Hyppää sisältöön

Onnistu kompostoinnissa

Kompostointi ei ole vaikeaa. Riittää, että muistaa muutaman perussäännön.

Hyvin toimiva kompostori on siisti ja hajuton, ja olosuhteet ovat jätettä hajottaville pieneliöille suotuisat. Hoito on helppoa sopivan kuivikkeen, kuten Kekkilä Komposti- ja huussikuivikeen, ja tarvittaessa kompostoitumista nopeuttavien valmisteiden avulla, kuten Kekkilä Kompostivirkisteen avulla. Lopputulos – valmis komposti – on muhevaa maanparannusainetta. Riittää, että muistaa muutaman perussäännön.

Kompostoitumisen edellytykset

Kompostoitumisprosessi käynnistyy, kun sopivaa jätettä on riittävästi ja muut kompostoitumisen perusedellytykset täyttyvät.
Kompostoitavan jätteen laadulla on merkitystä. Kompostoitumisprosessi tarvitsee toimiakseen riittävästi hiilipitoista kuiva-ainetta ja kosteaa, typpipitoista orgaanista ainesta. Kompostoitumisprosessin perusedellytyksiä ovat hiili – ja typpipitoisen jätteen lisäksi riittävä hapen saanti sekä sopiva kosteus ja lämpötila.

Lämpötilaan vaikuttaa kompostorin lämpöeristys. Hyvä kompostoitumislämpötila on 30-70 asteen välillä, mutta myös alemmassa lämpötilassa tapahtuu kompostin kypsymistä, vaiheesta riipuen. Kompostori saattaa talvella jopa jäätyä. Se ei haittaa, sillä kompostoitumisprosessi käynnistyy taas lämpötilan noustessa. Itse asiassa jäätyminen tekee kompostimassalle vain hyvää, sillä useimmat haitalliset patogeenit kuten taudinaiheuttajat eivät kestä jäätymistä. Kompostoinnin hygienisoiva vaikutus perustuu lämpötilan ja pH-arvon muutoksiin.

Kompostoitumisen vaiheet

  1. Lämpeneminen on käynnistymisen merkki, samoin pH-arvon lasku
  2. Kuumavaiheessa lämpötila on 70 °C ja pH-arvo korkeimmillaan 8-9
  3. Jäähtymisvaiheessa arvot laskevat ja mikrobitoiminta hidastuu, on silmälle näkyvien hajottajien vuoro
  4. Kypsymisvaiheessa kompostin lämpötila tasoittuu, pH-arvo on  noin 6

Kaksi tapaa kompostoida

Käytännössä on kaksi tapaa kompostoida: Aktiivinen ja luonnollisen kompostoitumisprosessin tukeminen.

  1. Aktiivisessa kompostoinnissa kompostorissa olevaa massaa sekoitetaan, ilmastetaan ja kostutetaan lähes viikoittain. Luonnollista jätteiden hajoamista tuettaessa taas luodaan edellytykset toimivalle kompostoitumisprosessille ja annetaan luonnon hoitaa loput. Kompostia voi sekoitella esimerkiksi Kekkilä Kompostin sekoitussauvalla.
  2. Luonnollisessa kompostoitumisprosessissa kiinnitetään enemmän huomiota kompostimassan rakenteeseen. Kompostoria täytetään kerroksittain. Karkeampaa kompostoituvaa ainesta, kuten oksasilppua tai haketta, turvepohjaista kuiviketta, kuten Kekkilä Komposti- ja huussikuiviketta ja keittiön sekä puutarhan maatuvaa ainesta lisätään sopivassa suhteessa. Näin säännöllistä sekoitusta tai ilmastusta ei tarvita, sillä ilma kiertää kompostimassassa luonnollisesti.

Molemmissa kompostointitavoissa kompostorin jatkuva täyttäminen on tärkeää. Näin pieneliöillä on ravintoa, jonka avulla ne lisääntyvät ja pitävät kompostoitumista yllä.

Näin onnistut yksinkertaisimmillaan

1. Täytä kompostoria kerroksittain. Laita vuorotellen reilu kerros biojätettä ja kosteutta imevää Kekkilä Komposti- ja huussikuiviketta. Näin kompostorin sisältö pysyy ilmavana, ja jätettä hajottavilla pieneliöillä on riittävästi happea.

2. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Jos täytät kompostoria kerroksittain, säännöllistä sekoitusta tai ilmastusta tarvitaan vähemmän, sillä ilma kiertää kompostorissa luonnollisesti. Vaihtoehtoisesti kompostia voi ilmastoida möyhimällä sitä muutaman viikon välein.

3. Varmista sopivat ravinnesuhteet. Puutarhajäte on usein kuivaa eli hiilipitoista. Typpeä saa lisättyä esim. Kekkilä Kanankakalla. Kekkilä Kompostivirkisteen käyttö on suositeltavaa, sillä se nopeuttaa kompostoitumista ja parantaa kypsän kompostin laatua.

4. Säädä kosteutta lisäämällä vettä tai turvepohjaista kuiviketta. Puutarhajätteen kanssa yleisin ongelma on liika kuivuus, keittiöjätteen taas kosteus. Keväällä lämmin vesi käynnistää kompostoitumisen.

Kompostoinnissa ei kannata hätäillä!

Hyvin maatuneessa kompostissa ravinteet ovat kasveille sopivassa muodossa. Myös taudinaiheuttajia ja rikkakasvien siemeniä jää kompostiin mahdollisimman vähän. Lämpöeristetyllä kompostorilla kompostoituminen alkaa nopeammin ja kuumavaihe on pidempi. Näin laadukasta kompostia valmistuu tehokkaammin.  Valmiin kompostin voi vielä antaa rauhassa jälkikompostoitua esim. Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori Kestävä+ 310 L -kompostorissa.

Komposti on kypsää, kun sen lämpötila on ympäristön tasolla, väri tummanruskeaa ja tuoksu ”keväisen multainen” . Valmista kompostia voi käyttää maanparannukseen.

 

Lue lisää, miten hyödynnät kompostia puutarhassasi.

 

 

 

Etsi