi käynnistyy taas lämpötilan noustessa. Itse asiassa jäätyminen tekee kompostimassalle vain hyvää, sillä useimmat haitalliset patogeenit kuten taudinaiheuttajat eivät kestä jäätymistä.

Kompostin käyttö puutarhassa

 

Etsi