Hyppää sisältöön

Onnistu kompostoinnissa

Kompostointi ei ole vaikeaa. Riittää, että muistaa muutaman perussäännön.

Hyvin toimiva kompostori on siisti ja hajuton, ja olosuhteet ovat jätettä hajottaville pieneliöille suotuisat. Hoito on helppoa sopivan kuivikkeen, kuten Kekkilä Komposti- ja huussikuivikeen, ja tarvittaessa kompostoitumista nopeuttavien valmisteiden avulla, kuten Kekkilä Kompostivirkisteen avulla. Lopputulos – valmis komposti – on muhevaa maanparannusainetta. Riittää, että muistaa muutaman perussäännön.

Kompostoitumisen edellytykset

Kompostoitumisprosessi käynnistyy, kun sopivaa jätettä on riittävästi ja muut kompostoitumisen perusedellytykset täyttyvät.
Kompostoitavan jätteen laadulla on merkitystä. Kompostoitumisprosessi tarvitsee toimiakseen riittävästi hiilipitoista kuiva-ainetta ja kosteaa, typpipitoista orgaanista ainesta. Kompostoitumisprosessin perusedellytyksiä ovat hiili – ja typpipitoisen jätteen lisäksi riittävä hapen saanti sekä sopiva kosteus ja lämpötila.

Lämpötilaan vaikuttaa kompostorin lämpöeristys. Hyvä kompostoitumislämpötila on 30-70 asteen välillä, mutta myös alemmassa lämpötilassa tapahtuu kompostin kypsymistä, vaiheesta riipuen. Kompostori saattaa talvella jopa jäätyä. Se ei haittaa, sillä kompostoitumisprosessi käynnistyy taas lämpötilan noustessa. Itse asiassa jäätyminen tekee kompostimassalle vain hyvää, sillä useimmat haitalliset patogeenit kuten taudinaiheuttajat eivät kestä jäätymistä. Kompostoinnin hygienisoiva vaikutus perustuu lämpötilan ja pH-arvon muutoksiin.

Kompostoitumisen vaiheet

  1. Lämpeneminen on käynnistymisen merkki, samoin pH-arvon lasku
  2. Kuumavaiheessa lämpötila on 70 °C ja pH-arvo korkeimmillaan 8-9
  3. Jäähtymisvaiheessa arvot laskevat ja mikrobitoiminta hidastuu, on silmälle näkyvien hajottajien vuoro
  4. Kypsymisvaiheessa kompostin lämpötila tasoittuu, pH-arvo on  noin 6

Kaksi tapaa kompostoida

Käytännössä on kaksi tapaa kompostoida: Aktiivinen ja luonnollisen kompostoitumisprosessin tukeminen.

  1. Aktiivisessa kompostoinnissa kompostorissa olevaa massaa sekoitetaan, ilmastetaan ja kostutetaan lähes viikoittain. Luonnollista jätteiden hajoamista tuettaessa taas luodaan edellytykset toimivalle kompostoitumisprosessille ja annetaan luonnon hoitaa loput. Kompostia voi sekoitella esimerkiksi Kompostin sekoitussauvalla.
  2. Luonnollisessa kompostoitumisprosessissa kiinnitetään enemmän huomiota kompostimassan rakenteeseen. Kompostoria täytetään kerroksittain. Karkeampaa kompostoituvaa ainesta, kuten oksasilppua tai haketta, turvepohjaista kuiviketta, kuten Kekkilä Komposti- ja huussikuiviketta ja keittiön sekä puutarhan maatuvaa ainesta lisätään sopivassa suhteessa. Näin säännöllistä sekoitusta tai ilmastusta ei tarvita, sillä ilma kiertää kompostimassassa luonnollisesti.

Molemmissa kompostointitavoissa kompostorin jatkuva täyttäminen on tärkeää. Näin pieneliöillä on ravintoa, jonka avulla ne lisääntyvät ja pitävät kompostoitumista yllä.

Näin onnistut yksinkertaisimmillaan

1. Täytä kompostoria kerroksittain. Laita vuorotellen reilu kerros biojätettä ja kosteutta imevää Kekkilä Komposti- ja huussikuiviketta. Näin kompostorin sisältö pysyy ilmavana, ja jätettä hajottavilla pieneliöillä on riittävästi happea.

2. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Jos täytät kompostoria kerroksittain, säännöllistä sekoitusta tai ilmastusta tarvitaan vähemmän, sillä ilma kiertää kompostorissa luonnollisesti. Vaihtoehtoisesti kompostia voi ilmastoida möyhimällä sitä muutaman viikon välein.

3. Varmista sopivat ravinnesuhteet. Puutarhajäte on usein kuivaa eli hiilipitoista. Typpeä saa lisättyä esim. Kekkilä Kanankakalla. Kekkilä Kompostivirkisteen käyttö on suositeltavaa, sillä se nopeuttaa kompostoitumista ja parantaa kypsän kompostin laatua.

4. Säädä kosteutta lisäämällä vettä tai turvepohjaista kuiviketta. Puutarhajätteen kanssa yleisin ongelma on liika kuivuus, keittiöjätteen taas kosteus. Keväällä lämmin vesi käynnistää kompostoitumisen.

Kompostoinnissa ei kannata hätäillä!

Hyvin maatuneessa kompostissa ravinteet ovat kasveille sopivassa muodossa. Myös taudinaiheuttajia ja rikkakasvien siemeniä jää kompostiin mahdollisimman vähän. Lämpöeristetyllä kompostorilla kompostoituminen alkaa nopeammin ja kuumavaihe on pidempi. Näin laadukasta kompostia valmistuu tehokkaammin.  Valmiin kompostin voi vielä antaa rauhassa jälkikompostoitua esim. KekkiläPuutarha- ja mökkikompostorissa.

Miten valmista kompostia voi käyttää?

Hyödynnä komposti maanparannuksessa eli tee omaa multaa  puutarhaasi. Kypsä komposti sopii myös ravinteikkaaksi katemullaksi pihan istutuksille. Raaka-aineesta ja kypsyydestä riippuu kuinka lannoittavaa kompostihumus on. Kerros kompostia maan pinnalle levitettynä lannoittaa ja pitää maan elävänä. Käymäläjäte on syytä jälkikompostoida huolellisesti. Ei käymäläkompostia kasvimaalle!

Milloin komposti on kypsää ja mitä sille voi tehdä?

Komposti on kypsää, kun sen lämpötila on ympäristön tasolla, väri tumman-ruskeaa ja tuoksu ”keväisen multainen” . Hajottajaeliöt muokkaavat edelleen kompostin sisältämiä ravinteita pysyvimmiksi humusyhdisteiksi.

Kompostin voi seuloa, mutta pieni määrä hajoamatonta jätettä ei haittaa käyttöä. Omaa valmista multaa saa sekoittamalla kompostia, Kekkilä Puutarhaturvetta ja Kekkilä Leikkihiekkaa, kolmasosa kutakin. Myös kalkkia ja biohiiltä voi lisätä seokseen.

Etsi

Kysy puutarha-asiantuntijalta

Mietityttääkö jokin kotipuutarhanhoidossa tai Kekkilän tuotteiden käytössä?

 

Vieraile kysymyspalstalla